Stavba studny není jenom o prostém vyhloubení otvoru do země. Je nutné provést další činnosti, mezi které patří práce hydrogeologa a realizace projektové dokumentace, po kterých již následuje vrtání anebo kopání studny v určitých rozměrech.

Studnařství Janeček - komplexní služby v oboru studnařství
Široké spektrum služeb v oboru studnařství, jako hledání pramenů s určením hloubky a vydatnosti, realizaci ražených studní v nesourodých podložích, vrtání studní do středně tvrdých a tvrdých podloží vrtnou soupravou, dodávku a instalaci šachet, prohlubování a čištění kopaných studní, montáž čerpadel a zemní práce pásovým minibagrem.
Studnařství Janeček - komplexní služby v oboru studnařství
Vodní zdroje - vrtné práce, s.r.o.
Naše společnost je dodavatelem služeb a prací v oblasti vyhledávání zdrojů podzemní vody, specializovaných vrtných činností či kolektorových sběračů pro tepelná čerpadla. Vyhledáváme, budujeme a rekonstruujeme zdroje podzemní vody a vrtáme studny. Našim zákazníkům také nabízíme zhotovování výměníků primárního okruhu sloužícího odběru tepla ...
Práce: - studnařské práce - vrtné práce - hydrogeologické průzkumy.

Studnařství. Firma Tomáš Velínský provádí práce spojené s vrtáním nových studní, vyhledáním vodního pramene, vyhloubení šachty a přípojky, osazení skruží a potrubí,  prohlubování stávajících studní, projektovou dokumentaci. K činnostem také patří geologický a hydrogeologický průzkum, vrty pro zakládání rodinných domů. Naše studnařství najdete ...

Dodávka, montáž, práce: - zavlažovací, závlahové systémy - automatické závlahy - čištění studní - vrtané studny - měření radonu.

Činnost, práce: - zemní práce - nákladní autodoprava - studnařské práce - studny vrtané, kopané – strojně hloubené - meliorační práce

Práce: - geologické - hydrogeologické - vrtání studní - vrtné práce.

Čistírna odpadních vod Dodávka a montáž - čerpadla Čištění a regenerace - vodojemy Čištění a regenerace - studně Úprava - voda - pitná - technologická - demi voda

Ekologie Posuzování vlivu na životní prostředí EIA, SEA Geologické práce Studnařství

Studně, studny : - veškeré práce - čištění studní - opravy, vrtání, kopání, prohlubování, hloubění Voda, vodní zdroje : - vyhledávání - posouzení - rozbory Výškové práce : - opravy - nátěry horolezeckou technikou střechy, fasády, komíny

- studnařské práce - opravy studní - prohlubování kopaných studní - čištění a dezinfekce studní - nátěry pomocí horolezecké techniky - čištění a nátěry střech - nátěry a izolace plochých střech - výkopové a bourací práce

Vyhledávání vodního pramene Vrtání nových studní Vyhloubení šachty a přípojky Osazení skruží a potrubí Prohlubování stávajících studní Dodávky čerpadel, vodáren včetně montáže Sídlo: Mezi Mosty 1793

Provádíme: - vrtné a studnařské práce.

Činnost: - inženýrsko - geologické a hydrogeologické průzkumy - vyhledávání zdrojů podzemní vody - hydrodynamické zkoušky (čerpací zkoušky, zasakovací zkoušky) - odborné hydrogeologické posudky - vrtné a studnařské práce ( komplexní dodávky ) - průzkumy znečištění zemin a podzemních vod - měření radonu v půdním podloží a ve ...

Vrtání studní: -montáže čerpadel do studní vrtaných i kopaných -montáže domácích vodáren -montáže zavlažování zahrad.

Činnost: - vrtání - hloubení - vrtné práce - studnařství: - studny do hloubky až 150m, průměr 165 - 254mm a průměry výstroje PVC 140 - 160mm (200mm) - provádění vrtů pro hydrogeologický průzkum a tepelná čerpadla. od 01.05.2011 do 01.05.2021