Sběrné dvory či obecně sběrny odpadů se postarají o všechny typy odpadů. Železné i neželezné kovy, papír, nebezpečné odpady, tištěné spoje z PC, autobaterie a akumulátory, elektronického odpady nebo také bioodpady patří jedině na speciální odběrná místa.

Pneuservis Nákup a predaj osobných áut a súčiastok Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy Nákup a predaj ovocia, zeleniny a potravinárskych výrobkov Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej ...

Zváračské práce Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Podnikanie nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti Úprava terénu, zemné a výkopové práce v rozsahu voľnej živnosti - Čistiace a upratovacie práce - Prevádzkovanie kompostovacieho zariadenia - Výkup, separácia a ...

Výroba umelohmotných výliskov na vstrekovacích strojov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Spracovanie druhotných surovín v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu ...

Murárske práce Stolárske práce Čistiace a upratovacie služby Maliarske a natieračské práce Výkon činnosti stavbyvedúceho Reklamná a propagačná činnosť Výkon činnosti stavebného dozoru Prevádzkovanie športového areálu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Usporadúvanie spoločenských udalostí Zemné práce a ...

Sprostredkovateľská činnosť Služby dopravnými mechanizmami Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti

Podnikateľské poradenstvo v oblasti ekológie Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti odpadov a výrobkov z nich Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba olefínov Recyklácia druhotných surovín Výroba uhlíka a aktívneho uhlia Výroba aromátov a aromatických látok Výroba kovových prefabrikátov pre stavby Prenájom skladov a skladovacích priestorov Výroba kovových konštrukcií a ich častí Skladovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s odpadmi s ...

Reklamná činnosť Manažérska činnosť Demolácie a búracie práce Poskytovanie finančného leasingu Nákup a predaj druhotných surovín Ekonomické a organizačné poradenstvo Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej ...

Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Prenájom cestných motorových vozidiel a mechanizmov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Zhodnocovanie organických odpadov v rozsahu voľnej živnosti Údržba kanálov, rybníkov a zemné práce Rekultivačné práce Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a ...