Manažerské poradenství může pomoci každému začínajícímu podnikatelovi nebo leaderovi pracovního týmu. Poradenství se zaměřuje na zvýšení výkonnosti, strategii a marketing, projektové financování, interní audit, lidské zdroje a změnové a projektové řízení.

Reklamné a marketingové služby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu ...

Prenájom železničnej vlečky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Zasielateľstvo Počítačové služby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

Spracovanie údajov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ Vyučovanie v odbore cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke služby - jazyk anglický Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou ...

Kúpa a predaj drevín a kvetín Poradenská činnosť v oblasti rastlinnej výroby Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Skladovanie Prieskum trhu; Výroba výrobkov z papiera Prevádzkovanie výdajne stravy; Výroba kakaa a výrobkov z kakaa Reklamné a marketingové služby; Výroba plastov v primárnej forme Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Organizovanie kurzov, školení a ...

Špeditérstvo Finančný leasing Spracovanie údajov Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie v oblasti dopravy - služby dopravných ...

Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Realitná kancelária - činnosti v oblasti nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť /mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a ...

Výroba, údžba a oprava mechanických častí strojných zariadení Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho ...

Marketing a prieskum trhu Podnikateľské poradenstvo Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu ...

Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť vo všetkých oblastiach použitia tepelnej, zvukovej a hydroizolácii stavieb polyuretánovým systémom Tepelná, zvuková a hydroizolácia stavieb polyuretánovým systémom Zabezpečenie a spracovanie dokumentácie k realizácii a použití tepelnej, ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti Úprava terénu, zemné a výkopové práce v rozsahu voľnej živnosti - Čistiace a upratovacie práce - Prevádzkovanie kompostovacieho zariadenia - Výkup, separácia a ...

Skladovanie Finančný leasing Fotografické služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Protipožiarna ochrana stavieb Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Špecialista požiarnej ochrany Výroba farieb, lakov a ...

Administratívne služby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Prevádzkovanie športových zariadení Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Výroba ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Organizovanie kultúrnych ...

Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Public relations Korektúry textov Leasingová činnosť Prenájom motorových vozidiel Vyučovanie jazyka anglického Výskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Administratívne a pisárske práce Automatizované spracovanie údajov Poskytovanie prechodného ubytovania Prekladateľská a tlmočnícka činnosť Poradenská činnosť v ...

Logistika; Zasielateľstvo; Manipulácia s nákladom; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy; Skladovanie a uskladňovanie s výnimkou verejných skladov; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu ...

Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov Poradenská a konzultačná činnosť v elektrotechnickom priemysle Výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb

Vedenie účtovníctva Činnosť účtovného poradcu Automatizované spracovanie dát Obchodné a podnikateľské poradenstvo Činnosť organizačného a ekonomického poradcu Školiaca a konzultačná činnosť v oblasti ekonomiky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v ...

Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Inštalácia elektrických strojov a prístrojov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj výpočtovej techniky vrátane príslušenstva Organizovanie kurzov, seminárov, školení a vzdelávacích ...

- OBCHODNÁ ČINNOSŤ SO SPOTREBNÝM A PRIEMYSELNÝM TOVAROM - PORADESKÁ A ŠKOLITEĹSKÁ ČINNOSŤ V OBLASTI VÝPOČTOVEJ TECHNIKY A LOGISTIKY. - PORADENSKÁ,KONŠTRUKČNÁ,VÝROBNÁ,MONTÁŽNA,KOOPERAČNÁ,SERVISNÁ A OBCHODNOSPROSTREDKOVATEĹSKÁ ČINNOSŤ V OBLASTI VŠEOBECNÉHO STROJÁRSTVA

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Stavebné cenárstvo Uskutočňovanie ...

Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Činnosť podnikateľských, ...