VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

Skanska a.s, divize Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské stavitelství Morava
Skanska a.s, divize Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské stavitelství Morava se sídlem v Olomouci zajišťuje veškeré stavby pro obce a kraje - výstavbu komunikací, chodníků a parkovišť, cyklostezek, ale také kanalizací, vodovodů a ČOV. Při práci vždy dodržujeme bezpečnost a ochranu zdraví, etické zásady a prosazujeme ekologicky šetrné ...
Projektová činnost, projekce: - upravny vod - vodovody - kanalizace - vodojemy a čerpací stanice. Služby: - zpracování dokumentací vodovodů pro obce a města - inženýrská činnost Poradenská činnost: - vodohospodářské stavby.

Stavební činnost Doprava a mechanizace Půjčovna stavební techniky Prodej stavebních strojů Prodej stavebního materiálu Prodej tech. plynu Air Liquide Těžká nákladní přeprava Práce jeřábem Demag Mobilní plošiny

Společnost INSTA CZ s.r.o. působí jako spolehlivý dodavatel v oboru výstavby a rekonstrukce vodohospodářských a inženýrských staveb. Zabýváme se kompletní realizací kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod, pozemních komunikací, mostů a podobně. Zajišťujeme také revitalizace náměstí či sídlišť a součástí našich dodávek je i projektová ...

Demoliční práce. Výstavba - dopravní stavby - sportovní stavby - vodohospodářské stavby - pozemní stavby.

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. je ryze českou společností, která realizuje všechny druhy stavebních prací na celém území republiky. Realizujeme stavby železniční, silniční, inženýrské a stavby v intravilánu obcí a měst. Dalším důležitým segmentem našeho zaměření je výstavba mostů, pozemní stavitelství, vodní a krajinné ...

Společnost SKD-stavební Lipník nad Bečvou je stavitelská kancelář a provozuje také kompletní účetnictví a technicko-organizační přípravu staveb (výkopové práce, práce jeřábem, nákladní přeprava, bytová a průmyslová výstavba a další). Jsme vybaveni kvalitní kancelářskou a výpočetní technikou s vlastním stavebním dvorem skládajícím se ze skladu, ...

Společnost PB SCOM s.r.o. sídlící v Olomouckém kraji se již více než 20 let specializuje na demoliční práce, likvidaci a demontáž ocelových konstrukcí a hal, dopravní stavby, zemní práce, vodohospodářské stavby, ekologické stavby, autodopravu a výstavbu víceúčelových hřišť. Disponujeme nejen vysoce moderním parkem stavebních strojů, které jsou ...

Služby: - zemní a výkopové práce - úpravy vodních toků, čištění rybníků - výstavby nových rybníků - svahování v nedostupném terénu - úpravy sjezdovek

Výstavba, rekonstrukce a opravy inženýrských sítí: - plynovody a plynovodní přípojky. Stavební práce: - zemní výkopové práce za použití kolových i pásových bagrů. Developerská činnost.

Výstavba, výroba, dodávka, servis, rekonstrukce: - vodohospodářské a ekologické zařízení - čističky komunálních odpadních vod - biologické čistírny, neutralizační stanice průmyslových odpadních vod - čistírny a zpracování zemědělských odpadních vod - úpravny vod - malé vodní elektrárny - čerpací stanice - umývárny aut i jiných ...

Stavební firma. Výstavba: -stavby - dopravní, inženýrské, vodní, ekologické. Práce: -demoliční, demolice -ekologická recyklace a ukládka stavební suti a odpadů. Autodoprava, stavební stroje, autoservis. Prodej antuky.

Opravy: - jezy - stavidla. Dodávka, montáže: - potrubí - konstrukce.

Stavební činnost: * pozemní stavitelství včetně rekonstrukcí: - bytové, kancelářské, výrobní, účelové stavby pro lesní hospodářství a myslivost. * vodohospodářské stavby: - úpravy vodních toků. - lesnická činnost: - těžba břehových porostů.

Zajištění vodohospodářských staveb, projekční činnost, montáže, servis: - čistírny odpadních vod - čerpací stanice - úpravny pitné vody - potrubní rozvody - montáže vodovodů, kanalizací.

Projekce, dodávky technologií: -čerpací stanice -čističky odpadních vod -úpravny pitné a průmyslové vody -čerpadla, ventily -velkoplošné závlahové systémy.

Stavební firma: - stavby vodohospodářské, dopravní, pozemní - doprava a mechanizace.

Stavební firma VCES a.s. zajišťuje generální dodávky staveb: -od přípravy zakázky přes zpracování projektové dokumentace až po vlastní realizaci stavby -pozemní stavby (občanské a bytové, sociální a nemocniční stavby, průmyslové stavby, rekonstrukce) -vodohospodářské a vodní stavby -ekologické a inženýrské stavby a dopravní stavby ...

Servis, opravy, revize a repase: - technologické zařízení - vodárenských zařízení - testování, měření, analýzy a kontroly. Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Projekce a dodávky vodohospodářských staveb. Inženýrské služby.

Technologická firma. Dodávka: - čistírny odpadních vod, ČOV - úpravny vody - čerpací stanice - energetické využití kalového plynu - malé vodní elektrárny.

Návrh, projekce, výroba, montáž, oprava, servis: - čistírny odpadních vod - úpravny vod - čerpací stanice - armaturní komory, vodojemy Výroba: - konstrukce strojů pro vodohospodářské účely. - svařování nerez trubek - řezání vodním paprskem.

Vodohospodářské stavby: - novostavby vodovodů, kanalizací - odstranění havárií vodovodů, kanalizací - tlakové zkoušky vodovodů, kanalizací - proplachy a dezinfekce. Výstavba: - rodinné domy - bytové domy - rekonstrukce domů a bytů.

Provozování: -vodovody -kanalizace -čistírny odpadních vod. Stavební činnost: -provádění inženýrských vodohospodářských staveb. Poradenská činnost. Služby: -měření teplé užitkové vody a studené vody.