Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. - úpravy vod
Společnost INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. vznikla již v roce 1999 a od té doby pomáháme našim zákazníkům řešit problémy s pitnou vodou. Specializujeme se na úpravou pitné, užitkové i průmyslové vody. Nabízíme nové inovativní technologie, společně s osvědčenými klasickými postupy úpravy vody. Naším posláním je nabízet komplexní služby.
INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. - úpravy vod
MVV Energie CZ a.s.
Společnost MVV Energie CZ a.s. je předním výrobcem a distributorem tepelné energie na českém trhu, mezi naše další aktivity patří výroba elektřiny, energetické poradenství, energetické využití odpadu i vodohospodářství. K výrobě a dodávce energií přistupujeme zodpovědně s využitím moderních technologií. Sídlíme v Praze na ulici ...
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) člen skupiny Veolia, jsou největším podnikem v oboru vodovodů a kanalizací v České republice. Zajišťují dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. PVK jsou provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v hlavním městě Praze a vedle svých hlavních aktivit poskytují zákazníkům také služby, ...

Firma HARSOFT se zabývá technologiemi pro úpravu vod. Zajišťujeme projekty a dodávky zařízení pro průmysl, bytové jednotky i kotelny. Provádíme rekonstrukce a modernizace provozů, máme bohaté zkušenosti se servisem úpraven různých konfigurací a výkonů. Provozujeme také internetový obchod, kde nabízíme k prodeji zboží pro změkčení či dezinfekci ...

Vnitrostátní autodoprava, doprava, přeprava: NÁKLADNÍ VOZY (sklápěč): - Multicar 2t - Avia 3t, 5t, MAN 7t - Liaz 14t, Tatra 12t DOVOZ/ ODVOZ kontejnerů: Avia 3t, 5t, MAN 7t KONTEJNERY (přistavení a odvoz: možnost i naložení- ruční/ strojní) - suť, zemina do 6t - směsný odpad 3 - 12m3 ODVOZ ODPADU nad 6t - LIAZ, TATRA - ...

Služby: - vodárna Provozovna Úpravna vody Sojovice Káraný č.p. 200

Služby: - koncept veřejných fontán na čerstvou pitnou vodu

Služby: - ekologické poradenství - odpadové hospodářství

Revitalizace vody - úprava pitné a užitkové vody Granderovou technologií.

Dodávka elektrické energie, zemního plynu, vody a tepla. Revize a montáž technických zařízení.

Vodárenská společnost. Výroba: - pitná voda

Dodávka, oprava, servis: - vodohospodářská zařízení pro úpravu a distribuci pitné vody Služby: - montáž vodoměrů - nákladní autodoprava - náhradní zásobování pitnou vodou, dovoz vody, plnění bazénů tel.: 272 172 537, 601 394 730, 602 213 154 - vyvážení odpadních jímek tel.: 601 394 730, 602 213 154 Výroba: - příruby - tvarovky - ...

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení -Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej -Správa a údržba nemovitostí -Poskytování technických služeb -Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a ...

Poskytování služeb v oblasti výroby a distribuce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Řízení vodohospodářských zařízení pro města, svazky obcí a průmyslové podniky.

Pražská vodohospodářská společnost je správcem vodohospodářského majetku hlavního města Prahy, Úpravny vody Želivka a.s. a Zdroje pitné vody Káraný a.s.. PVS je odpovědná za udržování vodovodní sítě a kanalizační soustavy v provozuschopném stavu, za její obnovu a rozvoj.

Služby: - optimalizování provozu čistíren - úprava pitných vod. Rekonstrukce, intenzifikace, návrhy, analýzy:

Poskytování informací o vodě v přírodě.

Provádí výstavbu, opravy, rekonstrukce a podílí se na odstraňování havarijních situací na vodovodních a kanalizačních zařízeních zejména v oblasti hlavního města Prahy a blízkém okolí; jsou realizovány zakázky v rozsahu od malých bodových oprav až po výstavbu ucelených vodovodních a kanalizačních systémů velkých finančních objemů k veškerým ...

Čištění kanalizace bytové, domovní, venkovní. Instalatérské a topenářské práce. Vysoká odbornost a úroveň techniků a vybavení - nízké náklady. Dále nabízíme odstranění závad i po neúspěšných pokusech konkurenčních firem. Rychlý příjezd bez příplatku.

Testování, měření, analýzy a kontroly vody Testování, měření, analýzy a kontroly vody

Akreditované rozbory vody pro firmy i domácnosti Úprava - voda komplexní řešení - bazénová voda - voda pro průmyslové účely - brakická vodaodsolování mořské vody pro domácnosti a komerční účely

Práce hornickým způsobem - podzemní práce Hloubení a prohlubování studní

Analýzy rizik ekologických zátěží kontaminovaných území - zpracování základního, případně podrobného hodnocení ekologických rizik dle zákona č.167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a její nápravě a dle Nařízení vlády č.295/2011 Sb. - průzkumy znečištění podzemní vody, zemin, stavebních konstrukcí - posouzení ochranných pásem ...