Průmyslové či zahradní kovové nádrže a zásobníky mohou pojmout všechny možné látky. Kapaliny, pevné anebo sypké materiály, tím vším můžete tyto kontejnery či jiné úložné kapacity naplnit. Kovové zásobníky nachází uplatnění ve všech odvětvích průmyslu.

Faktoring a forfaiting Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie školení, kurzov a seminárov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení Montáž, rekonštrukcie, údržba tlakových zariadení Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Montáž, rekonštrukcie, údržba zdvíhacích ...

Prieskum trhu Sprostredkovateľská činnosť Výroba kovových sudov, bubnov Reklamná a propagačná činnosť Prevádzka súkromného colného skladu Skladovanie - prevádzka neverejných skladov Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Skladovanie biologických vzoriek pri nízkych teplotách Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným ...

Rekonštrukcie, servis hydraulických hadíc Výroba a montáž hydraulických agregátov Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Výroba drôtených výrobkov (pletivo, siete) Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu Výroba drobných kovových obalov (plechovice, tuby ) Montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení Montáž, rekonštrukcie, ...

Výroba kotlárskych výrobkov a zváranie Výroba, nákup a predaj výrobkov z plastov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Stavba strojov s mechanickým pohonom Výroba kovových prefabrikátov pre stavby Výroba zdvíhacieho a dopravného zariadenia Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely Maloobchod-hutníckeho materiálu,komponentov pre servisnú činnosť strojov a zariadení Výroba nádrži,zásobníkov a kontajnerov z kovov Výroba oceľových nádrži - prevažne pre ...

Izolatérske práce Zámočnícke práce Vodoinštalatérske práce Maliarske, natieračské práce Zváračské a paličské práce Montáž a zváranie plastových fólií Čistenie, servis a vložkovanie nádrží Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným ...

Klampiarstvo Inžinierska činnosť v tuzemsku a zahranicí Výroba strojov a prístrojov, údržba zariadení Kovovýroba, výroba vzoriek pre mechanické skúšky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Obchodná činnosť v oblasti strojárstva, hutníctva a stavebných výrobkov Veľkoobchod a maloobchod s ručným komunálnym náradím, nástrojmi, ...

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Skladovanie Prenájom ...

Počítačové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Čistenie kanalizačných systémov a nádrží Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Povrchová oprava výrobkov lakmi, tmelmi a nátermi Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu Výroba čerpadiel, ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba kovového tovaru Podnikateľské poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť Tvorba a predaj hardwaru a softwaru Výroba strojov s mechanickým pohonom Spracovanie dát a súvisiacej činnosti Výroba kovových prefabrikátov pre stavby Výroba kovových konštrukcií a ich častí Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z ...

Upratovacie práce Výroba kontajnerov Montáž sadrokartónu Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba kovových konštrukcií a ich častí Prípravné práce pre stavbu - búracie práce Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetov vyššie uvedených Maloobchod so strojmi a technologickými zariadeniami ...

Kovovýroba Zváračské práce Výroba obrábacích strojov Výroba oceľových nádrží Sprostredkovateľská činnosť Výroba nábytku (neremeselná) - predaj stavebných materiálov Výroba iných výrobkov z dreva Spracovanie a povrchová úprava kovov Výroba stavebných a banských strojov Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Výroba kovových konštrukcií ...

Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Zámočníctvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu Maliarske, ...

Zámočníctvo Oprava bicyklov Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Inžinierska činnosť Podnikatelské poradenstvo Prípravné práce pre stavbu Výroba čalúnených výrobkov Čistiace a upratovacie služby Leasing spojený s financovaním Maloobchod mimo riadnej predajne Malobchod s nábytkom a svietidlami Výroba odevov a odevných ...

Výroba videa Predaj na trhoch Ambulantný predaj Kopírovacie služby Fotografické služby Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení v rozsahu : technické zariadenia plynové skupina A na: - f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa - g1 rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa - h ...