Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

Skanska a.s, divize Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské stavitelství Morava
Skanska a.s, divize Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské stavitelství Morava se sídlem v Olomouci zajišťuje veškeré stavby pro obce a kraje - výstavbu komunikací, chodníků a parkovišť, cyklostezek, ale také kanalizací, vodovodů a ČOV. Při práci vždy dodržujeme bezpečnost a ochranu zdraví, etické zásady a prosazujeme ekologicky šetrné ...
INSTA CZ s.r.o.
Společnost INSTA CZ s.r.o. působí jako spolehlivý dodavatel v oboru výstavby a rekonstrukce vodohospodářských a inženýrských staveb. Zabýváme se kompletní realizací kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod, pozemních komunikací, mostů a podobně. Zajišťujeme také revitalizace náměstí či sídlišť a součástí našich dodávek je i projektová ...
Stavební činnost Doprava a mechanizace Půjčovna stavební techniky Prodej stavebních strojů Prodej stavebního materiálu Prodej tech. plynu Air Liquide Těžká nákladní přeprava Práce jeřábem Demag Mobilní plošiny

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. je ryze českou společností, která realizuje všechny druhy stavebních prací na celém území republiky. Realizujeme stavby železniční, silniční, inženýrské a stavby v intravilánu obcí a měst. Dalším důležitým segmentem našeho zaměření je výstavba mostů, pozemní stavitelství, vodní a krajinné ...

Společnost PB SCOM s.r.o. sídlící v Olomouckém kraji se již více než 20 let specializuje na demoliční práce, likvidaci a demontáž ocelových konstrukcí a hal, dopravní stavby, zemní práce, vodohospodářské stavby, ekologické stavby, autodopravu a výstavbu víceúčelových hřišť. Disponujeme nejen vysoce moderním parkem stavebních strojů, které jsou ...

Služby: - zemní a výkopové práce - úpravy vodních toků, čištění rybníků - výstavby nových rybníků - svahování v nedostupném terénu - úpravy sjezdovek

Demoliční práce. Výstavba - dopravní stavby - sportovní stavby - vodohospodářské stavby - pozemní stavby.

Výstavba, rekonstrukce a opravy inženýrských sítí: - plynovody a plynovodní přípojky. Stavební práce: - zemní výkopové práce za použití kolových i pásových bagrů. Developerská činnost.

Výstavba, výroba, dodávka, servis, rekonstrukce: - vodohospodářské a ekologické zařízení - čističky komunálních odpadních vod - biologické čistírny, neutralizační stanice průmyslových odpadních vod - čistírny a zpracování zemědělských odpadních vod - úpravny vod - malé vodní elektrárny - čerpací stanice - umývárny aut i jiných ...

Stavební firma. Výstavba: -stavby - dopravní, inženýrské, vodní, ekologické. Práce: -demoliční, demolice -ekologická recyklace a ukládka stavební suti a odpadů. Autodoprava, stavební stroje, autoservis. Prodej antuky.

Opravy: - jezy - stavidla. Dodávka, montáže: - potrubí - konstrukce.

Významná evropská stavební společnost působící ve všech odvětvích stavebního průmyslu. Dopravní stavby: - dálnice, silnice, zpevněné plochy - sportoviště a zařízení pro volný čas - zajišťovací a ochranné stavby - výstavba vedení a kanalizace - ekologické stavby - železniční stavby (železnice) - výstavba a rekonstrukce mostů (mosty) - ...

Významná evropská stavební společnost působící ve všech odvětvích stavebního průmyslu. Dopravní stavby: - dálnice, silnice, zpevněné plochy - sportoviště a zařízení pro volný čas - zajišťovací a ochranné stavby - výstavba vedení a kanalizace - ekologické stavby - železniční stavby (železnice) - výstavba a rekonstrukce mostů (mosty) - ...

Stavební činnost: * pozemní stavitelství včetně rekonstrukcí: - bytové, kancelářské, výrobní, účelové stavby pro lesní hospodářství a myslivost. * vodohospodářské stavby: - úpravy vodních toků. - lesnická činnost: - těžba břehových porostů.

Projektová činnost, projekce: - upravny vod - vodovody - kanalizace - vodojemy a čerpací stanice. Služby: - zpracování dokumentací vodovodů pro obce a města - inženýrská činnost Poradenská činnost: - vodohospodářské stavby.

Zajištění vodohospodářských staveb, projekční činnost, montáže, servis: - čistírny odpadních vod - čerpací stanice - úpravny pitné vody - potrubní rozvody - montáže vodovodů, kanalizací.

Projekce, dodávky technologií: -čerpací stanice -čističky odpadních vod -úpravny pitné a průmyslové vody -čerpadla, ventily -velkoplošné závlahové systémy.

Stavební firma: - stavby vodohospodářské, dopravní, pozemní - doprava a mechanizace.

Stavební činnost: - stavební firma - stavba inženýrských sítí - stavby na klíč - bytová, průmyslová výstavba - vodohospodářské - ekologické stavby Autodoprava, doprava: - nákladní přeprava Zemní práce: - výkopové, výkopy - práce jeřábem.

Stavební firma VCES a.s. zajišťuje generální dodávky staveb: -od přípravy zakázky přes zpracování projektové dokumentace až po vlastní realizaci stavby -pozemní stavby (občanské a bytové, sociální a nemocniční stavby, průmyslové stavby, rekonstrukce) -vodohospodářské a vodní stavby -ekologické a inženýrské stavby a dopravní stavby ...

Servis, opravy, revize a repase: - technologické zařízení - vodárenských zařízení - testování, měření, analýzy a kontroly. Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Projekce a dodávky vodohospodářských staveb. Inženýrské služby.

Technologická firma. Dodávka: - čistírny odpadních vod, ČOV - úpravny vody - čerpací stanice - energetické využití kalového plynu - malé vodní elektrárny.

Návrh, projekce, výroba, montáž, oprava, servis: - čistírny odpadních vod - úpravny vod - čerpací stanice - armaturní komory, vodojemy Výroba: - konstrukce strojů pro vodohospodářské účely. - svařování nerez trubek - řezání vodním paprskem.