Proznak-dopravní značení s.r.o.
Pronájem dopravních značek

Firma Proznak-dopravní značení s.r.o. již od roku 1989 podniká v oblasti dopravního značení a nabízí služby pro řešení dopravních omezení.

Pronájem, půjčovna

- dopravní značky, zařízení

Zajištění instalace:

- dopravní značky provizorní - uzavírky, objížďky
- dopravní zařízení - výstražná žlutá blikající světla, světelná
signalizační zařízení - kyvadlový provoz vozidel, zařízení
pro směrové oddělení provozu vozidel, provizorní
dopravní značení
- trvalé dopravní značení

Prodej:

- dopravní značení
- lanová svodidla BRIEFEN

Vodorovné dopravní značení

- parkoviště, přechody, dělící, vodící čáry, směrové šipky,
plochy - vyhrazená stání, zásobování

Projekční řešení omezení:
- silniční provoz
- dopravní řešení
- značení vozovek, ploch

Všechny používané výrobky a zařízení odpovídají přísným právním předpisům a normám platným v ČR.
Tvorbu DIO poskytujeme převážně pro Moravskoslezský kraj.


Slogan: Dopravní značení, vybavení komunikací a městský mobiliář
Katalog firem:    Dopravní značení a světelná signalizace,  Dopravní značky, směrovky a tabule,  
Štítky: dopravní značky, půjčovna, pronájem, prodej dopravních značek, značení, zařízení