Sběr a výkup odpadů

(záznamy 1/25 z 980)  strana 1 / 40

Sběrny druhotných surovin vykupují od firem i jednotlivců ocel, nerez, kabely, elektromotory, barevné kovy, měď, bronz, hliník a železo. Výkupní ceny jsou individuální a liší se u jednotlivých sběren. Platby za výkup jsou účtovány na kilogramy.Metalšrot Tlumačov - Váš partner pro výkup železa a barevných kovů

Metalšrot Tlumačov - Váš partner pro výkup železa a barevných kovů

Výkupem a zpracováním odpadů, zejména autovraků, kovového odpadu, papíru a plastů se zabývá společnost Metalšrot Tlumačov a.s. Zabezpečí likvidaci odpadů, sběr, výkup a třídění odpadů. Zlikviduje Vám i staré autovraky. Zabývá se recyklací odpadu a také prodejem upraveného kovošrotu, železného šrotu i barevných kovů.

Pollux - Plus, s.r.o.

Pollux - Plus, s.r.o.

Zámočnícke práce. Sprostredkovanie obchodu. Montáž a servis elektro-mechanických zariadení. Poskytovanie informačných služieb prostredníctvom výpočtovej techniky. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za ...

1. Znad Košice, a.s.

1. Znad Košice, a.s.

Zasielateľstvo Parkovacie služby Prenájom motorových vozidiel Skladovacie a manipulačné služby Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva Údržba a oprava motorových vozidel a renovácia náhradných dielov a príslušenstva Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb okrem sprostredkovania práce za úhradu Veľkoobchod a ...

ŽP EKO Qelet, a.s.

ŽP EKO Qelet, a.s.

Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

ŽP-Invest, a.s.

ŽP-Invest, a.s.

Finančný leasing Upratovacie práce Reklamné činnosti Prenájom hnuteľných vecí Skladovanie a uskladňovanie Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo Prenájom pozemných dopravných prostriedkov, automobilov Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Zuzana Škorvagová Mercury

Zuzana Škorvagová Mercury

Predaj na trhoch Demolačné práce Rozvoz hotových jedál Zemné a výkopové práce Prenájom prívesných vozíkov Nákup a predaj motorových vozidiel Predaj nápojov na priamu konzumáciu Výroba stavebných výrobkov z betónu Maloobchod v rámci voľných živností Prezentácia firiem a výrobkov verejnosti Výkup kovového odpadu a farebných ...

Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.

Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.

Čalunícke práce Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Automatizované spracovanie dát Organizovanie kurzov a školení Reklamná a propagačná činnosť Údržba a opravy dopravných prostriedkov Veda, výskum a vývoj v strojárskej výrobe Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Defektoskopické ...

ŽHS, a.s.

ŽHS, a.s.

Marketingové služby Vedenie účtovníctva Administratívne práce Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo Poradenská činnosť v oblasti obchodu a podnikania Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej ...

Žilinské komunikácie, a.s.

Žilinské komunikácie, a.s.

Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Stavba, rekonštrukcie a údržba dopravných stavieb Služby pre spoločnosť v rozsahu predmetu činnosti a.s. Obchodná činnosť okrem koncesovaných a viazaných živnosti Vykonávanie inžinierských stavieb(vrátane vybav.sídl.celkov)

Zsnp Recykling, a.s.

Zsnp Recykling, a.s.

Kovoobrábanie Zámočníctvo Sprostredkovanie obchodu a služieb Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Zsnp SPO, s.r.o.

Zsnp SPO, s.r.o.

Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Zsnp, a.s.

Zsnp, a.s.

Zabezpečenie údržby a opravy koľajových vozidiel, železničného spodku a zvršku Prevádzkovanie špeciálnych mechanizmov - zemných strojov (buldozéry, bágre, nakladače) Zabezpečovanie odborných školení a kurzov pre R a THP /zváračský, žeriavnický, vodičov motorových vozíkov/ Vedenie účtovníctva Údržba ciest a zelene Sprostredkovanie ...

Zusanli, s.r.o.

Zusanli, s.r.o.

Finančný leasing Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Počítačové služby Výroba drevených obalov Výroba výrobkov z plastov Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Prieskum trhu a verejnej mienky Kancelárske a sekretárske služby Výroba kovových konštrukcií a ich častí Vedenie účtovníctva, ekonomické ...

Združenie H O N T, s.r.o.

Združenie H O N T, s.r.o.

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ZDS - Zberne druhotných surovín, s.r.o.

ZDS - Zberne druhotných surovín, s.r.o.

Prieskum trhu Prenájom strojov a nástrojov Sprostredkovateľská činnosť Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi ( s výnimkou nebezpečných odpadov) Nákup a predaj tovaru za účelom ďalšieho predaja - v rozsahu voľnej živnosti / maloobchod/ Nákup a predaj tovaru za účelom ďalšieho predaja - v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/

Zedko, s.r.o.

Zedko, s.r.o.

Prenájom hnuteľných vecí Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu a stavebníctva. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným ...

Zelkov, s.r.o.

Zelkov, s.r.o.

Fotografické služby Počítačové služby Výroba hroznového vína Reklamné a marketingové služby Nákup a predaj motorových vozidiel Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie ...

zemné práce Chovanec, s.r.o.

zemné práce Chovanec, s.r.o.

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti ...

ZEO Slovakia, s.r.o.

ZEO Slovakia, s.r.o.

Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Technické a organizačné zabezpečovanie výstav Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...

Zawmark Plus, s.r.o.

Zawmark Plus, s.r.o.

Záložňa Finančný leasing Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Pomocné stavebné práce Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Výsadba a údržba verejnej zelene Zber a recyklácia fólií a PET fliaš Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Spracovanie a výroba reklamných ...

Zber Surovín - Igor Albert

Zber Surovín - Igor Albert

Odťahová služba Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Sprostredkovanie obchodu, služieba výroby v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Zber surovín Albert, s.r.o.

Zber surovín Albert, s.r.o.

Prenájom hnuteľných vecí Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely ...

Zber Surovín, s.r.o.

Zber Surovín, s.r.o.

Oprava automobilov. Oprava pracovných strojov. Výroba a montáž nadstavieb na vozidlá. Výroba a montáž oceľových konštrukcií. Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako ...

Zberko, s.r.o.

Zberko, s.r.o.

Prenájom strojov,prístrojov, nástrojov a zariadení: stavebného, dopravného, drevoobrábacieho, kovoobrábacieho charakteru, kancelárskej a výpočtovej techniky vrátane príslušenstva a náhradných dielov, skladovacích a demolačných strojov a zariadení Finančný leasing Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výroba drevených obalov Podnikateľské ...

Zberné suroviny, a.s.

Zberné suroviny, a.s.

Sprostredkovanie obchodu a služieb Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - výkup, zber, triedenie a úprava využiteľných odpadov Prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti ...

Xepap, s.r.o.

Xepap, s.r.o.

Spracovanie papiera Polygrafická výroba Faktoring a forfaiting Verejné obstarávanie Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Tvorba internetových stránok Reklamná a propagačná činnosť Výroba prezentačných CD médií Prevádzkovanie neverejného skladu Nákup a predaj výpočtovej techniky Výroba ...

(záznamy 1/25 z 980)  strana 1 / 40