Vyberte si z velké nabídky hudebních, zábavních, konverzačních anebo také dokumentárních rozhlasových anebo televizních stanic. Staňte se posluchači nebo diváky tuzemských i zahraničních stanic a sledujte tak živé televizní i radiové přenosy.

Vydavateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu - činnosť v oblasti nehnuteľností Sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenie Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu živnosti voľnej Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Výroba videa Reklamná činnosť Propagačná činnosť Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo s výnimkou činnosti ekonomických, organizačných a účtovných poradcov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému ...

Prenájom strojov a zariadení Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Správa bytového, alebo nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj Prenájom nehnuteľností vrátane bytového ...

Reklamná činnosť Vydávanie a predaj neperiodickej tlače Výroba a predaj nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov

Vydavateľská činnosť Požičiavanie, distribúcia videa Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom strojov a prístrojov ...

Sprostredkovanie obchodu Vydavateľské činnosti Podnikateľské poradenstvo Požičiavanie, distribúcia videa Reklamná a propagačná činnosť Prenájom iných strojov a prístrojov Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu ...

Fotografické služby Počítačové služby Diskotekárska činnosť Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Kúpa tovaru na ...

Faktoring a forfaiting Administratívne práce Vydavateľské činnosti Prenájom televízneho štúdia Reklamné a propagačné činnosti Výroba a distribúcia videofilmov Organizovanie kultúrnych podujatí Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Kopírovacie a rozmnožovacie služby Poradenská činnosť v ...

Skladovanie Výroba videa Vydávanie kníh Vydávanie novín Reklamné činnosti Fotografické služby Ostatné vzdelávania Iné kultúrne činnosti Sprostredkovanie obchodu Výskum trhu a verejnej mienky Sekretárske služby a preklady Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Požičiavanie, ...

Poriadanie divadelných, filmových a iných audiovizuálnych predstavení, koncertov, hudobných a tanečných vystúpení,výstav výtvarných diel, úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,festivalov a prehliadok v oblasti kultúry a umenia. Predaj na trhoch Inzertné služby Kopírovacie práce Činnosť knižníc Organizovanie kurzov Počítačové ...

Sprostredkovanie obchodu Ekonomické a organizačné poradenstvo Prenájom nehnuteľností spojený s upratovacími službami vrátane exteriérov Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť) Poradenské služby v oblasti prevádzkovania technických a technologických zariadení objektov

Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku so súhlasom autora Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku so súhlasom autora Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu v rozsahu voľných živností. Podnikateľské poradenstvo v oblasti ...

Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) so súhlasom autora Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie kúpaliska Prevádzkovanie parkoviska Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Prevádzkovanie cestovnej agentúry Organizovanie kurzov, seminárov a školení Organizovanie voľného času detí a dospelých Prenájom strojov, zariadení a ...

Maliarske práce Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Zemné a demolačné práce Opravy elektrických zariadení Inštalácia počítačových sietí Prenájom strojov, zariadení a náradia Montáž a oprava telekomunikačných zariadení Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení Maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľných ...

Vydavateľská činnosť Služby internetovej kaviarne Propagačná a reklamná činnosť Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kurzov, školení a prednášok Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Výroba a predaj nahratých zvukových a zvukovoobrazových záznamov