Průmyslové chemikálie, jako jsou organické a anorganické kyseliny, aminy, ethylen, propylen, polypropylen, polyethylen, fungicidní a insekticidní přípravky, čpavek, benzen, močovina a další chemikálie jsou hojně využívány nejenom v chemickém průmyslu.

Colný deklarant Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Sprostredkovateľská činnosť Výskum a vývoj v oblasti chémie Výroba polymérov a spracovanie plastov Propagačná, reklamná a inzertná činnosť Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania Výroba výrobkov organickej a anorganickej chémie Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu ...

Prenájom automobilov Výroba výrobkov z gumy Predaj prívesov a návesov Výroba výrobkov z plastov Výroba prívesov a návesov Výroba strojov a zariadení Prenájom strojov a zariadení Lisovanie,zváranie a lakovanie Maloobchodný predaj pohonných hmôt Výroba gumových pneumatík a duší Predaj automobilov a iných motorových vozidiel Výroba ...

Priemyselné čistenie Kancelárske a sekretárske služby Prekladateľské a tlmočnícke služby Podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania Výroba iných základných organických chemikálií Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Výroba iných základných anorganických chemikálií Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom ...

Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Zhotovovanie webových stránok Služby súvisiace s databázami Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Technické testovanie, meranie a analýzy Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied Výroba základných organických chemikálií Výroba základných anorganických chemikálií Poradenská činnosť v rozsahu ...

Podnikateľské poradenstvo Výskum a vývoj v oblasti chémie Výroba základných organických chemikálií Výroba základných anorganických chemikálií Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba chemických výrobkov v rozsahu voľných živností

Propagácia Skladovanie Spracovanie benzénu Výroba kaprolaktánu Marketingová činnosť Výroba priemyselných hnojív Výroba výrobkov anorganickej chémie Spracovanie dát a súvisiace činnosti Poradenská a informačná činnosť v predmete podnikania Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti ...