Dlažby, obklady, ploty, dekorace, schody, stavební konstrukce, zdi anebo základy pro objekty či další technické prvky mohou být vyrobeny z betonu. Výrobky z betonu nabízí nulovou potřebu údržby, dlouhou životnost, zajímavý vzhled a také příznivé ceny.

Klampiarstvo Zámočníctvo Sprostredkovanie dopravy Zariaďovanie interiérov Výroba betonárskych výrobkov Výroba kovových konštrukcií Veľkoobchod s priemyselným tovarom Výroba nábytku a výrobkov z dreva Projektovanie stavieb - pozemné stavby Veľkoobchod s kovmi a hutným materiálom Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Inžinierska ...

Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s odpadmi /mimo nebezpečných/ Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba kameniva pre stavebníctvo a drtenie kameňa Prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov a nakladačov Výroba obrubníkov, betónových ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba kameniva pre stavebníctvo a drtenie kameňa Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov a nakladačov Výroba obrubníkov, betónových kociek a betónových záhradných stĺpikov Poradenská činnosť pri ťažbe ...

Maloobchod so zmiešaným tovarom Prenájom dopravných prostriedkov Veľkoobchod v rámci voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom Výroba stavebných prvkov a výrobkov z betónu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a ...

Sklenárske práce Čistiace a výsadbové práce Oprava kancelárskych strojov a počítačov Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Výroba kovových konštrukcií a ich častí Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Demolácie, zemné práce a prípravne práce pre stavbu Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností Opravy a údržba ...

Murárstvo Izolatérstvo Píliarska výroba Demolácie, zemné práce Výroba výrobkov z plastov Prenájom hnuteľných vecí Maliarske a natieračské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba reklamy a reklamná činnosť Podnikateľské a finančné poradenstvo Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Prevádzkovanie tenisových kurtov a ...

Údržba zelene Aranžérske práce Reklamná činnosť Upratovacie služby Demolácie a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Viazanie a aranžovanie kvetov Výroba betónových odliatkov Realizácie sadovníckych úprav Návrhy a realizácie interiérov Kancelárske a sekretárske služby Nákup a predaj výpočtovej techniky Výroba vencov a upomienkových ...

Reklamná činnosť Maľovanie, natieranie Sprostredkovanie obchodu Výroba výrobkov z dreva Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Maloobchod mimo riadnej predajne Predaj nápojov na priamu konzumáciu Výroba produktov z betónu a cementu Komisionálny predaj rozličného tovaru Maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami Maloobchod so ...

Zámočníctvo Výroba výrobkov z plastov Oprava paletizačnej techniky Maloobchodný predaj pohonných hmôt Predaj nápojov na priamu konzumáciu Vyučovanie vedenia motorových vozíkov Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Výroba výrobkov z betónu v rozsahu voľnej živnosti Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti Nákup a ...

Prieskum trhu Finančný leasing Omietkárske práce Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Inžinierska činnosť Montáž sadrokartónu Výroba betónu a malty Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Vedenie účtovnej evidencie Prenájom motorových vozidiel Automatizované spracovanie dát Kancelárske a sekretárske služby Nákup a ...

Stavba budov Zámočníctvo Finančný leasing Výroba píliarská Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Výroba drevených obalov Výr.iného tovaru z dreva Prenájom hnuteľných vecí Skladovanie a uskladňovanie Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Maloobchod mimo riadnej predajne Sprostredkovanie služieb a výroby Predaj ...

Vedenie účtovníctva Administratívne práce Marketing a prieskum trhu Predaj motorových vozidiel Pneuservis a predaj pneumatík Činnosť účtovných poradcov Reklamná a propagačná činnosť Výroba produktov z betónu a cementu Prenájom strojov, zariadení a tovaru Spracovanie a povrchová úprava kovov Maliarske, natieračské a sklenárske ...

Murárske práce Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Obkladačské a podlahárske práce Výroba tehál a kameniny pre stavebníctvo Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Maliarske, natieračské a sklenárske práce Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej ...

Vedenie účtovníctva Výroba plastickej výroby Maloobchod s použitým tovarom Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba a predaj zámočníckych výrobkov Maloobchod s rozličným tovarom mimo predajne Maloobchod s rozličným tovarom v rámci voľnej živnosti Veľkoobchod s rozličným tovarom v rámci voľnej živnosti Výroba zámkovej dlažby, obrubníkov, ...

Prenájom hnuteľného majetku Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba produktov z betónu a cementu Prevádzkovanie športových zariadení Inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Kamenárstvo Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Výroba betónových poklopov, obrúb a pomníkov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Kopírovacie práce Prevádzkovanie pohrebiska Výroba výrobkov z betónu Prevádzkovanie pohrebnej služby Predaj nápojov na priamu konzumáciu Prípravne práce pre stavbu, zemné práce Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Výroba vencov, kytíc a vianočných ozdôb Čistiace a prevádzkové služby pre obce a mestá Predaj pyrotechnických výrobkov ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba izolačných materiálov v rozsahu voľnej živnosti Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Podlahárstvo Zámočníctvo Vedenie účtovníctva Opravy motorových vozidiel Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba stavebných tovarov z betónu Maliarske, natieračské a sklenárske práce Prenájom výrobných a prevádzkových budov a stavieb Výroba elektrických rozvodných a ...

Murárstvo Izolatérstvo Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie výdajne stravy Správa počítačových sietí Činnosť účtovných poradcov Reklamná a agentúrna činnosť Automatizované spracovanie údajov Poradenská a konzultačná činnosť Prenájom stavebných strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť vo výstavbe Maliarske, natieračské a sklenárske ...

Maloobchod mimo riadnej predajne Výroba bytových doplnkov zo sádry Výroba spotrebného tovaru z plastu