Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

CZKTerénní a ambulantní sociální služby seniorům, zdravotně postiženým dospělým osobám a rodinám s dětmi poskytuje Centrum sociálních služeb Kyjov. Pro občany Kyjova zajišťujeme terénní a ambulatní pečovatelskou službu, dále provozujeme denní stacionář, dům s pečovatelskou službu a také azylový dům. Rovněž seniorům nad 65 let a osobám se zdravotním postižením z Kyjova nabízíme rozvoz obědů.

Centrum sociálních služeb:
- terénní a ambulantní sociální služby.

Pečovatelská služba:
- terénní, ambulantní
- cílová skupina (senioři, osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a rodiny)
- rozvoz obědů
- středisko osobní hygieny.
Tel.: 518 389 401

Denní stacionář:
- senioři, dospělé osoby se zdravotním postižením
- začleňování jedinců do společnosti, běžného života a rozvoj jejich soběstačnosti, individuálních dovedností, zájmů a společenských kontaktů.
Tel.: 518 389 473

Dům s pečovatelskou službou:
- 70 bytů z nichž je 7 dvoupokojových a 3 bezbariérové.

Azylový dům:
- pro matky s dětmi
- pomoc ženám a matkám s dětmi při řešení problémů spojených se ztrátou bydlení a poskytnutí podpory v návratu
k běžnému způsobu života.
- cílová supina (oběti domácího násilí, trestné činnosti, osoby bez přístřeší, v krizi).
Tel.: 739 307 583

Osobní asistence.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Půjčovna kompenzačních pomůcek:
- tel.: 518 389 401 a 518 389 473.


Katalog firem:    

Azylové domy

,  

Domovy pro seniory

,  

Zdravotnické pomůcky a materiál

,