Odlitky, vyráběné ve slévárnách pomocí slévání, mají uplatnění v metalurgii a strojírenském průmyslu. Odlitky se slévají z šedé, tvárné a hematitové litiny. Díky použití žáruvzdorných, otěruvzdorných a legovaných materiálů jsou odlitky chemicky stálé.

Kovoobrábanie Zámočníctvo Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Neverejné skladovanie Vedenie účtovníctva Administratívne práce Podnikateľské poradenstvo Prenájom nebytových priestorov Výroba kovových konštrukcií a ich častí Výroba modelových zariadení z dreva a kovu Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Konzultačné služby v ...

Výroba a opravy modelových zariadení výroba a predaj iných výrobkov z dreva vývoj,výroba a predaj výrobkov strojárenskej metalurgie Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

Skladovanie Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť Sprostredkovateľská ...

Murárske práce Baliace činnosti Zváračské práce Natieračské práce Faktoring a forfaiting Skladovanie - neverejné Prenájom nehnuteľností Demolácie a zemné práce Upratovacie čistiace práce Prenájom motorových vozidiel Nákup a predaj nehnuteľností Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Výroba cementu, vápna a ...

Kovoobrábanie Výroba nástrojov Reklamné činnosti Zásielkový predaj Forfaiting, factoring Správa registratúry Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Sprostredkovanie v predmete nákupu a predaja Podnikatelské poradenstvo v predmete podnikania Ubytovacie služby v ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 ...

Odlievanie kovov Baliace činnosti Lisovanie výrobkov Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod a veľkoobchod so vzduchotechnickými zariadeniami Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania Montáž a servis vzduchotechnických zariadení (mimo elektroinštalácie) Maloobchod a veľkoobchod: - so stavebným materiálom - ...

Odlievanie ocele Výroba hliníka Odlievanie železa Ťahanie za studena Tvarovanie za studena Odlievanie ľahkých kovov Výroba motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Povrchová úprava kovov a zvarovanie kovov Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Hutnícke spracovanie surového železa a ...

Výroba, montáž, oprava, údržba technologických strojných zariadení mimo elektro príslušenstva Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na ...

Spracovanie a povrchová úprava kovov Prekladateľské a tlmočnícke služby Tvarovanie a spracovanie plochého skla Činnosti týkajúce sa telesnej pohody Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Technické testovanie, meranie a analýzy Činnosti zábavných parkov a lunaparkov Oprava obuvi a iných kožených výrobkov Pílenie, hobľovanie a ...

Reklamné a marketingové služby Opravy vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: - oprava a údržba V rozsahu: E4.3 elektrické zariadenia do 1000 V pre kompresorové zariadenia, dopravníky a striekacie linky Trieda objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu Výroba jednoduchých výrobkov z ...

Odlievanie kovov Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Marketing a management Vedenie účtovníctva Balenie a viazanie plechov Prenájom hnuteľného majetku Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie práce Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Prevádzkovanie neverejného skladu Organizovanie kurzov, ...

Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia Povrchové zušľachťovanie kovov, mechanické úpravy na zakázkualebo zmluvne Brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov Inžinierska činnosť v kvasnej technológií a v oblasti strojárskych technológií Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a ...

Zlievanie železných a neželezných kovov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kompletizácia a montáž technologických celkov z vopred vyhotovených dielov v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Zlievanie kovov Povrchová úprav kovov Výroba a predaj odliatkov Sprostredkovateľská činnosť Výroba a predaj zlievárenského náradia Výroba a predaj zlatin na báze zinku a hliníka Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania Výroba hliníka a zinku vrátane ich hutníckych výrobkov Výroba iných neželezných kovov a ich hutníckych ...

Záložna Kovoobrábanie Faxové služby Upratovacie práce Výroba nástrojov Inzertná činnosť Leasingová činnosť Pohostinská činnosť Prevádzkovanie penziónu Brúsenie a leštenie kovov Prenájom hnuteľných vecí Výroba výrobkov z betónu a cementu Spracovanie a povrchová úprava kovov Zlievanie železných a neželezných kovov Poradenská činnosť v ...

Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, automatizované spracovanie údajov Spracovanie rýb a výroba rybacích výrobkov vrátane konzervovania, spracovanie ovocia, zeleniny, zemiakov a medu Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania / mimo účtovného, ekonomického a organizačného poradenstva / Výroba ...