Odlitky, vyráběné ve slévárnách pomocí slévání, mají uplatnění v metalurgii a strojírenském průmyslu. Odlitky se slévají z šedé, tvárné a hematitové litiny. Díky použití žáruvzdorných, otěruvzdorných a legovaných materiálů jsou odlitky chemicky stálé.

Kovoobrábanie Zámočníctvo Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Neverejné skladovanie Vedenie účtovníctva Administratívne práce Podnikateľské poradenstvo Prenájom nebytových priestorov Výroba kovových konštrukcií a ich častí Výroba modelových zariadení z dreva a kovu Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Konzultačné služby v ...

Zámočníctvo Ubytovacie služby Závodné stravovanie Výroba obrábacích strojov Pohostinská činnosť - bufet Sprostredkovateľská činnosť Kovoobrábanie, výroba nástrojov Reklamná a propagačná činnosť Obchodná činnosť-spotrebný tovar Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Uprava, spracovanie a skladovanie dreva Veľkoobchod v rozsahu voľnej ...

Zabezpečenie údržby a opravy koľajových vozidiel, železničného spodku a zvršku Prevádzkovanie špeciálnych mechanizmov - zemných strojov (buldozéry, bágre, nakladače) Zabezpečovanie odborných školení a kurzov pre R a THP /zváračský, žeriavnický, vodičov motorových vozíkov/ Vedenie účtovníctva Údržba ciest a zelene Sprostredkovanie ...

Výroba presných odliatkov Mechanické opracovanie odliatkov Odlievanie kovov - zlievárenstvo Výroba zámočníckych výrobkov Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba kovových konštrukcií a ich častí Konštrukcia, výroba, oprava a úprava kovových foriem Sprostredkovateľská činnosť v oblasti zlievárenstva Výroba strojárenských súčiastok, ...

Kovoobrábanie Odlievanie kovov /zlievárenstvo/ Sprostredkovanie obchodu s odliatkami Poradenské služby v oblasti zlievarenstva a kovovýroby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Zámočníctvo Sprostredkovateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Výroba nástrojov, kovoobrábanie Výroba kovov a kovových výrobkov Úprava, spracovanie a skladovanie dreva Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Zlievanie železných a neželezných kovov Oprava strojov a zariadení /mechanické ...

Veľkoobchod Kovoobrábanie Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Prenájom strojov a zariadení Veľkoobchod s kovmi a železom Leasing spojený s financovaním Zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov Výroba iných neželezných kovov a ich hutníckych výrobkov Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková ...

Výroba a opravy modelových zariadení výroba a predaj iných výrobkov z dreva vývoj,výroba a predaj výrobkov strojárenskej metalurgie Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

Skladovanie Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť Sprostredkovateľská ...

Kováčstvo Kovoobrábanie Zámočníctvo Vedenie účtovníctva Odlievanie ľahkých kovov Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Odlievanie kovov (zlievárenstvo) Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Odlievanie ostatných neušľachtilých neželezných kovov Prenájom ...

Výroba a predaj odliatkov Výroba a predaj zlievarenského náradia Sprostredkovanie obchodu, výroby a predaj výrobkov z neželezných kovov Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Skladovanie Prieskum trhu Sprostredkovanie služieb Sprostredkovateľská činnosť Organizovanie kurzov a školení Sekretárske služby a tlmočenie Reklamná a propagačná činnosť Prenájom motorových vozidiel - leasing Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov Prenájom kancelárskej techniky a reprodukčnej techniky Sprostredkovanie ...

Kováčstvo Skladovanie Podlahárstvo Vulkanizácia Výroba obuvi Výroba teplomerov Maloobchod s kvetmi Reklamné činnosti Výroba bižutérie Komisionálny predaj Stavba člnov a lodí Vedenie účtovníctva Veľkoobchod s textilom Výroba hier a hračiek Výroba tovaru z plastov Výroba výrobkov z gumy Brúsenie a leptanie skla Farbenie látok a ...

Výroba obalov z kovu v rozsahu voľnej živnosti Výroba obalov z plastov v rozsahu voľnej živnosti Výroba obalov z hliníka v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľov (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej ...

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Výroba a odbyt hliníkových a laminátových obalov - túb Požičiavanie zariadení, strojov a dopravnej manipulačnej techniky Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Montáž, rekonštrukcia, ...

Skladovanie Zámočníctvo Výroba nápojov Prenájom hnuteľných vecí Chov vybraných druhov zvierat Prevádzkovanie výdajne stravy Poskytovanie služieb v rybárstve Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Výroba strojov Ostrenie nástrojov Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Odlievanie ľahkých kovov Odlievanie železa a ocele Výskum trhu a verejnej mienky Nákup a predaj výpočtovej techniky Prekladateľské a tlmočnícke služby Ostrenie a brúsenie jednoduchých nástrojov Reklamná, inzertná a ...

Maliarske a natieračské práce Odlievanie kovov, zlievárenstvo Výroba gumových a plastických produktov Výroba poťahovaných káblových zväzkov Zámočníctvo, montážne a zváračské práce Veľkoobchod okrem koncesovaných živností a drahých kovov Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Oprava a údržba elektrických zariadení, ...

Čistiace a upratovacie práce Výroba vzduchotechnického potrubia Montáž vzduchotechnického zariadenia Skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov a manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa ...

Odlievanie železa a ocele Spracovanie internetových stránok Predaj nápojov na priamu konzumáciu Spracovanie a povrchová úprava kovov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Mechanické úpravy v rozsahu voľných živností Výroba a montáž kovových konštrukcií a ich častí Podnikateľské poradenstvo v ...

Kovoobrábanie Nástrojárstvo Inžinierska činnosť Výroba tovaru z plastov Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba strojov na obrábanie kovov a dreva Predaj nehnuteľnosti a sprostredkovanie ich predaja Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely Zlievanie železných a neželezných obyčajných ...

Výroba kovových konštrukcií,ich častí a kovových prefabrikátov Zapožičiavanie dopravných prostriedkov, vysoko zdvižných vozíkov Brúsenie a leštenie nástrojov , výroba nástrojov a iného kovového tovaru Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky do 1000 V Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a ...

Smaltovanie Výroba kovov Odlievanie ocele Odlievanie železa Leasingové služby Galvanizovanie kovov Opravy a stavba budov Zušľachťovanie kovov Sprostredkovanie obchodu Výroba kovového tovaru Mechanická úprava kovov Výroba zámkov a kovaní Brúsenie, leštenie kovov Odlievanie ľahkých kovov Opravy pracovných strojov Predaj motorových ...

Murárske práce Baliace činnosti Zváračské práce Natieračské práce Faktoring a forfaiting Skladovanie - neverejné Prenájom nehnuteľností Demolácie a zemné práce Upratovacie čistiace práce Prenájom motorových vozidiel Nákup a predaj nehnuteľností Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Výroba cementu, vápna a ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Sklenárske práce Výroba a montáž kovových konštrukcií Spracovanie technickej dokumentácie v strojárstve Kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením Technické poradenstvo v oblasti strojárstva a stavebníctva Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Výroba drobných dekoratívnych a ...