Řezání vodním paprskem je vhodná metoda pro obrábění materiálů jako je ocel, guma, dlažba

TALPA - RPF, s.r.o.

Řezání vodním paprskem je vhodná metoda pro obrábění materiálů jako je ocel, guma, dlažba

TALPA - RPF, s.r.o.


Činnost společnosti TALPA - RPF, s.r.o. zahrnuje řadu aktivit, mezi které patří výstavba vodohospodářských staveb, rekultivace skládek, sanace, zemní práce velkého rozsahu, bezvýkopové technologie i řezání různých materiálů vodním paprskem. Sídlíme v Ostravě - Kunčičkách.

V rámci vodohospodářských staveb se zaměřujeme na výstavbu vodních nádrží, revitalizací, úpravy vodních toků, vodovodů, kanalizací, inženýrských sítí. Dále se postaráme o bezvýkopovou výstavbu vodovodů, kanalizací, čištění studní i regeneraci vrtů pro jímání pitné vody.

Vystavujeme hydrogeologické posudky pro stavební povolení.

Specializujeme se na nakládání s odpady a ekologii. Provádíme výstavby a rekultivaci skládek, ekologické audity a průzkumy znečištění (sanaci) zemin, podzemních vod a staveb.

Provádíme zemní práce velkého rozsahu, výkopové práce, terénní úpravy, rekultivace území, modelace terénu, cyklistické stezky, zpevnění plochy, hráze a protipovodňové objekty, výkopové práce pro liniové stavby a demolice.

Bezvýkopové technologie řízených protlaků a vrtání zemních protlaků. Délka protlaků je od 8 m do 350 m s průměrem vtahovaného potrubí od 32 mm do 730 mm. Opravy potrubních řadů (relining) a protlaky potrubí z kameniny, ocelových chrániček.

Řezání vodním paprskem různé materiály, jako je ocel, plast, sklo, kámen, pryž, lamino, keramika, textilie, koberce a další.

Nákladní doprava a možnost zapůjčení vybraných strojů, dopravních prostředků s obsluhou.

Další informace o našich aktivitách najdete na webových stránkách naší společnosti.

Výstavba vodohospodářských staveb

Výstavba vodohospodářských staveb

Výstavba a rekultivace skládek, průzkumy znečištění zemin a podzemních vod

Výstavba a rekultivace skládek, průzkumy znečištění zemin a podzemních vod

Zemní a výkopové práce a terénní úpravy

Zemní a výkopové práce a terénní úpravy

Řezání vodním paprskem různé materiály, nákladní doprava

Řezání vodním paprskem různé materiály, nákladní doprava

Slogan:

Dotváříme krajinu ve funkční celek

Štítky:

bezvýkopové technologie, zemní protlaky, vodohospodářské stavby, sanace, řezání vodním paprskem

PODSTRÁNKY

Bezvýkopová výstavba a opravy vodovodů a kanalizací

Bezvýkopová výstavba a opravy vodovodů a kanalizací
Výstavba a opravy vodovodů a kanalizací bezvýkopovou technologií

Řezání vodním paprskem

Řezání vodním paprskem
Přesné řezání materiálů vodním paprskem – sklo, dřevo, plasty, ocel, guma, obklady

Vrtné a injektážní práce, demolice

Vrtné a injektážní práce, demolice
Vrty pro geologické průzkumy a základy staveb, injektážní práce, demolice staveb
AKTUÁLNÍ MICROSITE

Řezání vodním paprskem je vhodná metoda pro obrábění materiálů jako je ocel, guma, dlažba

Řezání vodním paprskem je vhodná metoda pro obrábění materiálů jako je ocel, guma, dlažba
Technologie řezání vodním paprskem je moderní, ekologická metoda obrábění jakýchkoliv materiálů, které nejsou náchylné na poškození vodou. Řezání vodou zajistí společnost TALPA-RPF, s.r.o. v Ostravě.

Bezvýkopové technologie pro budování a renovaci inženýrských sítí, řízené protlaky, vrty

Bezvýkopové technologie pro budování a renovaci inženýrských sítí, řízené protlaky, vrty
S moderními technologiemi na výstavbu vodovodů a kanalizací přichází společnost TALPA - RPF, s.r.o. z Ostravy. Provádíme opravy potrubních systémů i protlaky ocelových chrániček.

Vrtné, injektážní a trhací práce pomocí elektrohydraulické vrtací soupravy HVS 030E

Vrtné, injektážní a trhací práce pomocí elektrohydraulické vrtací soupravy HVS 030E
Veškeré vrtné, injektážní i trhací práce zajistí firma TALPA – RPF s.r.o. za pomocí elektrohydraulické vrtací soupravy HVS 030E i v těžko dostupných místech či uzavřených prostorech, nejen v Ostravě.

Řízené protlaky, bezvýkopová výstavba vodovodů, kanalizací, opravy ( rekonstrukce) potrubí

Řízené protlaky, bezvýkopová výstavba vodovodů, kanalizací, opravy ( rekonstrukce) potrubí
Na bezvýkopové technologie, zahrnující řízené protlaky, výstavby inženýrských sítí (vodovody, kanalizace), opravy (rekonstrukce) potrubí, se specializuje společnost TALPA - RPF, s.r.o. v Ostravě.

Hydrogeologický průzkum a posudek pro stavební povolení, čištění studny a regenerace vrtu

Hydrogeologický průzkum a posudek pro stavební povolení, čištění studny a regenerace vrtu
Společnost TALPA – RPF, s.r.o. se sídlem v Ostravě provede hydrogeologický průzkum a vypracuje následný posudek pro stavební povolení, dále se zaměřuje i na čištění studní a regeneraci vrtů.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA TALPA - RPF, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
TALPA - RPF, s.r.o.
talparpf.cz
Adresa

Adresa

Holvekova 645/36
Ostrava - Kunčičky 718 00

talparpf@talparpf.cz
+420 596 237 019


Najdete nás také zde:

ARES
captcha