Centrum evropského projektování a.s.


Společnost Centrum evropského projektování a.s. je poskytovatelem poradenských, konzultačních a vzdělávacích služeb v oblasti dotací z EU, veřejných zakázek, projektového řízení a projekčních činností. Již od roku 2007 je naše společnost spolehlivým a váženým partnerem na cestě k Vašim cílům.

Nabízíme poradenské, organizační a expertní služby spojené s přípravou, realizací a monitorováním investičních i neinvestičních projektů spolufinancovaných z fondů EU, národních či jiných dotačních a grantových zdrojů. Pomůžeme Vám s přípravou a realizací mezinárodních projektů získáním dotace nebo grantu na jejich financování.

Máme zkušenosti se zadávacími řízeními na dodávky, služby i stavební práce. Pracujeme dle pokynů a metodik relevantních operačních programů a interních směrnic zadavatelů. Připravujeme zadávací řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek i mimo režim zákona, a to jak pro veřejné zadavatele, tak pro soukromé firmy.

Zpracujeme dokumentaci od studie proveditelnosti, přes dokumentaci pro územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení, pro stavební povolení až po dokumentaci pro provedení stavby včetně zajištění příslušného povolení. Ve spolupráci s našimi partnery zajistíme komplexní inženýrskou činnost pro vydání povolení (geodetické zaměření, geologii, hydrogeologii, statické a hlukové posouzení a kompletní rozpočtářské práce).

Sídlíme na adrese Švendova 1282, Hradec Králové.

Štítky:

služby v oblasti dotací z EU, veřejných zakázek

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Dotační poradenství Hradec Králové, vyhledání dotace, zpracování žádosti o dotaci

Dotační poradenství Hradec Králové, vyhledání dotace, zpracování žádosti o dotaci
Pomůžeme Vám s přípravou a realizací mezinárodních projektů získáním dotace nebo grantu na jejich financování.
POBOČKY
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Centrum evropského projektování a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
Centrum evropského projektování a.s.
www.cep-rra.cz
Adresa

Adresa

Švendova 1282
Hradec Králové 500 03

info@cep-rra.cz
+420 499 420 408


Najdete nás také zde:

LinkedInARES
captcha