Potřebujete pomoct s natáčením? Odborníci vám pomohou pořídit videozáznamy, virální videa, TV spoty, reklamní videa, instruktážní videa, dokumenty, znělky a mnoho dalšího. Střižná, ozvučovací, nahrávací a osvětlovací technika je samozřejmostí.

Richard Jurák
Společnost Richarda Junáka - JRLion nabízí služby jedinečného a kreativního foto - video. Vytváříme prezentace vaší firmy, služby nebo produktu. Zachycujeme Vaše emoce, vzpomínky či jakékoliv kulturní nebo sportovní události. Jsme partnerem realitních makléřů pro které vytváříme foto-videoprohlídky. Vy nám řeknete představu a my se postaráme o ...
Richard Jurák
Balenie padákov Fotografické služby Vykonávanie zoskokov padákom Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - inštruktor parašutizmu Kúpa ...

Prevádzkovanie kina Fotografické služby Sprostredkovanie dopravy Reklamná a propagačná činnosť Konferenčný a informačný servis Sprostredkovanie v oblasti kultúry Organizovanie výstav, veľtrhov a trhov Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie koncertov a hudobných ...

Balenie padákov Krajčírske práce Fotografické práce Vedenie účtovníctva Administratívne práce Inštruktor parašutizmu Sadové a terénne úpravy Výroba športového tovaru Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie zoskokov padákom Inzertná a reklamná činnosť Vykonávanie záhradníckych prác Automatizované spracovanie údajov Natáčanie a spracovanie ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom Výroba náhradných dielov na stroje a zariadenia mimo vyhradených technických zariadení Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými ...

Sprostredkovanie dopravy Vedenie účtovnej evidencie Prevádzkovanie hudobného štúdia Poradenstvo v oblasti motorových vozidiel Ambulantný predaj v rozsahu voľných živností Požičiavanie, distribúcia videa a CD - nosičov Práce s motorovým vozíkom v rozsahu voľných živností Ozvučovanie verejných, spoločenských, kultúrnych a športových ...

Komisionálny predaj Filmovanie videokamerou Nákup a predaj kvetov,vencov Nákup a predaj suvenírov a keramiky Sprost.služieb spojených so zabezpeč. komplet.svadob.obradov Požičovňa svadob.,spoločen. šiat, oblekov,vienkov, doplnkov Predaj chemických prípravkov na ochranu rastlín, jedovatých látok a prípravkov a žieravín v maloobchode

Prieskum trhu Výstavníctvo Upratovacie práce Prevádzkovanie kina Fotografické služby Leasingová činnosť Vedenie účtovníctva Administratívne práce Vydavateľská činnosť Výroba internetových stránok Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Predaj hotových jedál bez prípravy Prekladateľské a tlmočnícke ...

Výroba videa Vydavateľská činnosť Výroba videofilmov - videoprogramov Predaj počítačovej grafiky a animácií Predaj počítačových programov na základe zmluvy s autormi Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Reklamná a propagačná činnosť - výroba televíznej a internetovej reklamy Automatizované ...

Vydavateľská činnosť Požičiavanie, distribúcia videa Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom strojov a prístrojov ...

Výroba fotografie Výroba videofilmov Prevádzkovanie pohrebiska Prevádzkovanie pohrebnej služby Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Maliarske, natieračské a sklenárske práce Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu voľných ...

Pneuservis Videopožičovňa Upratovacie služby Sprostredkovanie obchodu Oprava motorových vozidiel Oprava plastových výrobkov Prevádzkovanie športovísk Organizovanie predajných trhov Predaj dvojstopých motorových vozidel Prenájom motorových vozidiel a motocyklov Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Ubytovacie služby v rozsahu ...

Prieskum trhu Upratovacie práce Prevádzkovanie kina Fotografické služby Sprostredkovanie dopravy Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Balenie, adjustácia a distribúcia Konferenčný a informačný servis Prekladateľské a tlmočnícke služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba ...

Reklamná činnosť Fotografické služby Počítačové služby Vydavateľská činnosť Grafické a kresličské práce Činnosť informačných kancelárií Maloobchod v rozsahu voľných živností Poriadanie výstav, prehliadok, veľtrhov Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Sprostredkovanie v oblasti kultúry a ...

Prieskum trhu Prenájom software Spracovanie údajov Fotografické služby Leasingová činnosť Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie internetových služieb Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej ...

Výroba videa Masérske služby Kadernícke služby Kozmetické služby Fotografické služby Pohostinská činnosť Prenájom počítačov Prevádzkovanie solária Maloobchodný predaj počítačov Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie biliardových stolov Prevádzkovanie počítačových hier Prevádzkovanie hracích nevýherných automatov Organizovanie ...

Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba a požičiavanie nosičov zvuku a videa Údržba hardware - bez zásahu do elektr.častí Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Servis a výroba výpočtovej a telekomunikačnej techniky ...

Skladovanie Zateplovanie budov Reklamné činnosti Pohostinské služby Montáž autodoplnkov Pomocné stavebné práce Podnikateľské poradenstvo Ťažba a približovanie dreva Organizovanie školení a kurzov Montáž sadrokartónových systémov Výroba a montáž žalúzií a roliet Obkladačské práce a kladenie podláh Maloobchod v rozsahu voľných ...

Kovovýroba Výroba videa Oprava motorových vozidiel Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Požičiavanie a distribúcia videa Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Sprostredkovanie nákupu a predaja ...

Fotografické služby Práce s videokamerou Činnosť reklamnej agentúry Prieskum trhu a verejnej mienky Digitálne dokumentačné služby Rámovanie a paspartovanie obrazov Vydavateľská a edičná činnosť Výstavníctvo a galerijná činnosť Výtvarný design a aranažérske práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Fotografické služby Počítačová grafika Počítačové služby Zhotovovanie webových stránok Reklamné a marketingové služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov ...

Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh,ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest Leasing Predaj software Montáž nábytku Podnikateľské poradenstvo Prevádzka malých plavidiel Prenájom motorových vozidiel Pozemné a inžinierské ...

Sklenárske práce Lešenárske práce Filmovanie videokamerou Sprostredkovanie dopravy Opravy pracovných strojov Prenájom motorových vozidiel Vykonávanie odťahovej služby Maliarske a natieračské práce Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Nákup a predaj telekomunikačnej techniky - ...

Prevádzkovanie videopožičovne Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

Reklamná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Požičiavanie a distribúcia videokaziet Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom nevýherných hracích automatov a biliardových ...