Dodávky zemního plynu jsou spravovány podniky v jednotlivých obcích. Údržba sítě plynového vedení, havarijní služba a řešení mimořádných situací je další činností plynárenství, stejně jako výstavba plynárenských zařízení nebo kontrola plynových kotlů.

Prodej, distribuce - elektřina Prodej, distribuce - plyn Nabízím také komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zprostředkování požární ochrany (PO) a prodej osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) .

Smluvní partner Severomoravské plynárenské a.s. (SMP) pro okres Bruntál. Montáže plynovodů. Plynovodní přípojky. Plynoinstalace. Topoinstalace. Vodoinstalace. Výstavba: - vodovody - kanalizace. Revize. Dodávka a montáž: - plynospotřebiče. Zemní práce.

Výroba: - tepelná energie - elektřina - rozvod tepelné energie. Dodávka tepla a teplé vody. Vodoinstalatérství, topenářství.

Montáž a revize: - plynové zařízení - plynovody.

Revize - tlakové nádoby Prodej - technické plyny Prodej - kotle Revize - kotle (3. a 4. třídy) - plynová zařízení CEFG

Dodávka - elektrická energie Dodávka - plyn Zprostředkování obchodu a služeb

Prodej - propanbutanové láhve včetně skladování