Výstavba i následný provoz vodních elektráren s možností šetřit životní prostředí je ekologickou volbou. Výroba i distribuce ekologické vodní energie do domácností a firem je umožněna díky výstavbě elektrárny a následné instalaci turbín a alternátorů.

Realizace - fotovoltaické elektrárny Realizace - malé větrné elektrárny Realizace - malé vodní elektrárny

Práce stavební: -občanské a bytové stavby -průmyslové stavby -inženýrské stavby -rekonstrukce -stavby na klíč včetně kompletní inženýrské činnosti.

Společnost EXMONT-Energo a.s. se sídle ve městě Brně se již od roku 1995 zabývá výrobou vodních a parních turbín, elektromotorů, generátoů a opravami elektrických motorů. Dále nabízíme také různé technologické celky, ocelové konstrukce, rámy a podobně. Při realizaci některých projektů využíváme i spolupráci s VUT Brno. V polovině roku 2017 ...

Elektro činnosti: -výroba kompenzačních rozváděčů -realizace kioskových trafostanic -výstavba fotovoltaických elektráren -provoz a údržba fotovoltaických elektráren -elektrické vybavení -mechanické vybavení.

Společnost SOSTAF s.r.o. má pevné postavení v pardubickém regionu, zejména v oblasti pozemního stavitelství a průmyslových staveb. Svým zákazníkům může nabídnout širokou škálu služeb od diskuze nad investičním záměrem, projektem až po vlastní realizaci staveb. Opíráme se o zkušený a stabilní manažerský tým, který je neustále doplňován mladými ...

Služby: - krizové řízení a havarijní plánování v jaderné energetice a v civilním letectví

Výroba: - strojní technologie pro malé vodní elektrárny - stavidla, jezové klapky, česle, žlaby zhrabků.

Činnost: - stavební a montážní - obchodní - doprava a mechanizace - dílčí poddodávky - montáže ocelových konstrukcí apod.

Nabízíme služby: -práce s kamenem -vodohospodářské stavby: -zpevňování koryt, břehů, hrází rybníků, zídky, veškeré zděné kamenné prvky, gabiony -opravy splavů, jezů a vyústních objektů na vodních tocích. Zahradní stavby: -realizace zahrad dle našeho návrhu.

Vodohospodářské stavby, zkráceně VHS, je jednou z nejvýznamnějších stavebních firem v severozápadních Čechách. Naše společnost je na trhu již od roku 1953, díky tomu má již mnohaletou praxi. Stavby: - vodohospodářské - pozemní - dopravní (silnice, dálnice, mosty, křižovatky, chodníky, parkoviště) - průmyslové - inženýrské Inženýrské ...

Dodávka, plánování, montáž financování: - fotovoltaické moduly, střídače, konstrukce - solární balíčky s možností vlastní montáže - ostrovní systémy

Vývoj, výroba: - bezlopatkové turbíny - malé vodní elektrárny - vodotrysky, fontány - kartáčová technika

Výroba, dodávky, montáž: -energetické a vodárenské zařízení.

ČKD Blansko Engineering -rehabilitace a inovace instalovaných vodních strojů a hydrotechnických zařízení -projektové studie a vypracování projektové dokumentace -hydraulické výpočty a návrhy vodních strojů -modelové zkoušky vodních turbín a čerpadel ve vlastní hydraulické zkušebně -montážní práce, montážní dozor, řízení a vedení ...

Činnost - projektování a realizace vodních elektráren - návrh a dodávka průmyslových počítačových sítí - návrh a dodávka turbínových regulátorů.

Obchodní kancelář: - distribuce elektrické energie, elektřiny.

Stavební firma : - novostavby bytových, občanských a průmyslových objektů, rodinných domů - veškeré opravy a rekonstrukce - nástavby a vestavby, včetně půdních - opravy historických objektů - zateplování objektů, systém BAUMIT projekční činnost : - projekty pozemních staveb, včetně rozpočtů - posuzování požárního ...

Naše firma nabízí : - inženýrské stavby - technická vybavenost sídlištních celků - telekomunikační sítě - plynové sítě - vodovodní sítě

Činnost: - provoz malých vodních elektráren (MVE).

Činnost: - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků (MVE, OZE) - výroba strojů a zařízení (MVE) - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků ...

Firma Vladimír Pech - pila a elektrárna Krkavec se zabývá dřevařskou výrobou a zpracováním dřeva. V našem sortimentu naleznete stavební a truhlářské řezivo, trámy, prkna, hranoly či paletové přířezy. Sídlíme ve městě Veselí nad Lužnicí, okres Tábor. Pila, pilařská výroba: - zpracování dřeva - pořez kulatiny - stavební a truhlářské řezivo - ...

Společnost je držitelem certifikátu dle ISO 9001:2009. Projekce, realizace, dodávka, poradenství, komplexní záruční i pozáruční servis, optimalizace, vzdálená správa, nezávislý audit, pravidelné revize elektro: -střešní, fotovoltaické elektrárny. Střešní instalace FVE na klíč pro výrobní haly, hospodářské budovy, sklady, bytové a rodinné ...

Stavby,stavební práce: -sanace (hydroizolace)-vlhké zdivo -statické zajištění objektů -lokální čištění fasád.

Výstavba, výroba, dodávka, servis, rekonstrukce: - vodohospodářské a ekologické zařízení - čističky komunálních odpadních vod - biologické čistírny, neutralizační stanice průmyslových odpadních vod - čistírny a zpracování zemědělských odpadních vod - úpravny vod - malé vodní elektrárny - čerpací stanice - umývárny aut i jiných ...