Energetické služby zahrnují distribuci elektrické energie, tepla a plynu pro firmy a domácnosti, dále výstavbu vedení VVN, opravy jaderných reaktorů, projektování a následné montáže VVN. Vyberte si pro svou firmu či domácnost optimálního dodavatele.

Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Výroba nealkoholických nápojov Výroba nealkoholických nápojov výroby mlieka a mlieč.výrobkov Prenájom chladiarenských zariadení Sprostredkovanie vydávania katalógu Organizačné a ekonomické poradenstvo Obchod s potravinami, ovocím a zeleninou Prevádzka mliekarní, výroba masla a ...

Administratívne práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prekladateľské a tlmočnícke služby Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Sprostredkovateľská činnosť v ...