Minerální vody, energetické nápoje, nealkoholická piva, kávy, čaje, instantní nápoje, sirupy, limonády, ovocné šťávy a džusy – to vše spadá do kategorie nealkoholických nápojů, které nesmí chybět v nabídce žádné restaurace, hospody, obchodu i supermarketu.

Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb Výroba a predaj nealkoholických nápojov, ovocných a zeleninových štiav Sprostredkovanie obchodu a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba a predaj prírodných značkových, odrodových vín na báze hrozna, ovocia, zeleniny Výskum a vývoj v oblasti šľachtenie ...

Prieskum trhu Reklamná a propagačná činnosť Výroba a predaj hroznového vína Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/ Kúpa tovaru za ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel Prenájom hnuteľných vecí na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny z priemyselne vyrábaných koncentrátov a mrazených krémov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská ...

Výroba vína Baliaca činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Administratívne a sekretárske práce Prípravné práce k realizácii stavby Výroba nealkoholických nápojov a muštov Poradenská činnosť v oblasti strojárstva Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Inžinierska činnosť v oblasti prevádzky, vyraďovania ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková ...

Kúpa nealkoholických a alkoholických nápojov, potravinárskych výrobkov, kancelárskych a papierenských výrobkov na účely ich predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace práce Reklamná, inzertná a ...

Výkup ovocia a zeleniny Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť /mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej ...

Prieskum trhu Výroba piva a sladu Nákup a predaj obilia Výroba nealkoholických nápojov Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie seminárov, školení a vzdelávacích podujatí Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

Výroba vína a medoviny Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), Organizovanie a technicko - organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných ...

Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne ...

Reklamná činnosť Výroba tovaru z plastov Podnikateľské poradenstvo Výroba droždia a derivátov z droždia Výroba ovocných a zeleninových nápojov Maloobchod - potraviny, nápoje, chemické výrobky Prenájom strojov a prístrojov, motorových vozidiel Výroba základných látok pre výrobu farmaceutických prípravkov Veľkoobchod - potravinárske základné ...

Výroba nealkoholických nápojov Plnenie nápojov do fliaš a obalov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností ...

Výroba nápojov Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Obchodné a podnikateľské poradenstvo Poradenská činnosť v oblasti marketingu Spracovanie poľnohospodárskych produktov Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba vonných a ...

Zasielateľstvo Vedenie účtovníctva Administratívne práce Reklamná a propagačná činnosť Činnosť organizačného, ekonomického a účtovného poradcu Podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Veľkoobchod s textilom, odevami, obuvou,koženou galantériou,zariadeniami a potrebami pre domácnosť, elektrospotrebičmi, spotrebnou elektronikou, výpočtovou technikou, knihami, novinami a časopismi, papierenskými, školskými a kancelárskymipotrebami, hračkami, zlatníckymi a šperkárskymi výrobkami, hygienickým a drogériovým tovarom, tabakovými ...

Skladovanie Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne práce Prenájom spotrebného tovaru Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť účtovného, ekonomického a ...

Výroba droždia Výroba piva a sladu Vedenie účtovnej evidencie Výroba nealkoholických nápojov Reklamná a propagačná činnosť Výroba nízkoalkoholických nápojov Výroba potravinárskych koncentrátov Výroba révového a ovocného vína a medoviny Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov Činnosť ...

Prieskum trhu Prenájom áut Reklamná a propagačná činnosť Podnikateľské a obchodné poradenstvo Prenájom a predaj strojov a prístrojov Výroba ovocných a zeleninových nápojov Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny Nákup, predaj, výroba a plnenie vína a muštov Poradenská činnosť v oblasti potravinárskej výroby Sprostredkovateľská ...

Výroba rýchlosoli Vedenie účtovníctva Reklamné a marketingové služby Výroba nízkoenergetických šumienok Výroba a predaj nízkokalorických sladidiel Výroba nízkoenergetických sirupov a malinoviek Výroba nízkoenergetických stolových sladidiel Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva Výroba nízkoenergetických cukrovinkových ...

Kovoobrábanie Sklenárske práce Aranžérske práce Lešenárske práce Omietkárske práce Skladová činnosť Obkladačské práce Faktoring a forfaiting Marketing a manažment Montáž sadrokartónu Prevádzkovanie solária Demolácie a zemné práce Montáž žalúzií a roliet Prípravné práce pre stavbu Čistiace a upratovacie práce Maliarske a natieračské ...

Výroba nápojov Počítačové služby Vedenie účtovníctva Výroba hračiek a hier Administratívne služby Vydavateľská činnosť Výroba mlynských výrobkov Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Organizovanie ...