Online účetnictví právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím z ČR

Účetnictví Praha s.r.o. Vedení účetnictví, mzdová evidence

Online účetnictví právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím z ČR

Účetnictví Praha s.r.o.
Vedení účetnictví, mzdová evidence
Účetnictví pro neziskové organizace, předmět daně u veřejně prospěšných poplatníků

Specializací profesionální společnosti Účetnictví Praha s.r.o. je rovněž vedení účetnictví pro neziskové organizace, které je od účetnictví podnikatelů a firem rozdílné. Neziskovým organizacím nabízíme vedení účetní dokumentace za účelem efektivního hospodaření, správného odvodu daní a kontroly nad správou financí.

Vedení účetnictví neziskovým organizacím  Účetnictví Praha s.r.o.

Vedení účetnictví neziskovým organizacím, získávání finančních prostředků

Neziskové organizace mohou vytvářet zisk, který ale musí být použit na rozvoj dané organizace, nesmí docházet k přerozdělení zisku mezi vlastníky, správce nebo vedení. Neziskové organizace získávají finanční prostředky z členských příspěvků, formou darů, veřejných sbírek či z veřejných rozpočtů.

Účetnictví pro neziskové organizace


Ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků podle zákona o dani z příjmů

Ze zákona o dani z příjmu je u veřejně prospěšného poplatníka předmětem daně vždy příjem z členského příspěvku, z reklamy, z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku, v podobě úroku. Veřejně prospěšný poplatník vykonává hlavní činnost, která není podnikáním.


Ze zákona o dani z příjmů neodvádí veřejně prospěšný poplatník daně v následujících případech

U veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně dotace, příspěvek, podpora; příjmy z nepodnikatelské činnosti, jestliže náklady na provoz činnosti jsou vyšší; výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, které plynou obci nebo kraji, podpora od Vinařského fondu.

Daně veřejně prospěšných poplatníků podle zákona o dani z příjmů


Situace, které nejsou předmětem daně u veřejně prospěšných poplatníků

Dále není předmětem daně u veřejně prospěšného poplatníka úplata, která je příjmem státního rozpočtu za převod nebo užívání státního majetku mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi a za nájem a prodej státního majetku. Rovněž se daň nevztahuje na příjmy z bezúplatného nabytí věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.Účetnictví, daně, mzdy

Účetnictví, daně, mzdy

Účetnictví, daně a daňová evidence, vedení mzdové a personální agendy

Účetnictví pro neziskové organizace

Účetnictví pro neziskové organizace

Účetnictví pro neziskové organizace, předmět daně u veřejně prospěšných poplatníků

Online účetnictví

Online účetnictví

Online účetnictví právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím z ČR