Průmyslové či zahradní kovové nádrže a zásobníky mohou pojmout všechny možné látky. Kapaliny, pevné anebo sypké materiály, tím vším můžete tyto kontejnery či jiné úložné kapacity naplnit. Kovové zásobníky nachází uplatnění ve všech odvětvích průmyslu.

Omietkárske práce Prenájom automobilov Pohostinská činnosť Zámočníctvo - výroba Oprava pracovných strojov Výroba obrábacích strojov Výroba drôtených výrobkov Výroba oceľových nádrží Prenájom strojov a zariadení Výroba dopravných zariadení Výroba strojov na všeobecné účely Výroba drobných obalov z ľahkých kovov Výroba strojov pre ...

Výskum a vývoj Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Ubytovacie služby do 10 lôžok Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Montáž a opravy elektrických pecí Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb Montážne práce a obrábacie v oblasti kovovýroby Výroba vykurovacích telies a kotlov ...

Výskum a vývoj Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Montáž a opravy elektrických pecí Montáž, opravy meracej a regulačnej techniky Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb Montážne práce a obrábacie v oblasti kovovýroby Výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia Obchodná činnosť v ...

Pneuservis Krajčírstvo Čalúnnictvo Píliarske práce Pílčicke práce Lešenárske práce zváračské práce Približovanie dreva vodoinštalatérske práce Servis športového náradia Prípravné práce pre stavbu Maliarske a natieračské práce Kancelárske a sekretárske služby Nákup, predaj a prenájom nehnuteľností Výroba, požičiavanie, distribúcia ...

Pomocné stavebné práce Maliarske a natieračské práce Vykonávanie zámočníckych prác Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Predaj, servis a montáž výpočtovej techniky Vykonávanie vodoinštalačných a kúrenárskych prác Poradenstvo a školenia k technickému vybaveniu počítača Výroba, inštalácia a opravy ...

Kovovýroba Lešenárstvo Zámočníctvo Povrchová úprava kovov Podnikateľské poradenstvo Maliarske a natieračské práce Inžinierska činnosť v stavebníctve Inžinierska činnosť v strojárenstve Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Výroba a montáž kovových konštrukcií a ich častí Obchodná činnosť v ...

Kovovýroba Lešenárstvo Zámočníctvo Povrchová úprava kovov Maliarstvo, natieračstvo Podnikatelské poradenstvo Inžinierska činnosť v strojárstve Inžinierska činnosť v stavebníctve Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Výroba a montáž oceľových konštrukcií a ich častí Obchodná činnosť v rámci ...

Zváračské práce Kopírovacie služby Administratívne práce Sprostredkovanie obchodu Vedenie účtovnej evidencie Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Výroba pekárenských výrobkov Predaj nápojov na priamu konzumáciu Výroba hotových jedál a polotovarov Demolačné, zemné a výkopové práce Maliarske, natieračské a lešenárske ...

Zváračské práce Sprostredkovanie dopravy Výroba kovových prefabrikátov pre stavby Výroba kovových konštrukcií a ich častí Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

Výroba malty Výroba betónu Kúrenárske práce Demolácia a zemné práce Vodoinštalatérské práce Maliarske a natieračské práce Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a meračov tepla Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených plynových ...