Elektromontážní práce - elektromontáže, montáž vedení VN, NN, veřejné osvětlení

Eltom, s.r.o.

Elektromontážní práce - elektromontáže, montáž vedení VN, NN, veřejné osvětlení

Zemní práce, výstavba a rekonstrukce veřejných komunikací, terénní úpravy

Vedle elektromontážních prací u zařízení VN, NN, výstavby a údržby veřejného osvětlení, se společnost Eltom, s.r.o. zaměřuje také na zemní práce a úpravy povrchů a veřejných komunikací v Moravskoslezském kraji, především v okresech Ostrava, Opava, Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín.

Zemní práce v Moravskoslezském kraji

Rekonstrukce a výstavba chodníků, odstavných ploch, bourání betonu, asfaltu

Námi prováděné zemní práce na území Moravskoslezského kraje zahrnují hloubení rýh, odkop a hutnění zeminy, zahrnování a zához rýh. Přijímáme zakázky na rozebírání chodníků z dlažby, vytrhání chodníkových obrubníků, rozebrání kostkové dlažby. Bouráme také betonové základy, litý asfalt či obalované drti včetně odklizení a odvozu bouraného materiálu.

Výstavba a rekonstrukce chodníků, odstavných ploch


Protlaky, pokládky pískového lože, betonových základů, podkladů ze štěrkopísku, betonu

V rámci zemních prací realizujeme protlaky do průměru 160 mm a zajišťujeme veškeré související činnosti. Zajistíme pokládku pískového lože, betonových základů, podkladových vrstev ze štěrkodrti, štěrkopísku, betonu. Od měst a obcí Moravskoslezského kraje přijímáme zakázky na úpravu chodníků a odstavných ploch, pokládáme zámkovou dlažbu, kostkovou dlažbu, betonové dlaždice a obrubníky.

Pokládky pískového lože, betonových základů, zemní práce


Osetí ploch travním osivem, modelace terénu, úpravy povrchů, ořezy větví v el. vedení

Součástí námi prováděných zemních prací jsou úpravy povrchu obalovanou drtí, vyspravení krytu litým asfaltem, položení drnu, modelace terénu, osetí upravené plochy travním osivem. Jsme schopni zajistit veškeré práce s využitím plošin, odborné kácení stromů, ořezy větví zasahujících do elektrického vedení.

Zemní práce, terénní úpravy


PODSTRÁNKY

Výstavba a údržba veřejného osvětlení

Výstavba a údržba veřejného osvětlení
Instalace, údržba veřejného osvětlení Ostrava, Opava, Karviná, Frýdek M., Nový Jičín

Elektromontáže VN, NN

Elektromontáže VN, NN
Elektromontáže u zařízení vysokého a nízkého napětí v Moravskoslezském kraji

Zemní práce

Zemní práce
Zemní práce, výstavba a rekonstrukce veřejných komunikací, terénní úpravy
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Eltom, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Eltom, s.r.o.
www.eltomostrava.cz
Adresa

Adresa

Oběžná 163/19
Ostrava - Mariánské Hory 709 00

nemec@eltomostrava.cz
+420 596 636 149


Najdete nás také zde:

ARES
captcha