Obec Olbramice


Obecní úřad Olbramice.

Obec Olbramice se nachází v předhůří Vítkovské pahorkatiny. Hranice katastru tvoří říčky Sezina a Polančice.
Olbramice jsou vzdáleny 4 km západně od Klimkovic, k nimž byly připojeny v r.1980. Obec se opět osamostatnila k 1.1.1994.
V Olbramicích stávala odpradávna tvrz na Zámeckém kopci v místech, kde stojí nynější škola. Roku 1377 patřila víska Hýlov i vesnice k dílu knížat Přemka a Václava. Kníže Přemek prodal r.1420 svojí část Janu z Tvorkova, jež nabyli později bratří Jan a Vaněk z Kojetína. Vdova po Vaňku Anežka inkabulovala roku 1477 své práva na Olbramicích Václavovi a Janovi bratřím vl. Loutkům z Olbramic.
Jan Loutka vložil Olbramice roku 1498 svému synovi Ondřeji Loutkovi, který roku 1520 inkabuloval Olbramice i s tvrzí Hynkovi Bruntálskému z Vrbna. Ten prodal Olbramice roku 1573 Bravantským z Chobřan, kteří vytvořili panství Bravantice. K tomuto panství patřily Olbramice až do zániku feudalismu. Od roku 1850 byly Olbramice spojené s Janovicemi.
Po správní stránce byly součásti politického okresu Opava v letech 1850-1855, 1868-1896 a smíšeného okresního úřadu v Klimkovicích v období let 1855-1868.Od roku 1896 až do roku 1960 náležely Olbramice k okresu Bílovec a po správní a územní reformě v roce 1960 patřily k okresu Nový Jičín.
Od 1.1.2007 okres Ostrava-město.
V roce 1820 byla postavena první školní budova pro obě obce. Roku 1750 bylo přistoupeno ke stavbě původně gotického kostela společně s obcí Zbyslavice.Obce se dohodly, že kostel bude postaven mezi dnes již památnými lípami. Patronka Marie hraběnka Blücherová z Wahlstattu v roce 1865 nechala kostel zvětšit a barokně upravit. Na místě dřevěného stropu přišlo klenutí, budova byla prodloužena, přistavěná věž a sakristie. Dnes je kostel chráněnou kulturní památkou. V roce 1900 postavily obě obce faru.
V obci je knihovna, požární zbrojnice a obecní úřad.
Pozemky JZD, založeného v obci roku 1951, byly začleněny do ZD Slezan Klimkovice. Osadou Olbramic jsou od roku 1850 Janovice. K 31.7.2010 má obec 624 obyvatel.

POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Obec Olbramice
WEBOVÁ STRÁNKA
Obec Olbramice
www.obecolbramice.cz
Adresa

Adresa

Prostorná 132
Klimkovice 742 83

starosta@obecolbramice.cz
+420 556 420 676


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha