Skanska a.s, divize Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské stavitelství Morava

CZKVýstavba komunikací

Skanska a.s, divize Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské stavitelství Morava se sídlem v Olomouci zajišťuje veškeré stavby pro obce a kraje - výstavbu komunikací, chodníků a parkovišť, cyklostezek, ale také kanalizací, vodovodů a ČOV.

Při práci vždy dodržujeme bezpečnost a ochranu zdraví, etické zásady a prosazujeme ekologicky šetrné postupy, materiály a technologie.

Výstavby:
- komunikace
- chodníky, cyklostezky
- parkoviště a zpevněné plochy
- lesních a polních cest
- přeložky inženýrských sítí
- ekologické stavby
- vodovody a kanalizace (výstavba nových i oprava stávajících)
- ČOV včetně rekonstrukcí.

I ve vašem regionu jsme doma - oblastní sídlo máme v Olomouci, ale své služby poskytujeme v celém Olomouckém kraji. Disponujeme vlastní obalovnou či betonárnou. Mezi naše výhody patří dlouhodobé odborné zkušenosti našich zaměstnanců a silné finanční zázemí nadnárodní společnosti.


Slogan:

...měníme tvář této země pro budoucí generace...


Katalog firem:    

Čističky odpadních vod

,  

Dopravní stavby

,  

Inženýrské sítě

,  

Vodohospodářské stavby

,  
Štítky:

výstavba komunikací, chodníků, parkovišť, kanalizací, vodovodů, ČOV Olomouc, Olomoucký kraj