Potřebujete pomoct s natáčením? Odborníci vám pomohou pořídit videozáznamy, virální videa, TV spoty, reklamní videa, instruktážní videa, dokumenty, znělky a mnoho dalšího. Střižná, ozvučovací, nahrávací a osvětlovací technika je samozřejmostí.

Richard Jurák
Společnost Richarda Junáka - JRLion nabízí služby jedinečného a kreativního foto - video. Vytváříme prezentace vaší firmy, služby nebo produktu. Zachycujeme Vaše emoce, vzpomínky či jakékoliv kulturní nebo sportovní události. Jsme partnerem realitních makléřů pro které vytváříme foto-videoprohlídky. Vy nám řeknete představu a my se postaráme o ...
Richard Jurák
Donášková služba Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Výroba strojov a prístrojov pre ...

Marketing Pohostinská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Finančný leasing Kuriérske služby Fotografické služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k ...

Upratovacie služby Výroba videofilmov Vedenie účtovnej agendy Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Administratívne a sekretárske služby Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom ...

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú miesta pre vodiča najviac 8 miest ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Tvorba a výroba špeciálnych efektov v oblasti zvukovo-obrazových záznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Prekladateľstvo a tlmočníctvo z/do jazyka anglického, francúzskeho, nemeckého, talianskeho, ruského, maďarského Tvorba ...

Fotografické práce Skladovanie (mimo prevádzkovania skladov verejných) Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom strojov a prístrojov (bez obsluhujúceho personálu) Technicko-organizačné zabezpečenie pri výrobe filmov, televíznych a rozhlasových programov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Zásielkový predaj Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Spracovanie počítačovej grafiky Grafické práce na počítači podľa predlohy Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Producentská činnosť v oblasti audiovizuálnej tvorby Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prenájom audiovizuálnej techniky Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Rozmnožovanie nahratých nosičov zvuku a obrazu so súhlasom ...

Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Administratívne práce Marketing a prieskum trhu Sprostredkovateľská činnosť Usporadúvanie kultúrnych podujatí Vydavateľská činnosť v rozahu voľnej živnosti Agentúrna činnosť v oblasti kultúry, umenia a zábavy Obchodná činnosť (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Producentská činnosť v oblasti ...

Reklamná činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Činnosť ekonomických a organizačných poradcov Poradenstvo v oblasti klinického skúšania liekov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti marketingu liekov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Fotografické služby Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie ...

Reklamné služby Prenájom zariadení a automobilov Ekonomické a marketingové poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Prieskum trhu Inžinierska činnosť Vydavateľské činnosti Podnikateľské poradenstvo Management v oblasti kultúry Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov a zariadení, leasing Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry Sprostredkovanie kúpy, predaja a ...

Zásielkový predaj Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Prevádzkovanie internetovej čitárne Organizovanie kurzov, školení a seminárov Vyučovanie v odbore umenia - tanec, divadlo Grafické práce na počítači podľa predlohy Leasingová činnosť v rozsahu voľnej ...

Reklamné a propagačné činnosti Automatizované spracovanie údajov Sprostredkovateľská a obchodná činnosť s tlačou Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Grafické práce a zhotovovanie tlačových predlôh výpočtovou ...

Služby požičovní Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Sprostredkovanie obchodu Reklamné a propagačné služby Činnosť organizačných poradcov Školenie v oblasti podnikateľských aktivít nákup,predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s ...

Fotografické práce Kopírovacie služby Prieskum trhu a marketing Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Automatizované spracovanie dát Prenájom dopravných zariadení Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Grafické práce na počítači podľa predlohy Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Fotografické služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Prieskum trhu Sekretárske služby a preklady Výroba a predaj audiovizuálnych nosičov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Producentská činnosť v oblasti audiovizuálnych záznamov Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej ...

Prieskum trhu Inzertná činnosť Upratovanicie práce Leasingová činnosť Výroba videozáznamov Zhotovovanie www stránok Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie verejných kultúrnych podujatí Poradenská činnosť v oblasti obchodu a médií Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie kúpy, ...

Kováčstvo Rezanie závitov Metalizácia kovov Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne práce Vydavateľská činnosť Výroba kovového nábytku Činnosť colného deklaranta Reklamné a marketingové služby Výroba brán a prvkov na oplotenie Chemické černenie kovov, odmasťovanie Ubytovacie služby v rozsahu voľnej ...

Fotografické služby Administratívne práce Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo ...

Inzertná činnosť Fotografické služby Grafické práce na počítači Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Počítačové spracovanie videa a zvuku Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej ...