Azylové domy

(záznamy 1/25 z 172)  strana 1 / 7

Azylové domy poskytují pobyt na přechodnou dobu pro osoby v nepříznivé sociální situaci, azyl při ztrátě domova či pro matky s dětmi ve špatné finanční situaci. Zajištění ubytování, včetně stravy, doprovodu na úřady, podporu samostatnosti a sebevědomí.

Centrum sociálních služeb Praha

Centrum sociálních služeb Praha

Centrum sociálních služeb Praha působí jako příspěvková organizace a poskytuje služby lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Zajišťujeme sociální, informační i právní poradenství, našim klientům pomáháme získávát potřebné informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení. Nabízíme terénní, ...

Denisa Šulcová Lukešová

Denisa Šulcová Lukešová

-Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -Poskytování služeb pro rodinu a domácnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Blanka Zatloukalová

Blanka Zatloukalová

-Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -Poskytování služeb pro rodinu a domácnost -Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Elim Vsetín, o.p.s.

Elim Vsetín, o.p.s.

Poskytování sociálních služeb pro osoby bez přístřeší: - Azylový dům Elim - Noclehárna Elim - Denní centrum Elim - Terénní práce Elim Další sociální služby: - Sociální rehabilitace Elim - pro osoby se zdravotním postižením a pro osoby v krizi Další služby - Volnočasové aktivity pro děti a mládež Více informací na ...

Azylový dům

Azylový dům

Azylový dům - sociální služby

AZYLOVÝ DŮM

AZYLOVÝ DŮM

Ubytování: -azylový dům -pro muže, ženy -matky s dětmi. Další pobočka: -Azylový dům - Straník 210, 741 11 Nový Jičín, Naďa Kadrnožková e-mail: adadranj@centrum.cz tel.: 556750268.

NADĚJE

NADĚJE

Nabízíme pomoc potřebným. V případech osamělosti a chudoby nebo sociálního vyloučení včetně jeho extrémní formy, bezdomovství, pomáháme klientům k obnovení rodinných vztahů nebo vytvoření vztahů nových, ke zpětnému začlenění do společnosti. Azylový dům. Noclehárna. Nízkoprahové denní centrum. Terénní program (streetwork).

Diakonie ČCE Středisko v Sobotíně

Diakonie ČCE Středisko v Sobotíně

Domov pro seniory - pobytová sociální služba pro seniory, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka. Domov se zvláštním režimem - pobytová sciální služba pro seniory s projevy demence. Odlehčovací služby - ambulantní a pobytové služby pro osoby s projevy demence. Pečovatelská služba v domácnostech občanů Svazku obcí údolí Desné. Dům na ...

Azylový dům a Noclehárna Středisko sociálních služeb města Kopřiv

Azylový dům a Noclehárna Středisko sociálních služeb města Kopřiv

Azylový dům - posláním azylového domu je podpora a pomoc osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, poskytnutím dočasného ubytování při návratu k běžnému životu s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. Noclehárna - posláním je poskytnout zázemí osobám (mužům i ženám) bez přístřeší starším 18 let ...

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

Poskytování služeb sociální prevence: - azylové domy - noclehárny - nízkoprahová denní centra - terénní programy.

Český červený kříž

Český červený kříž

Český červený kříž, ČČK. Humanitární pomoc: -dobrovolné sbírky.

Azylová ubytovna

Azylová ubytovna

Ubytování: -azylová ubytovna pro občany bez domova.

Nová Trojka

Nová Trojka

Rodinné centrum pro celou rodinu výtvarné dílny, cvičení.

Oblastní charita Ústí nad Labem

Oblastní charita Ústí nad Labem

Oblastní charita. Azylový dům, noclehárna Samaritán: - Štefánikova 246/1, Ústí nad Labem - tel.: 475601805 Dům Světluška: - komunitní centrum pro děti - Národního odboje 634/23, Ústí nad Labem - tel.: 475221211 Centrum pro rodinu Ovečka: - Poláčkova 3236/2, Ústí nad Labem - tel.: 475212314

Farní charita Litoměřice

Farní charita Litoměřice

Azylový dům: -pro bezdomovce a lidi vracející se z výkonu trestu poskytuje dočasné ubytování -Litoměřice, Marie Pomocné 48 tel.: 416732303, 606807438. CHOPS: -Litoměřice, Dómské náměstí 11 tel.: 416733809 Domov pro seniory: -Litoměřice, Zahradnická 1534/5 tel.: 416733040. Pečovatelská služba: -Litoměřice, Kosmonautů ...

Lucie Kondělková, Dis.

Lucie Kondělková, Dis.

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu Poskytování služeb pro rodinu a domácnost od 01.09.2015 do 01.09.2016

Jaroslava Řezáčová

Jaroslava Řezáčová

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu -Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -Ubytovací služby -Velkoobchod a maloobchod

Zámek Dolní Životice DOZP Domov pro os. se zdrav. postižením

Zámek Dolní Životice DOZP Domov pro os. se zdrav. postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením - pobytová služba a sociální pomoc.

Farní Charita Karlovy Vary

Farní Charita Karlovy Vary

Farní charita. Charitní domy: -Sv.Zdislavy, Domov pro matky s dětmi v tísni Svobodova 14/348, tel.353434228 -Sv.Josefa, Dům na půl cesty Svobodova 12/743, tel.353434222 -Sv.Anežky, Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany, pobočka České Alzheimerovské společnosti Svobodova 12/743, tel.353434214 -Denní ...

Azylový dům pro matky s dětmi

Azylový dům pro matky s dětmi

Azylový dům - charita (ubytování): -pro matky i otce-rodiče s dětmi v obtížné životní situaci (rozvod, násilí apod.).

Dům Matky Terezy Azylový dům

Dům Matky Terezy Azylový dům

Azylový dům pro muže - denní centrum -azylový dům - sociální rehabilitace - noclehárna

(záznamy 1/25 z 172)  strana 1 / 7