TALPA - RPF, s.r.o.

CZKBezvýkopová výstavba a opravy vodovodů a kanalizací

Bezvýkopová výstavba a opravy vodovodů a kanalizací

Výstavba a opravy vodovodů a kanalizací bezvýkopovou technologií

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby, inženýrské sítě, výstavba vodních nádrží

Řezání vodním paprskem

Řezání vodním paprskem

Přesné řezání materiálů vodním paprskem – sklo, dřevo, plasty, ocel, guma, obklady


TALPA-RPF - naše stroje - Volvo EC 240CNL -3

Činnost společnosti TALPA - RPF, s.r.o. zahrnuje řadu aktivit mezi které patří výstavba vodohospodářských staveb, rekultivace skládek, sanace, zemní práce velkého rozsahu, bezvýkopové technologie i řezání různých materiálů vodním paprskem. Sídlíme v Ostravě - Kunčičkách.

Vodohospodářské stavby, výstavba:
- vodní nádrže
- revitalizace, úpravy vodních toků
- vodovody, kanalizace
- inženýrské sítě
- bezvýkopová výstavba vodovodů, kanalizací
- čištění studní
- regenerace vrtů pro jímání pitné vody.

Hydrogeologie:
- hydrogeologické posudky pro stavební povolení.

Nakládání s odpady, ekologie:
- výstavba, rekultivace skládek
- ekologické audity
- průzkumy znečištění (sanace) zemin, podzemních vod, staveb.

Zemní, výkopové práce, terénní úpravy:
- zemní práce velkého rozsahu
- rekultivace území
- modelace terénu
- cyklistické stezky
- zpevnění plochy
- hráze, protipovodňové objekty
- výkopové práce pro liniové stavby
- demolice.

Bezvýkopové technologie:
- technologie řízených protlaků
- vrtání zemních protlaků
- délka protlaků od 8 m do 350 m s průměrem vtahovaného potrubí od 32 mm do 730 mm
- oprav potrubních řadů (relining)
- protlaky potrubí z kameniny, ocelových chrániček.

Řezání vodním paprskem:
- ocel, plast, sklo, kámen, pryž, lamino, keramika, textilie, koberce a další.

Nákladní doprava:
- možnost zapůjčení vybraných strojů, dopravních prostředků s obsluhou.

Další informace o našich aktivitách najdete na webových stránkách naší společnosti.


Katalog firem:    

Demoliční práce

,  

Inženýrské sítě

,  

Nákladní doprava tuzemská

,  

Řezání

,  

Studnařské práce

,  

Vodohospodářské stavby

,  

Zemní a výkopové práce

,  
Štítky:

bezvýkopové technologie, zemní protlaky, vodohospodářské stavby, sanace, řezání vodním paprskem