Hlavním úkolem inženýrských sítí je zajištění přívodu potřebných energií, jako je voda, elektřina a plyn do domácnosti. Výstavba vodovodů, plynovodů a kanalizace je tedy při stavbě novostavby základním aspektem, který nemůže být podceněn nebo vynechán.

VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Společnost VODAK Humpolec, s.r.o. provozuje vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu. Mezi naše další poskytované služby patří výstavby nových vodovodů, kanalizací, ČOV, vodojemů a rovněž jejich rekonstrukce. Provozujeme akreditovanou laboratoř, která provádí analýzy pitných, povrchových, odpadních vod a kalů z čistíren odpadních vod.
VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Činnosť realitnej kancelárie Automatizované spracovanie dát Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Výskum, analýza a meranie fyzikálnych veličín Ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Montáž a ...