Ekologické projekty zahrnují všechny projekty, které jsou šetrné k přírodě. Jedná se tedy o revitalizace parků, lesoparků, odstranění ekologické zátěže, obnovu fauny, stavbu ekologických a nízkoenergetických budov a spoustu dalších projektů.

Poradenství v oblasti životního prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí. Geologické práce v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie. Inženýrská činnost v investiční výstavbě. Hornická činnost - činnost prováděná hornickým způsobem. Odborné kurzy, školení, vzdělávací akce včetně lektorské činnosti.

Poradenství v oblasti životního prostředí - provádění ekologických auditů - komplexní poradenské služby v odpadovém hospodářství.

Vývoj, výroba, realizace: -úsporný a účinný energetický systém PAST® -systémy rekuperace tepla -nízkoenergetické domy -řídící a regulační systémy -kotle na metrové palivové dřevo -vzduchotechnika -předávací akumulační stanice tepla.

Prodej, montáž a servis: -úpravny vod -kontroly, analýzy a čištění vod pro individuální d omácnosti, společnosti a veřejné organizace.

Tepelná čerpadla Rekuperace - řízené větrání Solární fototermické systémy Solární fotovoltaické systémy Dodávka a montáž kompletních technologií Finanční poradenství Poradenství v oblasti enviroment. zdrojů Projektová činnost v oblasti TZB Termografická měření objektů Záruční a pozáruční servis

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY: - rozbory stávající situace v odpad. hospodářství - příprava konceptů odpadového hospodářství - návrh systémů a manipulace s odpady - technologie nakládání s odpady - třídění odpadů - spalování komunálních odpadů - spalování nebezpečných odpadů - skládkování - využití skládkového plynu - studie ...

Prodejna a půjčovna profesionálního nářadí a zahradní techniky. Dále zajišťujeme: - prodej elektroinstalačního materiálu - montáž elektrických zařízení NN a VN - projekce a revize - montáž fotovoltaických systémů.

Elektromontážní práce - fotovoltaické solární systémy - strukturované kabeláže - stavebně montážní činnost v telekomunikacích včetně - výstavby telefonních pobočkových ústředen - slaboproudé rozvody a - hromosvody - speciální výškové práce - revize elektro a hromosvodů bez omezení - vrtání stavebních konstrukcí vrtací soupravou ...

Služby: -poskytování ekologického poradenství.

Odpady: -zneškodňování -uložení na vlastní skládce -naložení a odvoz domovního odpadu -odvoz fekálií. Skládka telefon 602440063, 353901064. Vyklízení: -sklepní a půdní prostory. Úklid staveniště a jiných prostranství. Likvidace pozůstalosti. Práce nakladačem: -MEGALAC-bagr -BOBCAT-pásový nakladač.. Práce: -drobné zemní ...