Svoz komunálního odpadu, jeho následné třídění, recyklaci a případnou likvidaci směsného i tříděného odpadu mají na starosti specializované firmy, které se snaží s ohledem na životní prostředí odstranit vytvořené odpady co nejekologičtější cestou.

REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Zpracováním plastových technologických odpadů z výroby se zabývá společnost REMIVA, s.r.o.. Provádí recyklace plastů, technické plastové drtě na moderní recyklační lince. Ve vlastní laboratoři provádí i měření a atestaci plastu, plastové drtě nebo granulátu pro zpracovatele i recyklační firmy. REMIVA, s.r.o. se postará váš plastový odpad.
REMIVA, s.r.o. - profesionálové v oboru recyklace plastových materiálů
Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti Úprava terénu, zemné a výkopové práce v rozsahu voľnej živnosti - Čistiace a upratovacie práce - Prevádzkovanie kompostovacieho zariadenia - Výkup, separácia a ...

Skladovanie Prieskum trhu a verejnej mienky Nájom a prenájom nehnuteľností Poradenstvo v oblasti cestnej nákladnej dopravy Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nájom a prenájom stavebných strojov a mechanizmov s obsluhou Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v ...

Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Výroba radiátorov a kotlov ...

Výroba kŕmných zmesí Výroba hotových jedál a polotovarov Skladovanie v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb mechanizačnými strojmi s obsluhujúcim personálom Podnikanie v ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Organizovanie ...

Rekultivačné práce Osev a zatrávňovanie plôch marketing, manažment, ingerening, desing Poradenská činnosť v predmete podnikania nahrávanie videozáznamov zo spoločenských udalostí Sprostredkovateľská činnosť-realizácia nájmu strojov a zariadení Staviteľská činnosť ( vykonávanie jednoduchých stavieb a pod- dodávok ) Nakladanie s odpadmi - ...

Montáž a výmeny okien, dverí Výroba odevov a odevných doplnkov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Lektorská činnosť v rozsahu voľných ...

Prevádzkovanie čerpacej stanice Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Fotografické služby Leasingová činnosť Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Čistenie budov,upratovacie práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom a predaj športových potrieb Prípravné práce k realizácii stavby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Organizovanie rekreačných jázd na koňoch Reklamná, ...

Výroba žieravín Výroba výrobkov z plastu Výroba a oprava batérií a vyvažovacích zariadení Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Montáž, údržba a rekonštrukcia elektrických zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na ...