Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova


Terénní a ambulantní sociální služby seniorům, zdravotně postiženým dospělým osobám a rodinám s dětmi poskytuje Centrum sociálních služeb Kyjov. Pro občany Kyjova zajišťujeme terénní a ambulatní pečovatelskou službu, dále provozujeme denní stacionář, dům s pečovatelskou službu a také azylový dům. Rovněž seniorům nad 65 let a osobám se zdravotním postižením z Kyjova nabízíme rozvoz obědů.

Centrum sociálních služeb:
- terénní a ambulantní sociální služby.

Pečovatelská služba:
- terénní, ambulantní
- cílová skupina (senioři, osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a rodiny)
- rozvoz obědů
- středisko osobní hygieny.
Tel.: 518 389 401

Denní stacionář:
- senioři, dospělé osoby se zdravotním postižením
- začleňování jedinců do společnosti, běžného života a rozvoj jejich soběstačnosti, individuálních dovedností, zájmů a společenských kontaktů.
Tel.: 518 389 473

Dům s pečovatelskou službou:
- 70 bytů z nichž je 7 dvoupokojových a 3 bezbariérové.

Azylový dům:
- pro matky s dětmi
- pomoc ženám a matkám s dětmi při řešení problémů spojených se ztrátou bydlení a poskytnutí podpory v návratu
k běžnému způsobu života.
- cílová supina (oběti domácího násilí, trestné činnosti, osoby bez přístřeší, v krizi).
Tel.: 739 307 583

Osobní asistence.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Půjčovna kompenzačních pomůcek:
- tel.: 518 389 401 a 518 389 473.

Naše organice se specializuje na poskytování sociálních služeb

Naše organice se specializuje na poskytování sociálních služeb

Provozujeme denní stacionář pro seniory a dospělé osoby se zdravotním postižením

Provozujeme denní stacionář pro seniory a dospělé osoby se zdravotním postižením

Náš azylový dům pomáhá ženám a matkám s dětmi

Náš azylový dům pomáhá ženám a matkám s dětmi

Hledáte dům s pečovatelskou službou? Neváhejte nás kontaktovat

Hledáte dům s pečovatelskou službou? Neváhejte nás kontaktovat

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Péče a pomoc seniorům, lidem se zdravotním postižením v Kyjově

Péče a pomoc seniorům, lidem se zdravotním postižením v Kyjově
Pečovatelská služba, dům s pečovatelskou službou i denní stacionář v Kyjově, okres Hodonín. Pomoc pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Terénní i ambulantní forma pro občany města Kyjov.

Terénní a ambulantní pečovatelská služba, rozvoz obědů Kyjov, domov pro seniory a postižené osoby

Terénní a ambulantní pečovatelská služba, rozvoz obědů Kyjov, domov pro seniory a postižené osoby
Terénní a ambulantní pečovatelská služba, rozvoz obědů Kyjov, domov pro seniory a dospělé osoby se zdravotním postižením, denní stacionář, osobní asistence.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pomoc rodinám v těžké životní situaci, Kyjov

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pomoc rodinám v těžké životní situaci, Kyjov
Pomoc rodinám s dětmi v oblasti výchovy, péče a starosti o děti, hospodaření s penězi i s bydlením poskytuje Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
WEBOVÁ STRÁNKA
Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
www.css-kyjov.cz
Adresa

Adresa

třída Palackého 67/7
Kyjov 697 01

info@css-kyjov.cz
+420 518 612 260


Najdete nás také zde:

ARES
captcha