Pořádání výstav, vernisáží, galerií, konferencí anebo kongresů je možné realizovat nejenom ve velkých výstavištích, ale také v malých studiích. K dispozici jsou prostory pro výstavy, organizační služby, catering, reklamní služby nebo tlumočení a překlady.

Prenájom nehnuteľného majetku s poskytovaním doplnkových služieb: upratovacie práce Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie a sprostredkovanie verejných kultúrnych, spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva Organizačné zabezpečenie veľtrhov a predajných výstav Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich ...

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Požičiavanie hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov ...

Finančný leasing Inzertná činnosť Administratívne práce Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie internetovej čitárne Kopírovacie a rozmnožovacie práce Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Navrhovanie webových stránok a internetových ...

Propagačná, výstavnícka, nájomná a prenájomná činnosť ako zriaďovanie konsignačných skladov Výskum, vývoj, výroba, montáž a servis zariadení na využitie slnečnej alebo iných obnoviteľných zdrojov energií Obchodná činnosť /veľko a maloobchod/ pre všetky druhy tovarov a služieb mimo tých, ktoré vyžadujú zvláštne povolenie Sprostredkovateľská ...

Vyučovanie v odbore umenia - tanec Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie kultúrnych podujatí v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...

Sprostredkovanie obchodu Organizovanie kurzov, školení a prednášok Poskytovanie služieb starostlivosti o dieťa Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

Textilná výroba Prenájom hnuteľných vecí Spracovanie prírodného medu Reklamné a marketingové služby Vykonávanie ohňostrojných prác Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Predaj pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1 Prevádzkovanie ...

Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie telovýchovných zariadení Organizovanie školení, seminárov, kurzov a výstav Organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Prenájom nehnuteľností spojený s inými než ...

Inzertná činnosť Pohostinská činnosť Čistiace a upratovacie práce Automatizované spracovanie dát Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Navrhovanie internetových stránok Prevádzkovanie biliardových stolov Prevádzkovanie nevýherných hracích automatov Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním Skladovanie okrem ...

Sprostredkovanie obchodu Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí a výstav Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ...

Výroba suvenírov Donášková služba Počítačové služby Administratívne služby Diskotekárska činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prevádzkovanie športových zariadení Poskytovanie služieb pre rodinu a ...

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely ...

Prevádzkovanie jaslí Prevádzkovanie športových zariadení Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane ...

Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie vzdelávacích podujatí, kurzov, školení a seminárov Prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania doplnkových činností Poskytovanie administratívnych, kancelárskych a sekretárskych služieb Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom. Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti získavania, analyzovania a spracovania vedeckých informácií v rozsahu voľných živností. Organizovanie ...

Zámočníctvo Nástrojárstvo Opravy pracovných strojov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba, hutnícke spracovanie kovov Výroba a montáž tieniacej techniky Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Opracovanie kovov jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská ...

Inzertné služby Krajčírske práce Fotografické služby Vylepovanie plagátov Administratívne práce Výstavnícka činnosť Grafická úprava textílií Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Automatizované spracovanie dát Maliarske a natieračské práce Služby poskytované videokamerou Navrhy obalov a obalového dizajnu Reklamná a ...

Sprostredkovanie obchodu Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí a výstav Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo konečnému ...

Výroba obalov. Upratovacia činnosť. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

Počítačové služby. Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov. Organizovanie športových,kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

Očná optika Administratívne práce Reklamná a propgačná činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a sližieb v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie obchodno-predajných výstav, trhov a prehliadok v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností Poradenstvo v oblasti správneho životného štýlu a správnej životosprávy Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)