Potřebujete pomoct s natáčením? Odborníci vám pomohou pořídit videozáznamy, virální videa, TV spoty, reklamní videa, instruktážní videa, dokumenty, znělky a mnoho dalšího. Střižná, ozvučovací, nahrávací a osvětlovací technika je samozřejmostí.

Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov Organizačné zabezpečenie seminárov, kurzov a školení Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom ...

Talent agency Talentová agentúra, exkluzívne zastúpenie hercov a herečiek.

Společnost Adora Lingua s. r. o. se zabývá překlady textů, od odborných až po umělecké, do všech světových jazyků. Nabízíme také tlumočnické služby, zaměřujeme se i na vydavatelskou činnost. Služby: - překladatelská činnost, překlady odborných textů, manuálů, technických i uměleckých textů do všech jazyků - lokalizace, jazyková adaptace ...

Vedenie účtovníctva Administratívne práce Výroba video záznamov Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Administratívne a kancelárske práce Prenájom hudobnej aparatúry, audiotechniky Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky Školiaca činnosť v rozsahu voľných ...

Natáčanie videokamerou Reklamná a propagačná činnosť Producentská činnosť v oblasti videotvorby Prenájom videokamery, videotechniky a príslušenstva Činnosť strihača zvukových a obrazových záznamov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb Poradenská a konzultačná činnosť ...

Vedenie účtovníctva Účtovné poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Producentská činnosť v oblasti videotvorby, televíznej tvorby, filmovej tvorby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a iných ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Počítačové spracovanie videa a zvuku v rozsahu voľnej živnosti Výroba, požičiavanie, distribúcia videa v rozsahu voľnej živnosti Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a ...

Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Výroba a predaj audiovizuálnych záznamov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Technické služby súvisiace s produkciou hudby – ...

Producentská činnosť v oblasti videotvorby Poradenská a konzultačná v predmete podnikania Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Prekladateľské služby z a do jazyka anglického a španielskeho Reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej ...

Reklamná činnosť Vykonávanie stavieb a ich zmien Organizovanie a zabezpečovanie výstav Výroba odliatkov z umelého kameňa a betónu Vykonávanie remeselných prác s kovom a drevom Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Navrhovanie a riešenie interiérov v oblasti dizajnu Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu ...

Fotografické služby Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Donášková služba Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Výroba strojov a prístrojov pre ...

Fotografické služby Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamné a marketingové služby Poradenská činnosť v oblasti marketingu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Administratívne práce Reklamná a propagačná činnosť Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s vysledkami tvorivej činnosti so ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ...

Fotografické služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Marketing Pohostinská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Prenájom vozidiel Činnosť knižníc Košikárska výroba Požičiavanie a distribúcia videa Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie solária - ožarovanie ultrafialovými lúčmi Správa nehnuteľností na základe kontraktu - obstarávateľská činnosť Prevádzka telovýchovných zariadení a zariadení ...

Zberňa fotonegatívov Požičiavanie, distribúcia videa Sprostredkovanie obchodu a služieb Sprostredkovanie verejných kultúrnych podujatí Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľské činnosti v rozsahu voľnej živnosti Prenájom strojov, zariadení a hudobných nástrojov Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup, ...