Pořádání výstav, vernisáží, galerií, konferencí anebo kongresů je možné realizovat nejenom ve velkých výstavištích, ale také v malých studiích. K dispozici jsou prostory pro výstavy, organizační služby, catering, reklamní služby nebo tlumočení a překlady.

Reklamná činnosť Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Činnosť ekonomických a organizačných poradcov Skladovanie okrem prevádzkovania ...

Reklamné činnosti Organizovanie kurzov, školení, seminárov a výstav Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku so súhlasom autora Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu ...

Prieskum trhu Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Prenájom motorových vozidiel Prenájom priemyselného tovaru Prenájom strojov a prístrojov Spracovanie ekonomických analýz Poradenstvo v oblasti riadenia podniku Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov Prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky Vydávanie CD nosičov, audiovizuálnych ...

Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Vydavateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Ekonomické a účtovné poradenstvo Sprostredkovanie zamestnania za úhradu Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť Organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí Zhotovovanie, aktualizácia a správa webových stránok Ubytovacie služby bez ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Správa registratúrnych záznamov bez ...

Prenájom priemyselného tovaru Výroba elektrických zariadení Montáž štruktúrovanej kabeláže Dodávka a montáž káblových rozvodov Lexcom Dodávka a montáž sadrokartónových systémov Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení Leasing spojený s financovaním v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a ...

Marketing Prieskum trhu Kopírovacie práce Zásielková služba Vedenie účtovníctva Administratívne práce Vydavateľská činnosť Obchod so starožitnosťami Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Vyhotovovanie grafických návrhov Nákup a predaj zbierkových predmetov Poskytovanie služieb pre rodinu ...

Audiovízia Prieskum trhu Fotografické služby Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Kresličské a grafické práce Reklamná a propagačná činnosť Prenájom hnuteľných vecí - leasing Organizovanie školení, kurzov a seminárov Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Činnosť ...

Preprava zbraní a streliva Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie údajov Vývoj a výroba zbraní alebo streliva Organizovanie kurzov, školení a seminárov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu streliva Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Nákup, predaj, ...

Leasingová činnosť Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Činnosti v oblasti faktoringu a forfaitingu Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Prenájom ...

Fotografické služby Sprostredkovanie výstav Poradenstvo v oblasti modelingu Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Poriadanie výberových konaní a spoločenských podujatí v oblasti modelingu Agentúrna a sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúrnej,umeleckej a športovej oblasti Kúpa tovaru za ...

Nákup a predaj tovarov /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s osobitným povolením/ Kovovýroba Zámočníctvo Spracovanie hrozna Pohostinská činnosť Výroba a predaj vína Prenájom strojných zariadení Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Usporadúvanie výstav, ...

Vedenie účtovníctva Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Činnosť účtovných poradcov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom ...

Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kongresov a výstav Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Reklamná, propagačná, inzertná a ...

Prenájom hnuteľných vecí Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie športových podujatí Ekonomické a organizačné poradenstvo Organizovanie obchodno-predajných výstav a trhov Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie ...

Prieskum trhu Prenájom motorových vozidiel Prenájom výpočtovej techniky Prenájom dopravných prostriedkov Nákup a predaj motorových vozidiel Sekretárske a administratívne služby Organizovanie seminárov, kurzov a školení Prenájom strojov , prístrojov a zariadení Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Nakladanie s výsledkami tvorivej ...

Prieskum trhu Faktoring a forfaiting Reklamná a propagačná činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom ...

Faktoring a forfaiting Administratívne práce Požičovňa športových potrieb Šitie odevov a športových potrieb Poradenská činnosť v oblasti obchodu Prekladateľské a tlmočnícke služby Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Kúpa ...

Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Organizácia konferencií Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť ...

Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a administratívne služby Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie software - predaj hotových programov so súhlasom autora Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v ...

Kníhviazačstvo Baliace činnosti Zásielkový predaj Kopírovacie služby Manipulácia s tovarom Korektúry a úprava textov Prieskum trhu a verejnej mienky Maliarske a natieračské práce Činnosť organizačných poradcov Automatizované spracovanie údajov Kancelárske a sekretárske služby Zhotovovanie tlačiarenských predlôh Organizovanie kurzov, ...

Prieskum trhu Maliarske práce Baliace činnosti Administratívne práce Prenájom motorových vozidiel Automatizované spracovanie dát Prevádzkovanie internetovej čitárne Činnosť reklamnej a umeleckej agentúry Organizovanie tanečných zábav a diskoték Organizovanie veľtrhov, kongresov a seminárov Prevádzkovanie nevýherných hracích ...

Reklamná činnosť Prenájom motorových vozidiel Prevádzkovanie športových a rekreačných zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Reklamná činnosť; Vedenie účtovníctva; Prenájom hnuteľných vecí; Automatizované spracovanie dát; Školiteľská činnosť v oblasti riadenia a obchodu; Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov; Usporiadanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích akcií; Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ...