Výstavba i následný provoz vodních elektráren s možností šetřit životní prostředí je ekologickou volbou. Výroba i distribuce ekologické vodní energie do domácností a firem je umožněna díky výstavbě elektrárny a následné instalaci turbín a alternátorů.

Stavby: -vodohospodářské -vodní elektrárny -opěrné zdi -injektážní práce -jezová tělesa -ekologické stavby -kanalizace -vodní nádrže -drobné pozemní stavby.

Výstavba, rekonstrukce a opravy: - rozvoden a spínacích stanic VN, NN - průmyslových a distribučních transformačních stanic VN/NN - kabelových vedení NN, VN, telekomunikace - kabelových souborů - vzdušných vedení NN, VN - průmyslových rozvodů a elektroinstalací - elektroinstalací rodinných domků - projektování elektro - revizní ...