Chemikálie jsou nezbytnou součástí každé chemické a farmaceutické laboratoře. Je do nich potřeba pořídit chemické látky, organické a anorganické přípravky, zkušební proužky, odměrné roztoky, desinfekční přípravky a další nezbytné chemikálie pro práci.

Dow Europe GmbH - inovativní produkty a řešení
Společnost Dow Europe GmbH je dodavatelem produktů a řešení pro zákazníky v obalovém, infrastrukturním a spotřebitelském průmyslu. Našim zákazníkům nabízíme základní plasty a chemikálie pro řadu odvětví, včetně obalových materiálů. Dále pak elastomery, speciální plasty, polyuretany, stavební materiály a materiály pro automobilový průmysl.
Dow Europe GmbH - inovativní produkty a řešení
Maloobchod, prodej: -nátěrové hmoty: -barvy, laky -malířské potřeby, malby -fasádní, interiérové nátěry -MEFFERT (DÜFA), SADOLIN. Služby: -tónování barev TIKKURILA na automatickém tónovacím stroji.

Závod Organik. Výroba: - smola a dehtové oleje - naftalen - benzen - síra a soda - aromatická rozpouštědla - ftalanhydrid, změkčovadla a estery - fenoly, kresoly, kresolové kyseliny.

Velkoobchod, prodej: -stavební chemie: -fasádní barvy -vnitřní barvy -průmyslové nátěry -laky -omítkové směsi -zateplovací systémy. PROVOZOVNA: -Benátky nad Jizerou, Pražská 707 tel.: 326375830.

Zastoupení ZEMPO. Maloobchod, prodej: - zemědělské, hospodářské a zahrádkářské potřeby - krmné směsi, krmiva - semena - substráty - rašelina - hnojiva - chemické postřiky - nářadí pro zahrádkáře - květináče - plast, keramika - agrofolie, folie - lepidla, tmely - lana, motouzy, popruhy - ochranné pracovní pomůcky - ...

Maloobchod, prodej: -nátěrové hmoty: -barvy, laky -stavební chemie -lepidla, vteřinová a ostatní -kartáčnické zboží.

Velkoobchod, distribuce: -chemické suroviny, produkty pro: -průmyslovou výrobu kosmetiky, čisticích prostředků -stavební chemii: -barvy, tmely, lepidla ... -textilní, plastikářský průmysl. Mikrobiologické testování.

Výroba, prodej: -pomocné chemické přípravky (základní anorganické chemické látky) pro: -kožedělný průmysl -stavebnictví -strojírenství.

Malířství a natěračství. Práce: -malířské,malby,malování: -byty,kanceláře,hotely,inretiéry -natěračské,nátěry,natírání: -okna,dvere,střechy,podlahy,parapety, okenní rámy,zárubně,okapy -vysokotlaké nanášení materiálu AIRLESS -nátěry fasády.

Veloobchod, prodej: -stavební materiál -dřevo -nátěrové hmoty.

Maloobchod, prodej: -drogerie. -barvy. -laky.

Výroba: -asfaltové šindele. Autodoprava, doprava, přeprava: -nákladní vnitrostátní (tuzemská) a mezinárodní (zahraniční).

Výroba: - základní a pomocné chemické výrobky - technické plyny - výrobky ze surového dehtu - syntetické pryskyřice - čisté chemikálie - gumárenské a plastikářské přípravky - demineralizovaná voda - vápno. Čištění: - voda, cisterny (mechanické, chemické, biologické). Zpracování, provádění: - ekologické expertízy - chemické ...

Výroba: -chemických látek, vláken a přípravků -kosmetických prostředků

Maloobchod, prodej: -drogerie -barvy-laky -hračky -školní potřeby.

Velkoobchod, maloobchod, prodej: - barvy, laky - ekologické nátěrové hmoty - ušlechtilé omítky.

Maloobchod, prodej: -železářské zboží -barvy -sklo -potřeby pro kutily.

Tónování - barvymíchání - venkovní a vnitřní barvy na počkání - glazury Prodej - barvy - laky Prodej - drogistické zboží - kosmetika - parfumerie

Velkoobchod,prodej: -minerální plniva: -mastek,dolomit,slída,barytové moučky -minerální produkty: -omítky,malty,barvy -hutní výrobky: -trubky,jekle,plechy.

Velkoobchod - chemické výrobky

Prodej - barvy - laky Prodej - drogerie

Předvedení, zaškolení, prodej a servis: - antikorozních materiálů DINITROL, včetně aplikační techniky a schémat pro ošetření vozidel - antikorozní materiály firmy CHEMETALL pro ošetření letadel - lepidel na autoskla DINITROL - konstrukčních lepidel DINITROL - tmelů a plničů DINITROL - autolaky DE BEER včetně míchacího zařízení pro namíchání ...