Zdravotní pojišťovny nabízí hrazení pravidelných vyšetření praktických a odborných lékařů, většinu lékařských zákroků, standardní a akutní zdravotní péči a také určitý sortiment léčiv a zdravotních pomůcek v závislosti na samotném pojistném plnění.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: -součást českého zdravotního pojišťovnictví nabízíme především trvale spolehlivé a stabilní finanční zabezpečení úhrad zdravotní péče z vybraných prostředků veřejného zdravotního pojištění, včetně komplexního posouzení úhrad zdravotní péče ...

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.

Zdravotní pojišťovna: -úhrada nákladů zdravotní péče plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním poskytnutým smluvními zdravotnickými zařízeními pojištěnců VZPČR -cestovní zdravotní pojištění -komplexní poradenská činnost ke všem poskytovaným službám.

OZP - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (č.207). Služby: -zdravotní pojištění.

Úhrada nákladů zdravotní péče plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním poskytnutým smluvními zdravotnickými zařízeními. Smluvní zdravotní pojištění-pro cizince. Cestovní zdravotní připojištění. Komplexní poradenská činnost ke všem poskytovaným službám.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.

Pojišťovna. Pojišťovací makléř.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky.