Písek a štěrk patří mezi základní stavební materiály. Odborníci nabízí služby, které zahrnují prodej písku a štěrku, jejich odvoz na místo stavby, likvidaci suti, frakci štěrků a písků a ukládku zeminy, dále i prodej kameniva a jiných zásypových materiálů.

Výroba: -asfaltem obalované směsi, kameniva pro výstavbu a opravy komunikací -stavebního materiálu -asfaltových produktů -studená asfaltová směs CANADER-MIX pro opravy výtluků vozovek -drobné opravy asfaltových povrchů za deště, sněhu, mrazu, náledí v teplotách -10°C -celoročně se může použít k opravám po překopech ...

Naše společnost se specializuje na prodej stavebního materiálu. Provádíme také stavby na klíč a zabýváme se výrobou betonu, betonových směsí, stropů, tvárnic atd. V sortimentu můžete najít: Cihly betonové a liaporové Ztracené bednění Stropní nosníky, vložky a destičky Tvárnice liaporová, příčková a zdící. Cihly betonové a liaporové se ...

Firma Eurovia Kamenolomy působí na 2 pískovnách a 6 kamenolomech na území Plzeňského a Karlovarského kraje. Největším a nejvýznamnějším lomem jsou Litice s produkcí 1, 2 mil. tun kameniva ročně. Jihozápadní Čechy jsou oblastí s velkým počtem lomařských kapacit. Prakticky všechny provozovny oblasti Jihozápad mají ve svém těsném sousedství ...

Sekretariát tel.:378777101-2. Pozemní stavby tel.:378777400. Silniční stavby tel.:378777300. Výroba betonu a transport tel.:378777117. Silniční stavitelství: -silnice, mosty, železnice -inženýrské sítě. Pozemní stavitelství: -stavby průmyslové -bytové -občanské -zemědělské. Kamenolomy, kamenivo, štěrk, ...

Těžba, úprava a prodej písku. Pískovna Příšov.

Pronájem - kontejnery Nákladní dopravapřeprava - sypké materiály - - nákladní autodopravapřeprava - stavební, zemědělské a lesnické stroje Likvidace - odpad (stavební, komunální, tříděný a netříděný) Prodej - písek - štěrk Zemní a výkopové prácevýkopy - základy - ploty - terenní úpravy

Mechanické zabezpečení objektů a majetku. Výroba, dodávky, montáž a servis: -bezpečnostní zámkové systémy-dveřní bezpečnostní štíty a kování -zámky a závory -zámkové systémy společného a hlavního klíče -okrasné dveřní kování, štítky a jiné dveřní příslušenství. Dveře a vrata bezpečnostní, specielně atestované typy: ...

Stavební práce: -výškové práce -injektáže -fasády -spáry -obnova panelové výstavby. Prodej stavební chemie, míchání barev a omítek na tel.č. 603888814. Velkoobchod: -vína -sommelierské potřeby. Certifikace ISO 9001. Vinárna Plzeňská 32, Stříbro.