Průmyslové či zahradní kovové nádrže a zásobníky mohou pojmout všechny možné látky. Kapaliny, pevné anebo sypké materiály, tím vším můžete tyto kontejnery či jiné úložné kapacity naplnit. Kovové zásobníky nachází uplatnění ve všech odvětvích průmyslu.

Zámočníctvo Prenájom hnuteľných vecí Výroba kovových konštrukcií Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov Výroba komponentov pre biofiltračné účely Montáž komponentov pre biofiltračné ...

Kováčstvo Zváračské práce Výroba zámkov a kovania Maliarstvo a natieračstvo Lisovanie, rezanie a valcovanie kovov Výroba a montáž oceľových nádrží Výroba drobných obalov z ľahkých kovov Výroba kovových prefabrikátov pre stavby Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov Výroba kovových konštrukcií a ich častí Brúsenie nožov, nožníc a ...

Omietkárske práce Prenájom automobilov Pohostinská činnosť Zámočníctvo - výroba Oprava pracovných strojov Výroba obrábacích strojov Výroba drôtených výrobkov Výroba oceľových nádrží Prenájom strojov a zariadení Výroba dopravných zariadení Výroba strojov na všeobecné účely Výroba drobných obalov z ľahkých kovov Výroba strojov pre ...

Prieskum trhu Účtovnícke práce Poradenstvo v oblasti podnikania Obchod a sprostredkovanie obchodu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Kontrola spôsobilosti a servis strojov a zariadení Výroba a opravy meradiel hmotnosti - váh a ich častí Projekt.technolog.časti stavieb,vr.súvis.staveb.prác a ...

Faktoring a forfaiting Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie školení, kurzov a seminárov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení Montáž, rekonštrukcie, údržba tlakových zariadení Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Montáž, rekonštrukcie, údržba zdvíhacích ...

Poradenstvo v oblasti predmetu podnikania Kovovýroba, strojárstvo - zámočnícka činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozasahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Sprostredkovateľská činnosť; Výroba kontajnerov, kontajnerových lisov, kovových konštrukcií,balových lisov na odpadky, vývesných sklápačov, stacionárnych zariadení na lisovanie odpadkov; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej ...

Tlmočnícke práce Maloobchod s hračkami Veľkoobchod s hračkami Zámočnícke a montážne práce so zváraním Maloobchod mimo riadnej predajne s rozličným tovarom Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Výroba dekoratívnych predmetov a hračiek spojená s maloobchodom Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ...

Prenájom hnuteľných vecí Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Prenájom nehnuteľností spojený s ...

Pohostinská činnosť Výroba drevených obalov Výroba tvarovacích strojov Zámočníctvo a kovoobrábanie Výroba elektrických strojov a prístrojov manažment výrobných a obchodných firiem Maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom Výroba transportných a manipulačných zariadení Výroba strojov a zariadení pre koksovne, oceliarne Výroba kotlov ...

Výskum a vývoj Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Ubytovacie služby do 10 lôžok Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Montáž a opravy elektrických pecí Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb Montážne práce a obrábacie v oblasti kovovýroby Výroba vykurovacích telies a kotlov ...

Výskum a vývoj Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Montáž a opravy elektrických pecí Montáž, opravy meracej a regulačnej techniky Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb Montážne práce a obrábacie v oblasti kovovýroby Výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia Obchodná činnosť v ...

Kovoobrábanie Murárske práce Kúrenárske práce Podlahárske práce Obkladačské práce Vodoinštalatérstvo Štukatérske práce Pokrývačské práce Konštrukčná činnosť Pomocné stavebné práce Maliarske a natieračské práce Sprostredkovanie obchodu a služieb Vykonávanie inžinierskych stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Vykonávanie tepelných ...

Reklamná a propagačná činnosť Predaj na priamu konzumáciu: -nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov,koktailov vína,destilátov -tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícií viac ako 8 miest Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a ...

Prieskum trhu Sprostredkovateľská činnosť Výroba kovových sudov, bubnov Reklamná a propagačná činnosť Prevádzka súkromného colného skladu Skladovanie - prevádzka neverejných skladov Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Skladovanie biologických vzoriek pri nízkych teplotách Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným ...

Rekonštrukcie, servis hydraulických hadíc Výroba a montáž hydraulických agregátov Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Výroba drôtených výrobkov (pletivo, siete) Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu Výroba drobných kovových obalov (plechovice, tuby ) Montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení Montáž, rekonštrukcie, ...

Pneuservis Krajčírstvo Čalúnnictvo Píliarske práce Pílčicke práce Lešenárske práce zváračské práce Približovanie dreva vodoinštalatérske práce Servis športového náradia Prípravné práce pre stavbu Maliarske a natieračské práce Kancelárske a sekretárske služby Nákup, predaj a prenájom nehnuteľností Výroba, požičiavanie, distribúcia ...

Pomocné stavebné práce Maliarske a natieračské práce Vykonávanie zámočníckych prác Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Predaj, servis a montáž výpočtovej techniky Vykonávanie vodoinštalačných a kúrenárskych prác Poradenstvo a školenia k technickému vybaveniu počítača Výroba, inštalácia a opravy ...

Kovoobrábanie Zváračské práce Zámočnícke práce Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

Reklamná činnosť Výroba a montáž kovových výrobkov Výroba, montáž a oprava ručného náradia Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kovoobrábanie a povrchová úprava kovov brúsením a leštením Vykonávanie správy nehnuteľností na základe zmluvy alebo kontraktu Skladovanie tovaru, ...

Výroba kotlárskych výrobkov a zváranie Výroba, nákup a predaj výrobkov z plastov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Stavba strojov s mechanickým pohonom Výroba kovových prefabrikátov pre stavby Výroba zdvíhacieho a dopravného zariadenia Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely Maloobchod-hutníckeho materiálu,komponentov pre servisnú činnosť strojov a zariadení Výroba nádrži,zásobníkov a kontajnerov z kovov Výroba oceľových nádrži - prevažne pre ...

Výroba ocelových sudů a podobných nádob Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů Výroba zemědělských a lesnických strojů Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.

Elektromontážne práce Sprostredkovanie obchodu Zámočníctvo,kovovýroba Prenájom hnuteľných vecí Obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu Výroba stavebno - stolárska a tesárska - Stolárstvo Výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Stavba, oprava a servis lodí Výroba plastových výrobkov Povrchová úprava kovov /nátery/ Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Oprava a kontrola požiarnych hydrantov Oprava a kontrola požiarnych vodovodov Oprava a údržba ...