Výstavba i následný provoz vodních elektráren s možností šetřit životní prostředí je ekologickou volbou. Výroba i distribuce ekologické vodní energie do domácností a firem je umožněna díky výstavbě elektrárny a následné instalaci turbín a alternátorů.

EXMONT-Energo a.s.
Společnost EXMONT-Energo a.s. se již od roku 1995 zabývá výrobou vodních a parních turbín, elektromotorů, generátorů a opravami elektrických motorů. Dále nabízí také různé technologické celky, ocelové konstrukce, rámy a podobně. Při realizaci některých projektů využívá firma i spolupráci s VUT Brno. V polovině roku 2017 byla založena pobočku ...
Společnost FATRE s.r.o. se specializuje na fotovoltaiku, větrné a vodní elektrárny a výkup elektřiny.

Výroba, prodej: -digitální měřicí přístroje:Ph** metry, oximetr, teploměry, konduktometry, redox metry. Měření: -dusičnany.

Dodávka, plánování, montáž financování: - fotovoltaické moduly, střídače, konstrukce - solární balíčky s možností vlastní montáže - ostrovní systémy

Vodní elektrárna, energetika. Výroba, rozvod, dodávka: -elektřina.

Dodávka - technologie pro zpracování surovin a odpadů Poradenství, návrhy, projekce, realizace, dodávka - fotovoltaické elektrárny Výstavba - technologie SYNGAS (termický rozklad uhlí) Výstavba - větrné technologie Výstavba - vodní elektrárny

Elektro činnosti: -výroba kompenzačních rozváděčů -realizace kioskových trafostanic -výstavba fotovoltaických elektráren -provoz a údržba fotovoltaických elektráren -elektrické vybavení -mechanické vybavení.

Výstavba a rekonstrukce: - inženýrské sítě: - vodovody - kanalizace - ČOV (čističky odpadních vod) - chodníky - dětská hřiště Stavby: - malé vodní elektrárny. Zemní práce.

Realizace - fotovoltaické elektrárny Realizace - malé větrné elektrárny Realizace - malé vodní elektrárny

Práce stavební: -občanské a bytové stavby -průmyslové stavby -inženýrské stavby -rekonstrukce -stavby na klíč včetně kompletní inženýrské činnosti.

Společnost SOSTAF s.r.o. má pevné postavení v pardubickém regionu, zejména v oblasti pozemního stavitelství a průmyslových staveb. Svým zákazníkům může nabídnout širokou škálu služeb od diskuze nad investičním záměrem, projektem až po vlastní realizaci staveb. Opíráme se o zkušený a stabilní manažerský tým, který je neustále doplňován mladými ...

Služby: - krizové řízení a havarijní plánování v jaderné energetice a v civilním letectví

Výroba: - strojní technologie pro malé vodní elektrárny - stavidla, jezové klapky, česle, žlaby zhrabků.

Činnost: - stavební a montážní - obchodní - doprava a mechanizace - dílčí poddodávky - montáže ocelových konstrukcí apod.

Nabízíme služby: -práce s kamenem -vodohospodářské stavby: -zpevňování koryt, břehů, hrází rybníků, zídky, veškeré zděné kamenné prvky, gabiony -opravy splavů, jezů a vyústních objektů na vodních tocích. Zahradní stavby: -realizace zahrad dle našeho návrhu.

Vodohospodářské stavby, zkráceně VHS, je jednou z nejvýznamnějších stavebních firem v severozápadních Čechách. Naše společnost je na trhu již od roku 1953, díky tomu má již mnohaletou praxi. Stavby: - vodohospodářské - pozemní - dopravní (silnice, dálnice, mosty, křižovatky, chodníky, parkoviště) - průmyslové - inženýrské Inženýrské ...

Vývoj, výroba: - bezlopatkové turbíny - malé vodní elektrárny - vodotrysky, fontány - kartáčová technika

ČKD Blansko Engineering -rehabilitace a inovace instalovaných vodních strojů a hydrotechnických zařízení -projektové studie a vypracování projektové dokumentace -hydraulické výpočty a návrhy vodních strojů -modelové zkoušky vodních turbín a čerpadel ve vlastní hydraulické zkušebně -montážní práce, montážní dozor, řízení a vedení ...

Činnost - projektování a realizace vodních elektráren - návrh a dodávka průmyslových počítačových sítí - návrh a dodávka turbínových regulátorů.

Obchodní kancelář: - distribuce elektrické energie, elektřiny.

Stavební firma : - novostavby bytových, občanských a průmyslových objektů, rodinných domů - veškeré opravy a rekonstrukce - nástavby a vestavby, včetně půdních - opravy historických objektů - zateplování objektů, systém BAUMIT projekční činnost : - projekty pozemních staveb, včetně rozpočtů - posuzování požárního ...