Jazyková bariéra je díky překladatelství a tlumočení překonána. Překladatelské služby zajišťují překlady textů, přímé překlady, technické a odborné překlady, právní překlady nebo soudní překlady. Tlumočení může být simultánní, konsekutivní nebo doprovodné.

Prekladateľské a tlmočnícke služby Preklady z nemckého jazyka do slovenského a naopak.-- odborných teyxov všetkého druhu a stupňa níročnosti.- autorstrvo rekladu monografiíí a textov s historickou probllematikou. Semultánne a konzekutíne tlmočenie. všetko s dlhorčnou skúsenosťouu a za dohodnutú ceenu.

Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Kopírovacie a rozmnožovacie služby Organizovanie prednášok, kurzov, školení a seminárov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Služby súvisiace so spracovaním údajov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do jazyka anglického Kúpa tovaru na ...

Administratívne služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazyk Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným ...

Vedenie účtovníctva Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Prenájom hnuteľných vecí Výroba mliečnych výrobkov Vyučovanie anglického jazyka Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do jazyka anglického Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Prenájom nehnuteľností ...

Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Kúpa tovaru na účely ...

Veľkoobchod a maloobchod- drahé kovy Veľkoobchod a maloobchod- odevy, obuv Povrchová úprava nekovových výrobkov Výroba slamených a prútených tovarov Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Výroba papiera a papierenských výrobkov Veľkoobchod a maloobchod- ovocie, zelenina Veľkoobchod a maloobchod- živé zvieratá Veľkoobchod a maloobchod- ...

Leasingová činnosť Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a sekretárske služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Výskum a vývoj v oblasti prírodných a ...

Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vydavateľská činnosť Administratívne služby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký jazyk, španielsky jazyk, ruský jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazyk, španielsky jazyk, ruský jazyk Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Doučovanie cudzích jazykov Prekladateľské a tlmočnícke služby Organizovanie kurzov hudby,pohybu a výtvarnej výchovy Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností Organizovanie jazykových kurzov a sprostredkovanie tlmočníc-kej a prekladateľskej činnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Finančný a operatívny leasing Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov Organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych ...

Prenájom nehnuteľností Vyučovanie jazyka anglického Čistiace a upratovacie práce Kancelárske a sekretárske služby Sprostredkovanie obchodu a služieb Prekladateľské a tlmočnícke služby Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu Výroba a predaj suvenírov a darčekových ...

Vyučovanie nemeckého jazyka Sprostredkovanie obchodu a služieb Tlmočenie a preklad z/do nemeckého jazyka Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj

Kancelárske a sekretárske služby Prekladateľské a tlmočnícke služby Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania

Reklamná činnosť Preklady a tlmočenie Sprievodca cestovného ruchu Vyučovanie nemeckého jazyka Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Výuka anglického jazyka Vyučovanie jazyka slovenského Požičiavanie učebných pomôcok a kníh Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Prekladateľská a tlmočnícka činnosť z/do jazyka anglického

Vyučovanie anglického jazyka Doučovanie slovenského jazyka Prekladateľské a tlmočnícke služby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Preklady a tlmočenie Výuka francúzskeho jazyka Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Prekladateľské a tlmočnícke služby anglický jazyk a portugalský jazyk Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk a portugalský jazyk

Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký jazyk - slovenský jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazyk - slovenský jazyk

Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov a školení Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...

Chov akvarijných rybičiek Prekladateľské a tlmočnícke služby Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - francúzsky jazyk Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská ...