Sběrny druhotných surovin vykupují od firem i jednotlivců ocel, nerez, kabely, elektromotory, barevné kovy, měď, bronz, hliník a železo. Výkupní ceny jsou individuální a liší se u jednotlivých sběren. Platby za výkup jsou účtovány na kilogramy.

Metalšrot Tlumačov - Váš partner pro výkup železa a barevných kovů
Výkupem a zpracováním odpadů, zejména autovraků, kovového odpadu, papíru a plastů se zabývá společnost Metalšrot Tlumačov a.s. Zabezpečí likvidaci odpadů, sběr, výkup a třídění odpadů. Zlikviduje Vám i staré autovraky. Zabývá se recyklací odpadu a také prodejem upraveného kovošrotu, železného šrotu i barevných kovů.
Metalšrot Tlumačov - Váš partner pro výkup železa a barevných kovů
Kovošrot, výkup barevných kovů BŘEMUS, spol. s r.o.
Vykupujeme barevné kovy, hliník, měď, olovo, cín, bronz, kovový šrot, elektrošrot, chladiče, elektromotory i odpadní kabely. Zajišťujeme také výkup a následnou ekologickou likvidaci autovraků, vraků nákladních vozů, autobusů a také zemních strojů. Naše sběrné dvory najdete ve městech Nový Bydžov, Nová Paka a Městec Králové.
Kovošrot, výkup barevných kovů BŘEMUS, spol. s r.o.
Fotografické služby Počítačové služby Výroba hroznového vína Reklamné a marketingové služby Nákup a predaj motorových vozidiel Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie ...

Záložňa Finančný leasing Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Pomocné stavebné práce Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Výsadba a údržba verejnej zelene Zber a recyklácia fólií a PET fliaš Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Spracovanie a výroba reklamných ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Poskytovanie ...

Reklamná činnosť Výroba kovových obalov Sprostredkovateľská činnosť Vykonávanie inžinierskych stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Výroba ostatného kovového tovaru Výroba železa, ocele a ferozliatin Podnikatelské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi Veľkoobchod a maloobchod v ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb Odber vzoriek odpadov, zabezpečenie analýz odpadov Prenájom kontajnerov, lisov a technických zariadení k odpadovému hospodárstvu Poradenská, konzultačná, školiaca a inžinierska činnosť v odpadovom hospodárstve Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za ...

Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Služby poľnohospodárskymi mechanizmami Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti Opravy poľnohospodárskych strojov a dopravných zariadení Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov Sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v oblasti ...

Manipulácia s nákladom Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - nie s nebezpečným odpadom Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa ...

Verejné obstarávanie Vedenie účtovníctva; Prenájom hnuteľných vecí; Činnosť účtovných poradcov; Poskytovanie služieb mechanizmami. Prenájom strojných zariadení - leasing; Činnosť vykonávaná banským spôsobom; Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej ...

Zámočníctvo Prípravné práce pre stavbu Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami Výroba a rozvod pitnej a užitkovej vody Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami Veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom Výroba a montáž technologických zariadení Spostredkovanie obchodu s papierenským ...

Skladovanie Kovoobrábanie Prevádzka kina Čistenie budov Upratovacie práce Výroba a rozvod vody Odvod odpadových vôd Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie dopravy Údržba verejnej zelene Demolácia a zemné práce Prevádzkovanie pohrebiska Prípravné práce pre stavbu Prevádzkovanie pohrebnej služby Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Vedenie účtovníctva Reklamné a marketingové služby Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Organizovanie športových, kultúrnych a ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Čistiace a upratovacie služby Prípravné práce k realizácii stavby Administratívne služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného ...

Kovoobrábanie Nástrojárstvo Správa majetku Skladové služby Reklamná činnosť Vedenie účtovníctva Vykonávanie zváracích prác Maliarske a natieračske práce Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Organizovanie školení, kurzov a seminárov Výroba obrábacích strojov a ich komponentov Maloobchodná ...

Prenájom hnuteľných vecí Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Sprostredkovanie obchodu Prenájom strojov a zariadení Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ Kúpa tovaru na účely predaj iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom - ...

Opravy pracovných strojov Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a ...

Výroba nástrojov Výroba tovaru z plastov Prenájom hnuteľných vecí Vedenie účtovnej evidencie Pomontážne čistiace operácie Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Vývoj,výroba,nákup a predaj streliva Veľkoobchod so strojmi technickými potrebami Montáž strojových celkov, zariadení a potrubí Výroba strojov a zariadení pre všeobecné ...

Nástrojárstvo Reklamné a marketingové služby Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Podnikanie v oblasti ...

Zákazkové šitie Výroba kožených odevov Výroba pracovných odevov Podnikateľské poradenstvo Predaj tovaru mimo predajne Výroba vrchného ošatenia Výroba textilných výrobkov Výroba nábytku (neremeselná) Obchodná činnosť s textilom, odevami, obuvou, koženým, drogistickým, kozmetickým, železiarskym a priemyselným tovarom, domácimi potrebami, ...

Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom Maloobch.s knihami,novinami,časopismi,pisac.a kancel.potreb. Predaj na trhoch-zelenina,ovocie,potraviny,nápoje,tabak. výr Sprostr.obchodu s potravinárským tovarom tabakovými výrob. Sprostr.obchodu s textilom, odevami,obuvou a koženým tovarom Sprostr.obchodu s nábytkom,zariad.a predm.pre ...

Búračské práce Sprostredkovanie obchodu Prípravné práce pre stavbu Pozemné a inžinierske stavby Prenájom motorových vozidiel Výroba stavebných prvkov z betónu Poradenstvo v oblasti stavebnej výroby Výroba a doprava transportného betónu Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Maloobchod s drevom a ...

Ťažba piesku Nákup a predaj pohonných hmôt Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Predaj jedovatých látok a prípravkov v maloobchode Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Recyklovanie kovového odpadu a šrotu a nekovového odpadu a zvyškov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu ...

Prieskum trhu Zváračské práce Prenájom mechanizmov Faktoring a forfaiting Demolácie a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie v oblasti dopravy Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody Výkon činnosti stavbyvedúceho - ...

Pozemné a inžinierske stavby Sprostredkovateľská činnosť Činnosti v oblasti nehnuteľností Prenájom elektrického ručného náradia Podnikateľské poradenstvo v stavebníctve Prenájom športových potrieb a športového výstroja Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Výroba nápojov Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho ...