Sběrny druhotných surovin vykupují od firem i jednotlivců ocel, nerez, kabely, elektromotory, barevné kovy, měď, bronz, hliník a železo. Výkupní ceny jsou individuální a liší se u jednotlivých sběren. Platby za výkup jsou účtovány na kilogramy.

Metalšrot Tlumačov - Váš partner pro výkup železa a barevných kovů
Výkupem a zpracováním odpadů, zejména autovraků, kovového odpadu, papíru a plastů se zabývá společnost Metalšrot Tlumačov a.s. Zabezpečí likvidaci odpadů, sběr, výkup a třídění odpadů. Zlikviduje Vám i staré autovraky. Zabývá se recyklací odpadu a také prodejem upraveného kovošrotu, železného šrotu i barevných kovů.
Metalšrot Tlumačov - Váš partner pro výkup železa a barevných kovů
Kovošrot, výkup barevných kovů BŘEMUS, spol. s r.o.
Vykupujeme barevné kovy, hliník, měď, olovo, cín, bronz, kovový šrot, elektrošrot, chladiče, elektromotory i odpadní kabely. Zajišťujeme také výkup a následnou ekologickou likvidaci autovraků, vraků nákladních vozů, autobusů a také zemních strojů. Naše sběrné dvory najdete ve městech Nový Bydžov, Nová Paka a Městec Králové.
Kovošrot, výkup barevných kovů BŘEMUS, spol. s r.o.
Administratívne služby Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Prenájom výpočtovej a kancelárskej ...

Oprava obuvi; Zberňa šatstva; Sklenárske práce; Kľúčová služba; Maliarstvo - natieračstvo; Poskytovanie služieb mechanizmami; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb; Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom; Zabezpečovanie prác a dodávok prostredníctvom ...

Búracie práce; Omietkarské práce; Sťahovacie služby; Ručné výkopové práce; Prenájom hnuteľných vecí; Uskutočňovanie stavieb a ich zmien; Prípravné práce k realizácii stavby; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla; Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečných ...

Prenájom hnuteľných vecí; Prevádzkovanie výdajne stravy; Poskytovanie služieb mechanizmami Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom; Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí; Ubytovacie služby bez poskytovania ...

Opravy motorových vozidiel Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Prenájom priemyselného tovaru Sprostredkovateľská činnosť Výroba kovov a kovových výrobkov Práce vykonávané stavebnými mechanizmami Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Údržba, tvorba a ...

Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Výroba biomasy; Baliace činnosti; Poskytovanie služieb mechanizmami; Prenájom dopravných prostriedkov; Výroba drevnej štiepky a drevného odpadu; Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín; Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu; Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu; Skladovanie, prekladištia nákladov ...

Výkup tepla Omietkárske práce Obkladačské práce Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Montáž určených meradiel Montáž káblových rozvodov Prenájom strojov a zariadení Upratovacie a čistiace práce Reklamná a propagačná činnosť Správa a údržba bytového fondu Výroba rozvodov nízkeho ...

Masérske služby Polygrafický priemysel Sieťotlač, ofsetová tlač Sprostredkovateľská činnosť Reklamné a propagačné činnosti Viazanie kníh a konečné spracovanie Výcvik jazdeckých dostihových koní Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Stáčanie prírodnej minerálnej a pitnej vody do ...

Murárstvo Stolárstvo Kovoobrábanie Zámočníctvo Parkovacie služby Píliarska výroba Dopravné značenie Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Prevádzkovanie trhoviska Demolácia a zemné práce Maliarstvo - natieračstvo Prevádzkovanie pohrebiska Opravy motorových vozidiel Mechanizované zemné práce Prevádzkovanie verejných WC Nákup a predaj ...

Pneuservis Nákup a predaj osobných áut a súčiastok Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy Nákup a predaj ovocia, zeleniny a potravinárskych výrobkov Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej ...

Zváračské práce Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Špeditérstvo Zasielateľstvo Sprostredkovateľská činnosť Výsadba a údržba verejnej zelene a parkových plôch Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s ...

Prípravné práce pre stavby Čistenie kanalizácií, studní a potokov Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom Monitoring kanalizácie a inžinierskych sietí Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Montáž, rekonštrukcia a ...

ZÁVODNÉ STRAVOVANIE Pohostinská činnosť práce na ťažkých mechanizmoch prenájom základných prostriedkov Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Nákladná cestná ...

Podnikanie nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Upratovacie práce Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obstarávanie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Demolácie, búracie práce, príprava ...

Prieskum trhu Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb stavebnými mechanizmami Nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel Mechanická montáž a demontáž kovových konštrukcií Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Prenájom všetkých druhov tovarov s ...

Pilčícke práce Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z plastov Chirurgický orez drevín Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovanie výkonu služieb Vykonávanie priemyselných stavieb Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Realitná agentúra - činnosti v oblasti ...

Inžinierska činnosť Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení Vedenie účtovníctva, poradenská činnosť v oblasti účtovníctva a ekonomiky. Podnikateľské poradenstvo Vykonávanie priemyselných, bytových, ...

Kožušníctvo; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti;

Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom