Vyberte si z velké nabídky hudebních, zábavních, konverzačních anebo také dokumentárních rozhlasových anebo televizních stanic. Staňte se posluchači nebo diváky tuzemských i zahraničních stanic a sledujte tak živé televizní i radiové přenosy.

Poradenská činnosť v oblasti TKR /televíznych káblových rozvodov/ Prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov v zmysle §4 živnostenského zákona Sprostredkovanie obchodu Nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru formou maloobchodu

Výroba videa Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vydávanie tlačovín - periodické a neperiodické publikácie

Reklamná činnosť Vydavateľská činnosť Výroba a distribúcia video Organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie mestského informačného centra

Zásielkový predaj Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Spracovanie počítačovej grafiky Grafické práce na počítači podľa predlohy Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Producentská činnosť v oblasti audiovizuálnej tvorby Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom ...

Marketing Prieskum trhu Počítačové služby Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Usporadúvanie výstav a veľtrhov Organizovanie školení a seminárov Poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Montáž a ...

Elektroinštalatérstvo Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Výroba. montáž a opravy elektrických zariadení Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Výroba zvukových záznamov /okrem činností v zmysle autorského ...

Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (relitná činnosť) Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla Poskytovanie manažovaných (riadených) hostingových služieb IKT ( Informačno Komunikačných Technológií) Prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním iných než ...

Automatizované spracovanie dát Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Výroba zvukových záznamov (okrem činnosti v zmysle autorského zákona) v rozsahu voľnej ...

Inzertná činnosť Požičiavanie automobilov Výroba audio a video záznamov Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Administratívne práce a sekretárske služby Kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Nakladanie s výsledkani tvorivej činnosti so súhlasom ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, ...

Audiovízia Počítačové služby Reklama a propagácia. Vydavatelská činnosť. Montáž a servis meracej a regulačnej techniky Prenájom televíznej techniky a spotrebného tovaru. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb. Maloobchod - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti. Nakladanie s výsledkani tvorivej činnosti so súhlasom ...

Vydávanie kníh Textilná výroba Vydávanie novín Reklamné činnosti Marketingové služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovanie obchodu a služieb Viazanie kníh a konečné spracovanie Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Sadzba a zhotovovanie ...

Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Činnosť reklamnej agentúry Automatizované spracovanie údajov Poskytovanie verejnodostupných informácií Zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia Záznam a archivácia dát na CD - ROM nearchívnej povahy Zhotovovanie a sprostredkovanie výroby audio-video záznamov Nakladanie s výsledkami ...

Sieťotlač, gumotlač Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie videokín Činnosť colného deklaranta Vyhotovovanie modelov a makiet Činnosť účtovného poradcu Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Distribúcia filmov a videozáznamov Výroba rozmnoženín videozáznamov Prenájom a leasing hnuteľných vecí Služby pri výrobe v oblasti ...

Reklamné činnosti Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Navrhovanie a predaj www aplikácií Vydavateľské činnosti a distrubúcia Organizovanie športových a spoločenských hier a podajatí Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace s produkciou filmov Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Sprostredkovanie obchodu Prieskum trhu a verejnej mienky Prevádzkovanie nahrávacieho štúdia Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Vydavateľská a nakladateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba, nahrávanie, ...

Reklamná činnosť Vydavateľské činnosti Prenájom priemyselného tovaru Sprostredkovanie v oblasti obchodu Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu

Výroba videa Sprostredkovateľská činnosť Nákup a predaj výpočtovej techniky Producentská činnosť v oblasti videotvorby Veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Distribúcia filmov a videozáznamov so súhlasom autora Vydávanie tlačovín-periodické, neperiodické publikácie Propagačná a reklamná činnosť v rozsahu voľnej ...

Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, meranie, analýzy a ...

Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Prieskum trhu Administratívne práce Správa počítačových sietí Kopírovacie a rozmnožovacie služby Automatizované spracovanie údajov a dát Producentská činnosť v oblasti videotvorby Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské ...

Prieskum trhu Sprostredkovanie obchodu Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Sprostredkovanie predaja leteniek Reklamná a propagačná činnosť Nákup a predaj motorových vozidiel Sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti Poradenstvo v oblasti prieskumu trhu, reklamy a obchodu Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu ...

Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Atomatizované spracovanie údajov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Reklamná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Nákup a predaj tabakových výrobkov Nákup a predaj balených trvanlivých potravín Agentúrna činnosť - sprostredkovanie v oblasti kultúry Nákup a predaj alkoholických a nealkoholických nápojov Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a predaj