Azylové domy poskytují pobyt na přechodnou dobu pro osoby v nepříznivé sociální situaci, azyl při ztrátě domova či pro matky s dětmi ve špatné finanční situaci. Zajištění ubytování, včetně stravy, doprovodu na úřady, podporu samostatnosti a sebevědomí.

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Terénní a ambulantní sociální služby seniorům, zdravotně postiženým dospělým osobám a rodinám s dětmi poskytuje Centrum sociálních služeb Kyjov. Pro občany Kyjova zajišťujeme terénní a ambulatní pečovatelskou službu, dále provozujeme denní stacionář, dům s pečovatelskou službu a také azylový dům. Rovněž seniorům nad 65 let a osobám se zdravotním ...
Česká katolická charita Domov sv. Kříže Kroměříž
Domov sv. Kříže Kroměříž je klidným a duchovně obohacujícím místem, které poskytuje registrované sociální služby pro seniory. Tento domov je specifický svým duchovním prostředím a je provozován v objektu kláštera Milosrdných sester sv. Kříže od roku 1993. Zřizovatelem této instituce je Česká katolická charita, a Domov sv. Kříže se pyšní ...
Diakonie Broumov, sociální družstvo
Diakonie Broumov, sociální družstvo přes 28 let poskytuje pomoc lidem v sociální nouzi. Posláním Diakonie Broumov je pomáhat lidem, kteří se z nějakého důvodu ocitli v krizové životní situaci či na okraji společnosti, například poskytnutím ubytovacích služeb nebo jejich pracovní či sociální integrací. Cílem je, aby tito lidé byli schopni se o ...
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace (CSS) je organizace, která provozuje sociální centrum, kde pomáhá všem, kteří se cítí sociálně znevýhodněni nebo potřebují pomoc v této oblasti. CSS nabízí širokou škálu služeb, které se dělí do několika oblastí: - Služby pro osoby s potřebou pomoci druhé fyzické osoby: tyto služby zahrnují ...

Domov pro matky s dětmi Společná cesta. pobočka: Domov pro matky s dětmi - Zvonek Terezy Novákové 1947/62a 62100 Brno - Řečkovice Tel.: 549 273 559 e-mail dmd_tn@volny.cz

CSSO je nestátní nezisková organizace, která poskytuje širokou škálu sociálních služeb napříč Moravskoslezským krajem. Ať už potřebujete poradenství, přechodné bydlení, pečovatelskou službu, rodinné poradenství, sociálně právní ochranu dětí nebo prevenci kriminality, CSSO vám nabízí profesionální a individuální přístup. Mezi služby, které ...

Služby: -domácí péče o těžce postižené osoby -domácí péče o nemohoucí osoby.

Ubytování: -azylová ubytovna pro občany bez domova.

Oblastní ambulantní středisko: - sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých.

DLAŇ ŽIVOTU poskytuje aktivity pro rodiny s dětmi, provozuje Dům Hamry, kde poskytují ubytování těhotným ženám a matkám s dětmi do 7 let v tíživé situaci. Nabízíme jim zázemí a poradenství.

Hlavním posláním je poskytnout pomoc občanům při zvládání obtížných životních situací nabídkou sociálních služeb v rámci těchto zařízení: - pečovatelská služba - domov pro matky s dětmi v tísni - azylový dům pro muže a ženy - noclehárna

Azylový dům - posláním azylového domu je podpora a pomoc osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, poskytnutím dočasného ubytování při návratu k běžnému životu s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. Noclehárna - posláním je poskytnout zázemí osobám (mužům i ženám) bez přístřeší starším 18 let ...

Azylový dům pro muže a ženy - pobytová služba na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Kapacita - 50 lůžek (9 lůžek určeno pro seniory). Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

Charita: - účelové zařízení Římskokatolické církve. Poskytované služby: - charitní pečovatelské služby. - ošetřovatelské služby - půjčovna kompenzačních pomůcek (KP) - Zvídálek - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Humanitátní středisko - pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Poskytování sociálních služeb pro osoby bez přístřeší: - Azylový dům Elim - Noclehárna Elim - Denní centrum Elim - Terénní práce Elim Další sociální služby: - Sociální rehabilitace Elim - pro osoby se zdravotním postižením a pro osoby v krizi Další služby - Volnočasové aktivity pro děti a mládež Více informací na ...

Charitní pečovatelská služba DENNÍ STACIONÁŘ Podzámčí 862 Tel: 605 063 239, 577 330 690 RODINNÉ A MATEŘSKÉ CENTRUM MALENKA 1. května 1030 Tel.: 733 755 932

Charitní dům Matky Terezy. Ubytování: -azylový dům -pro muže, ženy -matky s dětmi. Další pobočka: -Azylový dům - Straník 39, 741 01 Nový Jičín tel.: 727808865.