Výroba elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů pomocí moderních technologií je velmi efektivní. Solární kolektory, větrné parky a větrníky, biomasa, přečerpávající a vodní elektrárny, fotovoltaické hybridní systémy šetří peníze a také přírodu.

Prodej, montáže, instalace, opravy, servis, revize: - veřejné osvětlení - rozvaděče včetně řídícícch systémů. Poradenství v oblasti energetiky, za účelem dosažení energetických úspor. Poradenství v oblasti - obnovitelné zdroje.

Činnost: - obnovitelné zdroje v energetice.

Projektování, projekční práce v oborech - elektro - stavební - vzduchotechnika - technologie pařících jam - zkušebny - technické zařízení budov. Činnost - vývoj a výstavba obnovitelných zdrojů elektrické energie a tepla - dodávky zkušeben elektrických a spalovacích motorů - návrh a realizaci zařízení pro akumulaci elektrické energie, ...

Výroba energie z obnovitelných zdrojů. Pobočka: Slezská 742/4 616 00 Brno-Žabovřesky

Projekce, realizace, provoz: -fotovoltaické elektrárny -větrné elektrárny -vodní elektrárny

Bioplynová stanice Žitín - výroba zelené energie.

Projekce a inženýrská činnost, výstavba - bioplynové stanice Služby - geologický průzkum - využití biomasy a biodpadu jako obnovitelný zdroj energie

Realizace dřevostavby a fotovoltaické elektrárny.

Projektová činnost - topení Montáž - solární elektrárny - solární systémy Topenářské práce - tepelná čerpadla Servis - plynové kotle Vodoinstalační práce

Projekce, výstavba, provoz: -větrné elektrárny, větrné parky. -bioplynové stanice.

Klastr alternativních zdrojů energie - mobilní a stacionární akumulační zdroje, - drážní akumulátorové vozidla, - využití pyrolýzní technologie - využití OZE

Návrh, dodávka a instalace: - indukční a LED osvětlení - fotovoltaické elektrárny na klíč - malé větrné elektrárny. Dodávka: - dřevěná paliva (pelety, brikety).

Bioplynová stanice. Výstavbu zajišťuje: -Tomášek SERVIS s.r.o. (www.tomkar.cz) Dodávku technologie zajišťuje: -GWZ s.r.o. (www.gwz.cz) Výroba bioplynu Výroba elektrické energie Výroba tepla Anaerobní proces (tzv. fermentace) probíhá v bioplynové stanici využitím kejdy, hnoje, organických látek, odpadů z bramboráren, ...

Naše sužby: -energetické audity, průkazy energetické náročnosti staveb - strategické, rozvojové a koncepční studie - obnovitelné zdroje energie - energetický management a udržitelný rozvoj pro města a regiony.

Výroba - brikety z exotického dřeva Fotografické práce Poskytují - kompletní poradenství při výběru lokací a samostatné výstavbě fotovoltaických elektráren Dovoz- zboží z Indie.

Ekologická výroba - elektřina v bioplynové stanici o celkovém elektrickém výkonu 1520 kWe

Výroba: -výstavba a provoz bioplynových stanic.

Dodávka, e - shop a montáž - elektronické zabezpečovací a kamerové systémy Elektroinstalační práce Dodávka, e-shop a montáž - fotovoltaické elektrárny Dodávka a montáž - topné systémy E-shop - centrální vysavače - fotovoltaické elektrárny - LED svítidla - zabezpečení objektů

Prodej, montáž, servis: -solární systémy - kolektory pro ohřev teplé užitkové vody (TUV).

Úspora nákladů na energie od 20-100% v závislosti na zjištěném stavu a možnostech již stojících objektů a nebo objektů ve výstavbě. Služby: -Projekt, diagnostika. -Zajištění financování. -Odstranění vad. -Demontáž nevyhovujících konstrukčních prvků. -Instalace izolací nebo dodatečné úpravy. -Instalace systémů řízeného větrání s rekuperací ...

Realizace - projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie - solární elektrárny, technický servis elektráren Realizace - projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie - větrné elektrárny, technický servis elektráren - vodní elektrárny, technický servis elektráren