Ubytovny jsou nejlevnějším typem trvalého i dočasného ubytování. Ubytování je možné na dny, týdny, měsíce i roky. Součástí je televize, kuchyňka, vlastní koupelna a mnohdy i Wi-Fi připojení. Pravidelný úklid, praní prádla a parkování je samozřejmostí.

Maliarske a natieračské práce Vytyčovanie podzemných vedení Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a predaj nealkoholických nápojov Demolácia a zemné práce bez použitia trhavín Manuálny zber údajov pre automatické spracovanie Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Skladovanie (mimo prevádzkovania verejného skladu) Podnikateľské ...

Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Poradenská činnosť v oblasti obchodu Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Prenájom motorových vozidiel a športových potrieb Prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Upratovacie práce Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s ...

Prieskum trhu Upratovacie práce Činnosť záložní Počítačová grafika Administratívne práce Vedenie účtovnej evidencie Grafické a kresličské práce Automatizované spracovanie údajov Kopírovacie a rozmnožovacie služby Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov Rozpočtové práce a kalkulácia stavieb Ubytovacie služby v rozsahu voľnej ...

Asfaltérske práce Upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu ...

Pohostinská činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto ...

Prevádzkovanie pohrebiska. Vykonávanie odťahovej služby. Čistiace a upratovacie služby. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Prípravné práce k realizácii stavby Prevádzkovanie práčovne a čistiarne. Prevádzkovanie športových zariadení. Montáž vodomerov na teplú a studenú vodu. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a ...

Reklamné a marketingové služby Prípravné práce k realizácii stavby Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinných činností Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných ...

Prevádzkovanie sauny Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Požičiavanie športových potrieb Prevádzkovanie športových areálov Organizovanie kurzov, seminárov a školení Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych, ...

Výškové práce Vložkovanie komínov Administratívne práce Preskúšavanie komínov Podnikateľské poradenstvo Čistenie a kontrola komínov Upratovacie a čistiace práce Maliarske a natieračské práce Zemné výkopové a búracie práce Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním Sprostredkovanie obchodu ...

Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Výdaj hotových dodaných jedál Poskytovanie kuchárskych služieb Poskytovanie čašníckych služieb Ekonomické a organizačné poradenstvo Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Prenájom ...

Kuriérske služby Sťahovacie služby Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Opracovanie drevnej hmoty a výroba ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ...

Upratovacie práce Prenájom športových potrieb Prevádzkovanie odstavných plôch Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie sauny a fitnescentra Prevádzkovanie internetovej kaviarne Prevádzkovanie športových zariadení Ubytovanie v rozsahu voľných živností Technicko-organizačné zabezpečenie výstav Činnosť ekonomických a organizačných ...

Prenájom nehnuteľností. Sprostredkovanie obchodnej spolupráce. Maloobchodná činnosť so zmiešaným tovarom. Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností. Nákup, šitie a oprava kožených a kožušinových výrobkov. Predaj nealkoholických nápojov, vína a destilátov na priamu konzumáciu. Maloobchodná činnosť s textilným a priemyselným tovarom. ...

Finančný leasing Kopírovacie služby Fotografické služby Administratívne práce Prenájom strojov a prístrojov Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Sprostredkovanie obchodu a ...

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Správa bytového, nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo ...

Ubytovacie služby Pohostinská činnosť Požičovňa športových potrieb Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov, testservis Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj tovaru na priamu konzumáciu - alkoholické a nealkoholické nápoje, ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Prenájom hnuteľných vecí Fotografické služby Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských ...

Búračské práce. Pohostinská činnosť. Údržba a ošetrenie parkovej zelene. Čistenie,umývanie okien a výkladov. Zámočnícke práce mimo riadnej prevádzky. Montáž strojov a zariadení, údržba strojného zariadenia. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Obchodná činnosť so suvenírmi,priemyselným tovarom a žuvačkami. Obchodná ...

Upratovacie práce. Donášková služba Faktoring a forfaiting. Vedenie účtovníctva. Prenájom nehnuteľností. Prieskum trhu a verejnej mienky. Finančný a operatívny leasing. Kancelárske a sekretárske služby. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu. Reklamná činnosť v rozsahu voľných živností. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/

Prevádzkovanie cestovnej agentúry Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí, tanečných zábav a diskoték Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v ...

Vedenie účtovníctva Administratívne práce Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ...