Orlická Laboratoř, s.r.o.
Laboratorní rozbory Česká Třebová


Orlická Laboratoř, s.r.o. Česká Třebová provádíme mikrobiologické a fyzikálně-chemické rozbory.

Vzorkování a laboratorní rozbory, odběry, analýzy

Zabýváme se rozbory složek životního a pracovního prostředí - rozbory vod, odpadů, zemin, sedimentů, kalů, ovzduší, potravin, kosmetiky, krmiv, kontrolu sterilizátorů, kontrolu mikrobiální čistoty prostředí (stěry) a také na interpretaci výsledků a hledání nápravných opatření.
Rozbory konopí – Cannabinoidy

Vzorkování a laboratorní rozbory

Rozbor vody pitné a užitkové, určené ke koupání, odpadní, podzemní, povrchové, technologické.

Rozbor odpadů pevných, biologický rozložitelných, komposty, digestáty, čistírenské a technologické kaly, rybniční a říční sedimenty, zeminy.

Rozbory ovzduší na pracovištích, v pobytových místnostech, trichloramín v ovzduší plaveckých bazénů, emise, půdní vzduchy.

Kontrola sterilizátorů a čistoty prostředí zahrnuje kontrolu účinnosti sterilizátorů a kontrolu mikrobiální kontaminace prostředí.

Rozbor potravin, kosmetiky, lihovin, krmiv zahrnuje mikrobiologická kontrola potravin, kosmetických výrobků, krmiv; stanovení kovů; stanovení vody metodou dle Karl Fischera; stanovení čísla kyselosti; stanovení methanolu, 1-propanolu v lihovinách; stanovení vody, fosforu a čísla kyselosti v potravinářských olejích.

Cannabinoidy zahrnují měření stanovení v listech, stoncích, květech konopí; stanovení v extraktech z konopí.

Přírodní radionuklidy ve vodě, interieru a půdě zahrnují měření přírodní radionuklidy ve vodách; měření radonu na stavebním pozemku a ve stavbách.

Činnosti spojené s laboratorními výsledky zahrnují automatické hlídání odběrových termínů; zpracování harmonogramu vzorkování; zasílání výsledků do elektronických databází; porovnání výsledků s požadovanými limity; u nevyhovujících mikrobiologických výsledků automatické informování zákazníka; zasílání předběžných výsledků e-mailem; předávání výsledků rozborů v excelovských tabulkách a grafech.

K dalším poskytovaným službám patří hodnocení nebezpečných vlastností odpadů H1 - H15; zpracování provozních řádů plaveckých a rehabilitačních bazénů; jednání a konzultace s orgány státní správy; sledování a informovanost o aktuálních legislativních změnách ve vybraných oborech; pořádání konzultačních dnů ve vybraných oborech; konzultace a pomoc při hledání nápravných opatření.

Zajišťujeme vyjádření osob s odbornou způsobilostí, zpracování HRA, EIA a rizikových analýz; podkladů pro povolování odběrů vody, sledování a vyhodnocování jakosti pitných vod vč. návrhů potřebných nápravných opatření; podkladů pro povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových, podzemních a kanalizací pro veřejnou potřebu; zpracování hlášení o vodovodech a kanalizacích dle platných předpisů, zpracování a vedení majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací; vypracovávání a aktualizace provozních řádů vodovodů (včetně jejich projednání se státními orgány), zpracování evidenčních výkazů o vodovodech; zpracování kanalizačních řádů kanalizací pro veřejnou potřebu a provozních řádů ČOV.

Orlická laboratoř poskytuje své služby také pro klienty z měst: Svitavy, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Štíty, Žamberk, Vamberk, Letohrad, Vysoké Mýto, Choceň, Polička, Rychnov nad Kněžnou a z celého regionu

Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025, registrovaná pod č.1277.

Vzorkování a laboratorní rozbory, odběry, analýzy

Vzorkování a laboratorní rozbory, odběry, analýzy

Rozbory vody, potravin, odpadů, ovzduší a prostředí

Rozbory vody, potravin, odpadů, ovzduší a prostředí

Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci

Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci

Zajišťujeme mikrobiologické a fyzikálně-chemické rozbory.

Zajišťujeme mikrobiologické a fyzikálně-chemické rozbory.

Slogan:

Zajistíme pro Vás vzorkování a laboratorní rozbory!

Katalog firem:

Laboratoře

,

Štítky:

rozbory vody Žamberk, rozbor odpadů Česká Třebová, rozbor potravinářských olejů Ústí nad Orlicí

FIREMNÍ ČLÁNKY

Přírodní radionuklidy ve vodách, rozbory potravin

Přírodní radionuklidy ve vodách, rozbory potravin
Díky moderní technice a laboratořím můžete dnes snadno zjistit, jakou vodu používáte na vaření, koupání, atd., jestli potraviny, které nakupujete, jsou opravdu pro zdraví prospěšné. A to vše s vysokou spolehlivostí díky akreditaci laboratoře. Pokud právě tyto služby hledáte a ještě mnohem více, tak ...

Rozbor vody pitné, podzemní i odpadní zajistí Orlická laboratoř

Rozbor vody pitné, podzemní i odpadní zajistí Orlická laboratoř
S vodou se setkáváme každý den. Používáme ji k vaření, pití, koupání i pro stavební účely. Je proto potřeba mít jistotu, že voda, kterou využíváme, je v pořádku a bez škodlivých látek. Máte pochybnosti o kvalitě vody nebo potřebujete udělat preventivní rozbor vody? V okrese Ústí nad Orlicí je tu ...
AKTUÁLNÍ MICROSITE

Profesionální rozbory vody východní Čechy - kontroly pitné, užitkové, podzemní, závlahové vody

Profesionální rozbory vody východní Čechy - kontroly pitné, užitkové, podzemní, závlahové vody
Pro celé východní Čechy provádíme profesionální rozbory vod včetně kontrol vody pitné, užitkové, podzemní, povrchové, závlahové a technologické. Kontaktujte nás přes podatelnu.

Měření škodlivin v pracovním prostředí Česká Třebová, zjištění stanovených hygienických limitů

Měření škodlivin v pracovním prostředí Česká Třebová, zjištění stanovených hygienických limitů
Kontrola mikrobiální kontaminace prostředí (stěry a otisky): prostředí potravinářských zařízení, kosmetických salónů, plaveckých bazénů, vodojemů, vlhkých bytů atd.

Rozbory vody i půdy odhalí potenciální nebezpečí Česká Třebová, rychlé a kvalitní rozbory vody

Rozbory vody i půdy odhalí potenciální nebezpečí Česká Třebová, rychlé a kvalitní rozbory vody
Rozbory vody i půdy odhalí potenciální nebezpečí Česká Třebová, rychlé a kvalitní rozbory vody, vzorkování, laboratorní rozbory, odběry, analýzy.

Kompletní rozbory vody Polička, Vysoké Mýto, Choceň

Kompletní rozbory vody Polička, Vysoké Mýto, Choceň
Zajistěte si rozbor vody včas, protože v nekvalitní vodě se totiž můžou objevovat nebezpečné bakterie - Orlická Laboratoř, s.r.o. Česká Třebová

Vzorkování a laboratorní rozbory pitných vod a užitkových vod

Vzorkování a laboratorní rozbory pitných vod a užitkových vod
Pro všechny kdo mají zájem provádíme vzorkování a laboratorní rozbory pitných a užitkových vod - Orlická Laboratoř, s.r.o. Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Žamberk

Spolehlivé měření a hodnocení ovzduší na pracovištích

Spolehlivé měření a hodnocení ovzduší na pracovištích
Měření a hodnocení koncentrace prachu a chemických škodlivin v pracovním ovzduší, měření ovzduší na pracovištích - Orlická Laboratoř, s.r.o. Česká Třebová

Kvalitní rozbory vody Ústí nad Orlicí – spolehlivé vzorkování a rozbory vody

Kvalitní rozbory vody Ústí nad Orlicí – spolehlivé vzorkování a rozbory vody
Orlická laboratoř vám pomůže podrobně prozkoumat všechny vzorky, o jejichž kvalitě máte pochyby.

Rozbor odpadních vod a čistírenských kalů

Rozbor odpadních vod a čistírenských kalů
Provádíme rozbory vod z čistíren odpadních vod, kanalizací a domácích čistíren, chemické a fyzikální rozbory aktivovaného kalu - Orlická Laboratoř, s.r.o. Česká Třebová

Rozbory konopí pro léčebné účely – Cannabinoidy z listu, květu, stonku

Rozbory konopí pro léčebné účely – Cannabinoidy z listu, květu, stonku
Provádíme rozbory konopí – Cannabinoidy - stanovení v extraktech z konopí nebo z listů, stonků a z květů - Orlická Laboratoř, s.r.o. Česká Třebová

Měření radonu na stavebním pozemku Ústí nad Orlicí

Měření radonu na stavebním pozemku Ústí nad Orlicí
Měření radonu ve stavbách – zamezte riziko onemocnění včas - Orlická Laboratoř, s.r.o. Česká Třebová

Kontrola účinnosti sterilizátorů ve zdravotnických zařízeních

Kontrola účinnosti sterilizátorů ve zdravotnických zařízeních
Pravidelná kontrola účinnosti sterilizátorů ve zdravotnických zařízeních, salónech nebo pedikúrách.

Rozbor vody, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí

Rozbor vody, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí
Provádíme rozbor pitné a užitkové vody - Kontrola kvality teplé užitkové vody se zaměřením na výskyt legionel, dezinfekčních látek

Laboratorní rozbor kosmetiky Orlická Laboratoř | Lanškroun

Laboratorní rozbor kosmetiky Orlická Laboratoř | Lanškroun
Naše Orlická Laboratoř se dokonale vyzná v mikrobiologických a chemických rozborech včetně rozborů kosmetiky.

Rozbory ovzduší na pracovištích, v pobytových místnostech, emise

Rozbory ovzduší na pracovištích, v pobytových místnostech, emise
Orientujeme se na rozbory složek životního a pracovního prostředí, jako jsou například rozbory ovzduší na pracovištích, v pobytových místnostech, emise a mnoho dalších.

Rozbor potravinářských olejů - fosfor i číslo kyselosti | Česká Třebová

Rozbor potravinářských olejů - fosfor i číslo kyselosti | Česká Třebová
Rozbor potravinářských olejů je jedním z řady oborů společnosti Orlická laboratoř Česká Třebová. Již řadu let se úspěšně věnujeme rozborům vody, ovzduší, odpadů, potravin.

Měření škodlivin v pracovním prostředí

Měření škodlivin v pracovním prostředí
Jsme zkušená a odborná laboratoř, která provádí měření a analýzy chemických škodlivin v pracovním ovzduší za účelem stanovení nejvyšší přípustné koncentrace.

Laboratorní rozbor potravin Orlická laboratoř

Laboratorní rozbor potravin Orlická laboratoř
Naše odborná laboratoř ve Lhotce poblíž České Třebové se věnuje vzorkování a laboratorním rozborům potravin.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Orlická Laboratoř, s.r.o. Laboratorní rozbory Česká Třebová
WEBOVÁ STRÁNKA
Orlická Laboratoř, s.r.o.
www.orlab.cz
Adresa

Adresa

čp. 219
Česká Třebová - Lhotka 560 02

podatelna@orlab.cz
+420 734 632 058


Najdete nás také zde:

ARES
captcha