Ubytovny jsou nejlevnějším typem trvalého i dočasného ubytování. Ubytování je možné na dny, týdny, měsíce i roky. Součástí je televize, kuchyňka, vlastní koupelna a mnohdy i Wi-Fi připojení. Pravidelný úklid, praní prádla a parkování je samozřejmostí.

Manažérske služby Fotografické služby Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Vedenie mzdovej agendy Vedenie účtovníctva Administratívne práce Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Prevádzkovanie autoumývacej linky Služby verejných nosičov a poslov Maloobchod v rozsahu voľných ...

Skladovanie Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Oprava pracovných strojov Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba strojov pre hospodárske ...

Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov,ich zariadení a budov Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností Montáž izolačných a bezpečnostných ochranných fólií na sklá dopravných prostriedkov ...

Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa ...

Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Maloobchod so zmiešaným tovarom Maloobchod s balenými potravinami Výroba a predaj kúpeľných oblátok Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod) Ubytovacie služby v ubytovacích ...

Finančný leasing Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Počítačové služby Výroba drevených obalov Výroba výrobkov z plastov Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Prieskum trhu a verejnej mienky Kancelárske a sekretárske služby Výroba kovových konštrukcií a ich častí Vedenie účtovníctva, ekonomické ...

Poradenské služby a poskytovanie programového vybavenia počítača (software) so súhlasom autora Konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a elektroniky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Finančný lízing Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Správa bytového a nebytového fondu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Činnosť ...

Inzertná služba Vedenie účtovníctva Vydavateľské činnosti Čistiace a upratovacie práce Prevádzka športových zariadení Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Prieskum a anylýza trhu a verejnej mienky Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom a požičiavanie motorových vozidiel Prenájom a požičiavanie ...

Prevádzkovanie parkovacích a odstavných plôch Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov Projektovanie a konštruovanie chemických zariadení Poradenská, konzultačná činnosť v oblasti chémie Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Poradensko-konzultačné služby z merania a ...

Reštauračné služby Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových ...

Pohostinská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Výroba hotových jedál a polotovarov Maloobchod v rozsahu voľných živností Výroba a aranžovanie kvetinovej výzdoby Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Organizovanie kurzov a školení v rozsahu ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Pisárske práce Textilná výroba Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie dopravy Reklamná činnosť a marketing Automatizované spracovanie dát Maliarske a natieračské práce Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Zatepľovanie budov v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Prípravné práce k realizácii stavby Služby súvisiace so skrášľovaním tela Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým ...

Sprostredkovanie v oblasti obchodu Sprostredkovanie v oblasti služieb Výkon činnosti stavebného dozoru Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinskej činnosti Prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Skladovanie Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Prekladateľské a tlmočnícke služby - taliansky jazyk Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských služieb Vydavateľská činnosť Maloobchod a ...

Prieskum trhu Zváračské práce Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Predaj motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Vykonávanie odťahovej služby Leasing spojený s financovaním Poskytovanie služieb v lesníctve Spracovanie internetových stránok Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opracovanie kovu jednoduchým ...

Piliarska výroba Záhradnícke práce Sušenie a impregnácia dreva Prieskum trhu a verejnej mienky Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu voľných ...

Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Pohostinská činnosť s ubytovaním Výroba hotových jedál pre výdajne Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/ Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností Maloobchod so ...

Sprostredkovateľská činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Rekonštrukcie a údržba plynových zariadení Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Montáž, rekonštrukcie, údržba tlakových zariadení Predaj dvojstopých a jednostopých motorových vozidiel Údržba a opravy dvojstopých ...

Služby osobného charakteru - vodičské služby Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Výroba motorových vozidiel vrátane ich motorov Demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností Výroba dielov a príslušenstva pre ...

Skladovanie Pohostinská činnosť Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Vedenie a obsluha cudzieho motorového vozidla Výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 tony vrátane prípojného ...

Manažérska činnosť Pohostinská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Predaj hotových jedál bez prípravy Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných ...

Reklamné činnosti Pohostinská činnosť Prenájom techniky a technológie Servis výpočtovej techniky / mechanické časti / Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Spracovanie potravinárskych výrobkov v rozsahu voľnej živnosti Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou ...