Sběr a výkup odpadů

(záznamy 1/25 z 149)  strana 1 / 6

Sběrny druhotných surovin vykupují od firem i jednotlivců ocel, nerez, kabely, elektromotory, barevné kovy, měď, bronz, hliník a železo. Výkupní ceny jsou individuální a liší se u jednotlivých sběren. Platby za výkup jsou účtovány na kilogramy.Metalšrot Tlumačov - Váš partner pro výkup železa a barevných kovů

Metalšrot Tlumačov - Váš partner pro výkup železa a barevných kovů

Výkupem a zpracováním odpadů, zejména autovraků, kovového odpadu, papíru a plastů se zabývá společnost Metalšrot Tlumačov a.s. Zabezpečí likvidaci odpadů, sběr, výkup a třídění odpadů. Zlikviduje Vám i staré autovraky. Zabývá se recyklací odpadu a také prodejem upraveného kovošrotu, železného šrotu i barevných kovů.

Zelkov, s.r.o.

Zelkov, s.r.o.

Fotografické služby Počítačové služby Výroba hroznového vína Reklamné a marketingové služby Nákup a predaj motorových vozidiel Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie ...

Zawmark Plus, s.r.o.

Zawmark Plus, s.r.o.

Záložňa Finančný leasing Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Pomocné stavebné práce Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Výsadba a údržba verejnej zelene Zber a recyklácia fólií a PET fliaš Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Spracovanie a výroba reklamných ...

Wintherm, s.r.o.

Wintherm, s.r.o.

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Poskytovanie ...

Waste Recycling, a.s.

Waste Recycling, a.s.

Reklamná činnosť Výroba kovových obalov Sprostredkovateľská činnosť Vykonávanie inžinierskych stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Výroba ostatného kovového tovaru Výroba železa, ocele a ferozliatin Podnikatelské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi Veľkoobchod a maloobchod v ...

Vyfako, s.r.o.

Vyfako, s.r.o.

Sprostredkovanie obchodu a služieb Odber vzoriek odpadov, zabezpečenie analýz odpadov Prenájom kontajnerov, lisov a technických zariadení k odpadovému hospodárstvu Poradenská, konzultačná, školiaca a inžinierska činnosť v odpadovom hospodárstve Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za ...

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.

Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Služby poľnohospodárskymi mechanizmami Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti Opravy poľnohospodárskych strojov a dopravných zariadení Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov Sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v oblasti ...

VZO, s.r.o.

VZO, s.r.o.

Manipulácia s nákladom Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - nie s nebezpečným odpadom Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa ...

Vodomont-Vodohospodárske Stavby, a.s. Vodomont-VS, a.s.

Vodomont-Vodohospodárske Stavby, a.s. Vodomont-VS, a.s.

Verejné obstarávanie Vedenie účtovníctva; Prenájom hnuteľných vecí; Činnosť účtovných poradcov; Poskytovanie služieb mechanizmami. Prenájom strojných zariadení - leasing; Činnosť vykonávaná banským spôsobom; Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej ...

Vigma, s.r.o.

Vigma, s.r.o.

Zámočníctvo Prípravné práce pre stavbu Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami Výroba a rozvod pitnej a užitkovej vody Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami Veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom Výroba a montáž technologických zariadení Spostredkovanie obchodu s papierenským ...

Vepos, s.r.o.

Vepos, s.r.o.

Skladovanie Kovoobrábanie Prevádzka kina Čistenie budov Upratovacie práce Výroba a rozvod vody Odvod odpadových vôd Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie dopravy Údržba verejnej zelene Demolácia a zemné práce Prevádzkovanie pohrebiska Prípravné práce pre stavbu Prevádzkovanie pohrebnej služby Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Vavax Recycling, s.r.o.

Vavax Recycling, s.r.o.

Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Truck - Ocmv, s.r.o.

Truck - Ocmv, s.r.o.

Vedenie účtovníctva Reklamné a marketingové služby Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Organizovanie športových, kultúrnych a ...

Tradestone, s.r.o.

Tradestone, s.r.o.

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Čistiace a upratovacie služby Prípravné práce k realizácii stavby Administratívne služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného ...

Topos Tovarníky, a.s.

Topos Tovarníky, a.s.

Kovoobrábanie Nástrojárstvo Správa majetku Skladové služby Reklamná činnosť Vedenie účtovníctva Vykonávanie zváracích prác Maliarske a natieračske práce Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Organizovanie školení, kurzov a seminárov Výroba obrábacích strojov a ich komponentov Maloobchodná ...

Timos, s.r.o.

Timos, s.r.o.

Prenájom hnuteľných vecí Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Tekovská ekologická, s.r.o.

Tekovská ekologická, s.r.o.

Sprostredkovanie obchodu Prenájom strojov a zariadení Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ Kúpa tovaru na účely predaj iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom - ...

Techmar, s.r.o.

Techmar, s.r.o.

Opravy pracovných strojov Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a ...

Švec a Spol, s.r.o.

Švec a Spol, s.r.o.

Výroba nástrojov Výroba tovaru z plastov Prenájom hnuteľných vecí Vedenie účtovnej evidencie Pomontážne čistiace operácie Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Vývoj,výroba,nákup a predaj streliva Veľkoobchod so strojmi technickými potrebami Montáž strojových celkov, zariadení a potrubí Výroba strojov a zariadení pre všeobecné ...

T.S. Mont, s.r.o.

T.S. Mont, s.r.o.

Nástrojárstvo Reklamné a marketingové služby Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Podnikanie v oblasti ...

Štefan Gögh - Mevos-ZSP

Štefan Gögh - Mevos-ZSP

Zákazkové šitie Výroba kožených odevov Výroba pracovných odevov Podnikateľské poradenstvo Predaj tovaru mimo predajne Výroba vrchného ošatenia Výroba textilných výrobkov Výroba nábytku (neremeselná) Obchodná činnosť s textilom, odevami, obuvou, koženým, drogistickým, kozmetickým, železiarskym a priemyselným tovarom, domácimi potrebami, ...

Štefan Kotra Kotra

Štefan Kotra Kotra

Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom Maloobch.s knihami,novinami,časopismi,pisac.a kancel.potreb. Predaj na trhoch-zelenina,ovocie,potraviny,nápoje,tabak. výr Sprostr.obchodu s potravinárským tovarom tabakovými výrob. Sprostr.obchodu s textilom, odevami,obuvou a koženým tovarom Sprostr.obchodu s nábytkom,zariad.a predm.pre ...

Stavebná firma Lauko, s.r.o.

Stavebná firma Lauko, s.r.o.

Búračské práce Sprostredkovanie obchodu Prípravné práce pre stavbu Pozemné a inžinierske stavby Prenájom motorových vozidiel Výroba stavebných prvkov z betónu Poradenstvo v oblasti stavebnej výroby Výroba a doprava transportného betónu Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Maloobchod s drevom a ...

Stavebniny, s.r.o.

Stavebniny, s.r.o.

Ťažba piesku Nákup a predaj pohonných hmôt Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Predaj jedovatých látok a prípravkov v maloobchode Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Recyklovanie kovového odpadu a šrotu a nekovového odpadu a zvyškov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu ...

Staveko 2, s.r.o.

Staveko 2, s.r.o.

Prieskum trhu Zváračské práce Prenájom mechanizmov Faktoring a forfaiting Demolácie a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie v oblasti dopravy Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody Výkon činnosti stavbyvedúceho - ...

Stami, s.r.o.

Stami, s.r.o.

Pozemné a inžinierske stavby Sprostredkovateľská činnosť Činnosti v oblasti nehnuteľností Prenájom elektrického ručného náradia Podnikateľské poradenstvo v stavebníctve Prenájom športových potrieb a športového výstroja Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

(záznamy 1/25 z 149)  strana 1 / 6