Pivnice, hospody, vinárny, restaurace a další pohostinství zajišťují příjemné posezení spolu s dobrým jídlem a pitím. Mimo jiné se zaměřují i na rozvozy jídla, catering, přípravu poledního menu, sledování sportovních utkání anebo pořádání soukromých akcí.

Zámočníctvo. Reklamná činnosť. Upratovacie služby. Nástrojárska činnosť. Kovoobrábanie, kovovýroba. Prenájom hnuteľných vecí. Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov. Renovácia spojkových lamiel, brzdových ...

Pohostinská činnosť. Sprostredkovanie obchodu. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Ubytovacie služby s poskytovaním ...

Sprostredkovanie obchodu. Výroba mäsových výrobkov. Výroba majonézových šalátov. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti. Predaj na priamu ...

Výstavnícka činnosť. Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení. Inštalácia výpočtovej a kancelárskej techniky. Prevádzkovanie počítačových herní a učební. Školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky. Oprava, montáž a servis meracej a regulačnej techniky. Poskytovanie ...

Prieskum trhu. Preklad nákladov. Šírenie reklamy. Skladovanie tovaru. Sekretárske služby. Sprostredkovanie dopravy. Prenájom nehnuteľností. Prenájom motorových vozidiel. Prenájom strojov a prístrojov. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností. Poskytovanie ubytovania v rozsahu voľnej ...

Pohostinská činnosť. Vedenie účtovníctva. Reklamná a propagačná činnosť. Činnosť ekonomických a účtovných poradcov. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Reklamná činnosť. Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu. Vydavateľská činnosť. Rozmnožovanie písomnosti. Prenájom motorových vozidiel. Prenájom strojov, prístrojov a kancelárskej techniky. Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a alkoholických nápojov. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecí Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrnych, spoločenských ...

Požičiavanie spoločenských odevov. Krajčírske práce - zákazkové šitie a strihová služba. Predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov. Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s potravinárskym, spotrebným a priemyselným tovarom. Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých ...

Zásielkový predaj Výroba a oprava hudobných nástrojov Obstarávanie ozvučovania audiotechnikou Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Navrhovanie a aktualizácia internetových stránok Požičiavanie zvukových a zvukovoobrazových záznamov Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných ...

Faktoring Forfaiting Geodetické práce Montáž kláblových rozvodov Navrhovanie webových stránok Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Oprava a montáž telekomunikačných zariadení Poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy Oprava a údržba kancelárskej a výpočtovej techniky Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej ...

Balenie tovaru. Lízingové služby. Vedenie účtovníctva. Administratívne práce. Prenájom nehnuteľností. Oprava motorových vozidiel. Upratovacie a čistiace práce. Automatizované spracovanie dát. Maliarske a natieračské práce. Organizovanie školení a kurzov. Reklamná a propagačná činnosť. Montáž a demontáž konštrukcií. Požičiavanie a ...

Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Marketingová činnosť Nahrávanie videokamerou Podnikateľské poradenstvo Upratovacie a čistiace práce Grafické a kresličské práce Automatizované spracovanie údajov Prevádzkovanie telovýchovných zariadení Propagačná, reklamná a inzertná činnosť Prenájom hnuteľných vecí v ...

Donášková služba Inzertná činnosť. Pohostinská činnosť. Diskotekárska činnosť Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým ...

Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora : výroba súboprových audiovizuálnych diel a súvisiacich komponentov, výroba hudobných, zábavných, súťažných, kultúrnych a náučných rozhlasových a televíznych programov na objednávku Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický ...

Oprava mechanických strojov. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti. Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych ...

Faktoring. Forfaiting. Čistiace práce. Skladovanie tovaru. Sklenárske práce. Služby videokamerou. Administratívne práce. Pomocné stavebné práce. Prenájom lodí a lietadiel. Prevádzkovanie autoumyvárne. Prenájom motorových vozidiel. Automatizované spracovanie dát. Maliarske a natieračské práce. Reklamná a propagačná ...

Slenárske práce Finančný leasing Upratovacie služby Zásielkový predaj Aranžérske služby Kopírovacie služby Požičiavanie videa Akvizičná činnosť Fotografické služby Faktoring a forfaiting Marketing a manažment Montáž sadrokartónu Prezentácia výrobkov Vedenie účtovníctva Administratívne práce Ozvučovanie priestorov Sprostredkovanie ...

Inzertná činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely ...

Pohostinská činnosť. Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s potravinárskym tovarom,ovocím a zeleninou. Obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie. Predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov, tepelne rýchlo upravovaných masových výrobkov a ...

Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Činnosť ekonomického poradcu Automatizované spracovanie dát Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Sprostredkovanie obchodu, služieb, dopravy a ...

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb. Služby práčovní, žehliarní a mangľovní Predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov. Prenájom nehnutetľností vrátane doplnkovej činnosti: prenájom hnuteľných vecí Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa ...

Reklamná činnosť. Ohlasovanie hudobnej produkcie - diskotékár. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti. Prednášková a konzultačná činnosť v oblasti poisťovníctva. Predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov. Poradenská činnosť v oblasti ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Správa bytového, nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská ...