BEST QUALITY, s.r.o.

CZKSpolečnost BEST QUALITY, s.r.o. je certifikační orgán, který je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pro certifikaci systému managementu v národním akreditačním systému České republiky. Provádíme certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, certifikace systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a také certifikace systému managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008. Dále mezi naše aktivity patří školení a provádění auditů druhou stranou. Sídlíme na adrese Těšínská 120/54, Ostrava.

Služby:
- certifikační orgán
- certifikace systémů managementu
- certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
- certifikace systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016,
- certifikace systému managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008
- akreditace ČSN EN ISO 9001:2016
- akreditace ČSN EN ISO 14001:2016
- akreditace pro certifikaci systému managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008
- školení managementu v oblasti systémů managementu kvality, environmentálníhomanagementu, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
- provádění auditů druhou stranou.

Certifikační orgán provádí certifikaci:
- samostatně, tzn. že je certifikován systém managementu dle jedné z výše uvedených norem,
- integrovaně, tzn. že je certifikován systém managementu dle dvou a nebo tří výše uvedených norem.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.


Katalog firem:    

Certifikace a homologace

,  
Štítky:

certifikace systémů managementu, akreditace, školení, provádení auditů, BOZP, Ostrava