CZK
Ověřeno EDB
Ověřeno EDB
Napište nám

Napište nám

podatelna@orlab.cz

Zavolejte nám

Zavolejte nám

+420 734 632 058

Zavolejte nám

Kde nás najdete

čp. 219
Česká Třebová - Lhotka 560 02

Orlická Laboratoř, s.r.o.
Laboratorní rozbory Česká Třebová

Orlická Laboratoř, s.r.o. Česká Třebová provádíme mikrobiologické a fyzikálně-chemické rozbory.

Vzorkování a laboratorní rozbory, odběry, analýzy

Zabýváme se rozbory složek životního a pracovního prostředí - rozbory vod, odpadů, zemin, sedimentů, kalů, ovzduší, potravin, kosmetiky, krmiv, kontrolu sterilizátorů, kontrolu mikrobiální čistoty prostředí (stěry) a také na interpretaci výsledků a hledání nápravných opatření.
Rozbory konopí – Cannabinoidy

Vzorkování a laboratorní rozbory

Rozbor vody pitné a užitkové, určené ke koupání, odpadní, podzemní, povrchové, technologické.


Rozbor odpadů pevných, biologický rozložitelných, komposty, digestáty, čistírenské a technologické kaly, rybniční a říční sedimenty, zeminy.

Rozbory ovzduší na pracovištích, v pobytových místnostech, trichloramín v ovzduší plaveckých bazénů, emise, půdní vzduchy.

Kontrola sterilizátorů a čistoty prostředí zahrnuje kontrolu účinnosti sterilizátorů a kontrolu mikrobiální kontaminace prostředí.

Rozbor potravin, kosmetiky, lihovin, krmiv zahrnuje mikrobiologická kontrola potravin, kosmetických výrobků, krmiv; stanovení kovů; stanovení vody metodou dle Karl Fischera; stanovení čísla kyselosti; stanovení methanolu, 1-propanolu v lihovinách; stanovení vody, fosforu a čísla kyselosti v potravinářských olejích.

Cannabinoidy zahrnují měření stanovení v listech, stoncích, květech konopí; stanovení v extraktech z konopí.

Přírodní radionuklidy ve vodě, interieru a půdě zahrnují měření přírodní radionuklidy ve vodách; měření radonu na stavebním pozemku a ve stavbách.

Činnosti spojené s laboratorními výsledky zahrnují automatické hlídání odběrových termínů; zpracování harmonogramu vzorkování; zasílání výsledků do elektronických databází; porovnání výsledků s požadovanými limity; u nevyhovujících mikrobiologických výsledků automatické informování zákazníka; zasílání předběžných výsledků e-mailem; předávání výsledků rozborů v excelovských tabulkách a grafech.

K dalším poskytovaným službám patří hodnocení nebezpečných vlastností odpadů H1 - H15; zpracování provozních řádů plaveckých a rehabilitačních bazénů; jednání a konzultace s orgány státní správy; sledování a informovanost o aktuálních legislativních změnách ve vybraných oborech; pořádání konzultačních dnů ve vybraných oborech; konzultace a pomoc při hledání nápravných opatření.

Zajišťujeme vyjádření osob s odbornou způsobilostí, zpracování HRA, EIA a rizikových analýz; podkladů pro povolování odběrů vody, sledování a vyhodnocování jakosti pitných vod vč. návrhů potřebných nápravných opatření; podkladů pro povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových, podzemních a kanalizací pro veřejnou potřebu; zpracování hlášení o vodovodech a kanalizacích dle platných předpisů, zpracování a vedení majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací; vypracovávání a aktualizace provozních řádů vodovodů (včetně jejich projednání se státními orgány), zpracování evidenčních výkazů o vodovodech; zpracování kanalizačních řádů kanalizací pro veřejnou potřebu a provozních řádů ČOV.

Orlická laboratoř poskytuje své služby také pro klienty z měst: Svitavy, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Štíty, Žamberk, Vamberk, Letohrad, Vysoké Mýto, Choceň, Polička, Rychnov nad Kněžnou a z celého regionu

Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025, registrovaná pod č.1277.

moreless
Vzorkování a laboratorní rozbory, odběry, analýzy

Vzorkování a laboratorní rozbory, odběry, analýzy

Rozbory vody, potravin, odpadů, ovzduší a prostředí

Rozbory vody, potravin, odpadů, ovzduší a prostředí

Zajišťujeme mikrobiologické a fyzikálně-chemické rozbory.

Zajišťujeme mikrobiologické a fyzikálně-chemické rozbory.

Informační zdroje

Laboratoře

SLOGAN: Zajistíme pro Vás vzorkování a laboratorní rozbory!

Štítky: rozbory vody Žamberk, rozbor odpadů Česká Třebová, rozbor potravinářských olejů Ústí nad Orlicí

OBRÁZKY


AKTUÁLNÍ MICROSITE

ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o. - přední expert na rozbor odpadů a kalů

ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o. - přední expert na rozbor odpadů a kalů

ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o. se specializuje na rozbor odpadů, kalů, zemin, sedimentů, kompostů a digestátů, zajišťující ekologickou bezpečnost a kvalitu.

Profesionální rozbory vody východní Čechy - kontroly pitné, užitkové, podzemní, závlahové vody

Profesionální rozbory vody východní Čechy - kontroly pitné, užitkové, ...

Pro celé východní Čechy provádíme profesionální rozbory vod včetně kontrol vody pitné, užitkové, podzemní, povrchové, závlahové a technologické. Kontaktujte nás přes podatelnu.


FIREMNÍ ČLÁNKY

Přírodní radionuklidy ve vodách, rozbory potravin

Přírodní radionuklidy ve vodách, rozbory potravin

Díky moderní technice a laboratořím můžete dnes snadno zjistit, jakou vodu používáte na vaření, koupání, atd., jestli potraviny, které nakupujete, ...

Rozbor vody pitné, podzemní i odpadní zajistí Orlická laboratoř

Rozbor vody pitné, podzemní i odpadní zajistí Orlická laboratoř

S vodou se setkáváme každý den. Používáme ji k vaření, pití, koupání i pro stavební účely. Je proto potřeba mít jistotu, že voda, kterou využíváme, ...


Kontakty

Orlická Laboratoř, s.r.o.
čp. 219
Česká Třebová - Lhotka 560 02
GPS: 49°55′19.13″ N, 16°26′21.59″ E

49°55′19.13″ N, 16°26′21.59″ E

QR kód firmy Orlická Laboratoř, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA Orlická Laboratoř, s.r.o. Laboratorní rozbory Česká Třebová
Adresa

Adresa

čp. 219
Česká Třebová - Lhotka 560 02

podatelna@orlab.cz
+420 734 632 058

Kontaktujte nás

captcha

Kde nás najdete

čp. 219
Česká Třebová - Lhotka 560 02

GPS49°55′19.13″ N, 16°26′21.59″ E

Plánování trasy

čp. 219 Česká Třebová - Lhotka 56002

Prospekty

Certifikát kvality firmy