Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Technické služby: -čištění města -sanace -odvádění a čištění odpadních vod -sběr a zpracování odpadů.

Technické služby. Služby: -úklid -odvoz odpadu -udržování zeleně.

Technické služby. Služby: -úklid -odvoz odpadu -údržba zeleně.

Technické služby: -svoz a likvidace odpadu -údržba a správa veřejných komunikací. Stavební práce: -rekonstrukce -drobné zednické práce -vodoinstalační -topenářské -zemní práce.